Dyżury wakacyjne
PDF

UWAGA RODZICE !!

Terminy dyżurów wakacyjnych

M-c LIPIEC Publiczne Przedszkole Nr 3 w Gogolinie, oddział przedszkolny przy PSP Nr 3 w Karłubcu

M-c SIERPIEŃ Publiczne Przedszkole Nr 1 w Gogolinie, oddział zamiejscowy PP Nr 1 w Górażdżach

 

Wnioski do placówek dyżurujących można pobierać od 01.06.2017 r. do 20.06.2017 r. w sekretariacie przedszkola dyżurującego do którego będzie uczęszczać dziecko i składać w placówce do której dziecko będzie uczęszczało podczas dyżuru do dnia 20 czerwca 2016 r. Rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do podpisania umowy z dyrektorem przedszkola dyżurującego w terminie do dnia 28 czerwca 2016 r.

 

  1. Opłaty
  2. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola w okresie letnim.