Co słychać u Biedronek
W miesiącu styczniu 2019
PDF

Tematyka miesiąca:
• Nadchodzi zima
• Dbamy o ptaki i zwierzęta
• Święto Babci i Dziadka
• Bal karnawałowy

 

- poznajemy cech charakterystyczne dla zimy za pomocą zmysłów oraz symboli
- tworzymy zbiory rzeczy związanych z zimą pod kątem przydatności dla człowieka
- poznajemy zabawy na śniegu
- kształtujemy nawyki bezpiecznej zabawy na śniegu
- rozwijamy ekspresję ruchową, muzyczną i plastyczną uczestnicząc w zabawach twórczych
- rozwijamy sprawności manualne poprzez cięcie papieru, , malowanie za pomocą szablonu
- rozwijamy mowę poprzez wypowiadanie się na temat opowiadań
- poznajemy ptaki zimujące w naszym kraju ( wróbel, sikorka, gil)
- poznajemy wartości uniwersalne eliminujące egoizm-wymieniamy sposoby niesienia pomocy innym
- uświadamiamy sobie konieczność dokarmiania ptaków zimą, wymieniamy sposoby ich dokarmiania
- zbieramy i podajemy informacje o swoich bliskich członkach rodziny
- wzmacniamy przywiązanie do najbliższej rodziny, poprzez omawianie wyglądu własnych dziadków – przedstawiamy ich na obrazkach
- organizujemy święta o charakterze rodzinnym
- uczestniczymy w programach artystycznych, recytując wiersze, śpiewając piosenki, tańcząc
- rozwijamy umiejętności tworzenia zespołów par jednakowych elementów poprzez wymiennie parzystych części ciała , doboru figur do pary
- rozwijamy syntezę i analizę słuchową
- przygotowujemy się do nauki pisania poprzez rysowanie po kropeczkach, śladzie oraz próby odtwarzania wzorów
- rozwijamy motorykę ciała : zwinność, szybkość, równowagę
- rozwijamy umiejętności związane z odgrywaniem scenek dramowych
- poznajemy zwyczaje związane z karnawałem
- rozwijamy umiejętności związane z przeliczaniem , porównywaniem, określaniem liczy elementów
- wyrabiamy nawyki związane z umiejętnościami wyrazistego mówienia

,, Babciu , dziadku ‘’
I
Babciu , Dziadku chodźcie z nami,
Obsypiemy Was kwiatami.
Do wąchania, do patrzenia, a do kwiatów są życzenia.

REF.
Babciu , dziadku
Teraz wnuki macie, które tak kochacie.
Babciu , dziadku
Wnuki też Was mają i też Was kochają.

II
Dziadek jest jak dobra wróżka,
Co otwiera bajkom drzwi.
Babcia kładzie nas do łóżka,
Mamy potem piękne sny.

III
Żyjcie Dziadki nam lat 200!
Wy najlepsi w całym mieście.
Niechaj złotka rybka w wodzie,
Trzy życzenia spełnia co dzień.

  

,, Babciu - rób to co ja’’
I
Babciu droga, babciu powiedz mi.
Czy potrafisz zrobić to co my.
My tupniemy tup,tup, tup,
teraz babciu ty to zrób!

II
Babciu droga, babciu powiedz mi .
Czy potrafisz zrobić to co my.
My klaszczemy raz , dwa , trzy
teraz babciu zrób to TY!

III
Babciu droga, babciu powiedz mi.
Czy potrafisz zrobić to co my.
My skaczemy raz , dwa , trzy
teraz Babciu podskocz Ty!

IV
Babciu droga, babciu powiedz mi
Czy potrafisz zrobić to co my.
My całuski damy Ci,
teraz Babciu daj nam Ty!

 

 
W miesiącu grudniu 2018
PDF

Tematyka miesiąca :
• Czekamy na Mikołaja
• Piszemy listy
• Nadchodzi zima
• Święta tuż , tuż

 

- rozwijamy percepcje słuchową, poprzez podawanie słów rozpoczynających się na określona głoskę
- doskonalimy umiejętności czytania , poznajemy literę ( M,m)
- rozwijamy swoje umiejętności grafomotoryczne
- przeliczamy obiekty w zakresie 7
- rozwijamy sprawności manualne podczas różnych technik plastycznych
-rozwijamy umiejętności liczenia w zakresie siedmiu i więcej
- dostrzeganie cykliczności pór roku, wymieniamy ich nazwy
- recytujemy wiersze
- wykonujemy śniegowe gwiazdki za pomocą różnych technik plastycznych
- bawimy się przy piosenkach
- rozwijamy orientacje przestrzenną na przykładzie swojego ciała i ciała drugiej osoby
- rozwijamy percepcję słuchową poprzez dzielenie słów na sylaby i głoski
- poznajemy tradycje i zwyczaje związane ze Świętami Bożego Narodzenia
- rozwijamy umiejętności wokalne poprzez śpiewanie piosenek : Mokra zima , Gdy święta są
- rozwijamy mowę poprzez wypowiadanie się na temat zwyczajów związanych z Mikołajkami oraz Świętami Bożego Narodzenia w różnych krajach
- poznajemy pracę poczty oraz listonosza
- potrafimy podać swój adres
- poznajemy i nazywamy cechy charakterystyczne zimy
- obserwujemy i troszczymy się o ptaki zimą
- przestrzegamy zasady higieny oraz zdrowego odżywiania
- kształtujemy umiejętności związane z orientacją w schemacie własnego ciała
- kształtujemy umiejętności panowania nad własnym ciałem podczas ćwiczeń o zachwianej równowadze oraz rozwijanie cech motoryki : zwinność i szybkość
- rozwijamy umiejętności związane z rozwijaniem spostrzegawczości oraz koncentracji uwagi
- kształtujemy umiejętności aktorsko- wokalne podczas odgrywania scenek dramowych

MOKRA ZIMA

 I

Wszyscy mówią , że jest zima,
tak wynika z kalendarza .
Lecz , gdy patrzę na pogodę ,
co innego zauważam.

Ref.
Mokra zima, to nie zima.
Niby jest lecz jej nie ma.
Mokra zima , to nie zima
Śniegu – nie ma
Mrozu – nie ma
Sopli – nie ma
Nie!

II
Już od rana deszczyk pada.
Mocno wieje po obiedzie.
Gdzie ta zima się podziała?
Może w jakimś barze siedzi

Ref.
Mokra zima, to nie zima.
Niby jest lecz jej nie ma.
Mokra zima , to nie zima
Śniegu – nie ma
Mrozu – nie ma
Sopli – nie ma
Nie!

 

,, Gdy święta są’’

I
Samotny człowiek jest smutny czasami,
A ludziom jest dobrze , gdy nie są sami.
A ludziom jest dobrze , gdy nie są sami.

Ref.
Gdy święta są , dzwoneczki brzmią.
Choinki jasny blask do ciebie woła.
Stań bliżej tu, stań bliżej tu.

II
Kraj cały jest biały , wszyscy marzniemy.
Przyjdź do nas , to razem się ogrzejemy.
Przyjdź do nas , to razem się ogrzejemy.

 

 

 
W miesiącu listopadzie 2018
PDF

Tematyka miesiąca :
• Jesteśmy Polakami
• Jesienna szaruga
• W poszukiwaniu zdrowia
• Przyjaciele Misia Normana

- poznajemy naszą ojczyznę, barwy narodowe, godło
- poznajemy legendy związane z polskimi miastami
- poznajemy hymn państwowy
- poznajemy zjawiska atmosferyczne, określamy składniki pogody
- określamy pogodę za pomocą symboli graficznych
- rozwijamy umiejętności związane z kodowaniem i odkodowywaniem informacji
- doskonalimy umiejętności związane z dostosowaniem ubioru do warunków pogodowych , zwrócenie uwagi na kolejność zakładania ubrań, próby zapinania guzików
- rozwijamy spostrzegawczość i umiejętności związane z logicznym myśleniem
- kształcimy umiejętności związane z wypowiadaniem się na określony temat
- doskonalimy umiejętności manualne ( rysowanie, malowanie, wycinanie nożyczkami). Ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawidłowe trzymanie narzędzia pisarskiego.
- poznajemy techniki gry na instrumentach perkusyjnych
- doskonalimy umiejętności związane z przeliczaniem w zakresie 6 i więcej
- ustalamy liczebność zbiorów ; operujemy określeniami : o..mniej, o…wiecej, tyle samo
- doskonalimy technikę chwytu i rzutu piłką oburącz
- zdobywamy wiadomości dotyczących właściwości wody
- uczymy się wyciągać wnioski z przeprowadzonych doświadczeń i eksperymentów
- określamy elementy charakterystycznej dla jesiennej pogody
- uczymy się piosenki ,, Deszcz’’
- uczymy się wiersza ,, Kto ty jesteś’’
- poznajemy pracę lekarza
- doskonalimy umiejętność kreślenia wzorów poprzez łączenie kropek
- poszerzamy wiadomości nt. zdrowia, uświadamiamy sobie czym jest
- ćwiczymy słuch fonematyczny
- kształtujemy nawyki prozdrowotne
- poznajemy skutki nadmiernego spożywania słodyczy
- nazywamy i próbujemy rysować figury geometryczne ( koło, trójkąt, kwadrat, prostokąt)
- uczymy się uważnie słuchać opowiadań i bajek
- kształtujemy słuch muzyczny, estetykę ruchów, właściwą reakcję na sygnał
- kształcimy umiejętności związane z ważeniem i porównywaniem ciężaru przedmiotów
- ćwiczymy słuch fonematyczny

HYMN POLSKI

Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.

Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

Marsz, marsz, Dąbrowski...

Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.

Marsz, marsz, Dąbrowski...

Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany –
Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.

Marsz, marsz, Dąbrowski...

 

,, Deszcz’’

I

Słonce nam świeciło
piękny to był dzień.
Chmurka nadleciała
i grzmot huknął gdzieś.
Wzięłam parasolkę i kalosze też
i wybiegłam na ten deszcz.

Deszczyk kapie równiusieńko kap, kap, kap,kap
Idę cicho, cichuteńko tap,tap,tap
Chociaż jestem taka duża hop, hop, hop
Lubię biegać po kałużach
Chlap, chlap, chlap

  

,, Kto ty jesteś’’

Kto ty jesteś?- Polak mały.
Jaki znak twój ? – orzeł biały
Gdzie ty mieszkasz? – miedzy swymi
W jakim kraju ? – w polskiej ziemi
Czym twa ziemia ? – mą ojczyzną
Czym zdobyta ? – krwią i blizną
Czy ją kochasz? – kocham szczerze
A w co wierzysz ? – w Polskę wierzę

 
W miesiącu październiku 2018
PDF

Tematyka miesiąca:
• W ogrodzie warzywnym
• Jesień w parku
• Jesień w lesie
• Przygotowania ludzi do zimy

- zapoznanie z wyglądem i nazwami warzyw. zachęcanie do wypowiadania się na ich temat , dzielenie nazw na sylaby
- kształtowanie umiejętności formowania ulepianek , ćwiczenie mięsni paliczkowych
- zapoznanie z pracami wykonywanymi w ogrodzie w różnych porach roku. utrwalenie znajomości i wyglądu warzyw
- zapoznanie ze sposobem uzyskiwania kolorów pochodnych poprzez mieszanie farb w kolorach podstawowych
- doskonalenie umiejętności rzutu piłeczka lub woreczkiem wiodącą ręką do celu
- doskonalenie procesów analizy i syntezy słuchowo- wzrokowej
- ćwiczenie słuchu fonematycznego
- kształtowanie umiejętności doskonalenia ruchów do treści słownej i melodii piosenki, zachęcanie do wspólnych zabaw przy muzyce
- rozszerzenie zakresu liczenia i ustalenie liczby policzonych elementów , posługiwanie się pojeciami : mniej, więcej, tyle samo
- ćwiczenie słuchu fonematycznego , spostrzegawczości , logicznego myślenia
- posługiwanie się pojęciami : duże – małe, większe – mniejsze , takie same
- zachęcanie do prowadzenia obserwacji
- utrwalenie części składowych roślin
- rozwijanie umiejętności manualnych ( dokładne kolorowanie konturów, wycinanie, malowanie, wyklejanie)
- zapoznanie ze środowiskiem przyrodniczym jakim jest park i las ich rolą
- ćwiczenia kształtujące prawidłowe wysklepienie stopy przy użyciu przyborów
- ćwiczenie spostrzegawczości i reakcji na sygnał
- poznajemy charakterystyczne cechy jesieni
- gromadzenie materiału przyrodniczego , obserwacja zachodzących procesów ( suszenie liści)
- rozpoznawanie i nazywanie drzew liściastych i iglastych ich liści i owoców
- zapoznanie z melodia i tekstem piosenki ,, Kolorowe liście’’
- nauka wiesza ,, Przedszkolny AS’’
- doskonalenie umiejętności przeliczania i dodawania w zakresie 5
- rozwijanie umiejętności klasyfikowania ze względu na jedną cechę ( kolor , kształt, rodzaj)
- kształtowanie umiejętności rozróżniania i określania kierunku, posługiwania się pojęciami: przed siebie, za siebie, w bok
- uwzględnienie kolorystyki jesieni , kształcenie inwencji twórczej
- swobodne i śmiałe wypowiadanie się w różnych sytuacjach i okolicznościach- poprawność wypowiedzi pod względem gramatycznym , słownikowym, artykulacyjnym i logicznym zarówno w mowie powiązanej , jak i w rozmowie
- poprawa koordynacji ręka- oko, orientacji w przestrzeni, rozluźnienie napięcia nadgarstków, ramion, obręczy barkowej
- doskonalenie precyzyjnego wykonywania ćwiczenia grafomotorycznego
- zapoznanie z nazwami grzybów i ich wyglądem, zwrócenie uwagi na to, aby nie zbierać nieznanych grzybów
- zapoznanie z rola wiatru w przyrodzie ( rozsiewanie nasion) i życiu człowieka
- kształtowanie emocjonalnego stosunku do lasu i jego mieszkańców, zapoznanie z korzyściami jakie czerpie człowiek z lasu
- utrwalenie nazw kolorów i figur geometrycznych
- wzbogacenie wiedzy dzieci na temat wartości odżywczych warzyw i owoców, źródła witamin
- kształcenie umiejętności określania smaków poszczególnych przetworów i produktów znajdujących się w spiżarni

,, Kolorowe liście ‘’
I
Kolorowe liski z drzewa spaść nie chciały .
Kolorowe listki na wietrze szumiały.
Szu, szu, szumiały wesoło.
Szu, szu, wirowały w koło.

II
Kolorowe listki bardzo się zmęczyły.
Kolorowe listki z drzewa zeskoczyły.
Hop, hop, hop, tak sobie skakały
Hop, hop, hop , w koło wirowały.

III
Kolorowe liski spadły już na trawę .
Kolorowe listki skończyły zabawę.
Cicho sza , listki zasypiają.
Cicho sza , oczka zamykają.

 

,, Jesienne zapasy’’

I
Kiedy jesień już nadchodzi 
Mama łapie się za głowę
Tyle warzyw i owoców z działki
Co ja teraz z nimi zrobię?

REF.
No jak to co, no jak to co?
Przetwory zrób na zimę.
A chętni są i zjedzą je: tata, córka, synek

II
Już słoików pełne półki
Z kompotami , sałatkami.
Na ich widok ślinka zaraz cieknie
Tak nas kuszą kolorami.

REF.
No jak to co, no jak to co?
Przetwory zimą zjemy.
A chętni są i o tym wiesz,
gdy wspomną o jesieni.

 

,, Przedszkolny As’’

Czy myślicie o tym czasem
Kogo zwiemy przedszkolnym Asem?
- As porządnie jest umyty
- As chusteczkę ma do nosa
- Śmieci wrzuca wprost do kosza
- As nie skarży na kolegów
- Umie prosto stać w szeregu
- As dzień dobry mówi pierwszy
- Ładnie śpiewa, powie wierszyk
- As w zabawie dba o ciszę
- As już całkiem nieźle liczy
- O książeczki zadba ładnie
- I zagadkę też odgadnie
- po skończonej pracy sprząta
- słucha pani nie marudzi i w przedszkolu się nie nudzi.

 

 
Więcej artykułów…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>
Strona 1 z 2