Co słychać u Biedronek
W miesiącu czerwcu 2019
PDF

W miesiącu czerwcu

Tematyka miesiąca:

  • Czym podróżujemy
  • Witamy lato
  • Niech żyją wakacje
  • Zabawy z latem

- poznajemy środki transportu lądowego, wodnego i  powietrznego

- rozwijamy ogólna sprawność fizyczną

- rozwijamy swoją  samodzielność  w podejmowaniu decyzji i realizacji zabawy zgodnie z przyjętymi w grupie zasadami

- uczestniczymy w zabawach parateatralnych , wchodzimy w odgrywane role

- doskonalimy umiejętności manualne związane z malowaniem , rysowaniem , wycinaniem

- uczestniczymy w zabawach ruchowych rozwijających dużą motorykę

- rozwijamy słuch muzyczny i percepcje słuchową podczas zabaw muzycznych

- poszerzamy umiejętności matematyczne : liczenia liczebnikami głównymi i porządkowymi

- doskonalimy orientację przestrzenną

- doskonalimy umiejętności grafomotoryczne

- utrwalamy wiadomości związane z bezpiecznymi zachowaniami poruszania się w ruchu ulicznym , w sytuacjach zagrażających naszemu życiu i zdrowiu

- poznajmy wiadomości związane z pracą służb mundurowych

- uczymy się czerpania radości z uczestnictwa we wspólnych zabawach , zajęciach, spotkaniach z najbliższymi poprzez udział w spotkaniach z okazji Święta Rodziny – Festynu Rodzinnego

- usprawniamy percepcję , analizę i syntezę wzrokową i słuchową podczas zabaw i zajęć

- utrwalamy postawy współdziałania , koleżeństwa i pomocy

- wzbogacamy słownictwo czynne związane z turystyką

- uczymy się posługiwać za pomocą środków pozawerbalnych podczas wygłaszania wierszy

- kształtujemy postawy i inwencje twórczą poprzez udział w eksperymentach

- poznajemy możliwości spędzania  wolnego czasu

- uczymy bezpiecznych zachowań podczas zabaw i zajęć w czasie wakacji

- poznajemy charakterystyczne cechy pór roku

- wzbogacamy wiadomości na temat pory roku ,, lata’’

- rozwijamy umiejętności komunikacyjne poprzez tworzenie dłuższych wypowiedzi

- kształtujmy postawy proekologiczne

- kształtujemy wrażliwość estetyczną poprzez udział w procesie twórczym z wykorzystaniem nietypowych materiałów

- utrwalamy zasady zachowania obowiązujące na palcach zabaw

,, Zostań moją przyjaciółką’’

I

Na, na, na, na, nanna, na, na, na
Na, na, na, na, nanna, na, na, na
Na, na, na, na, nanna, na, na, na
Na, na, na, na, nanna, na, na, na

Kolorowy świat
Jest tak piękny wokół nas
- niczym tęcza pełna barw.
Narysuję cały świat.
Dzisiaj przyszedł do mnie list,
z tak dalekich stron
To od ciebie kilka słów,
załączony tęczy łuk.
Nie różnimy niczym się.
Uwielbiamy bawić się,
choć na krańca świata
nasze domy są.

Zostań dziś moją przyjaciółką.
Czeka nas nowych przygód wiele.
Jeśli chcesz spełniać swe marzenia
- zostań dziś moją przyjaciółką.
Bawmy się – to fantazji czar.
Woła nas wielkiej mody świat.
Spełnią się wszystkie nasze sny.
Twoja chcę przyjaciółką być.

II
Napisz proszę mi,
czy też zbierasz skarby swe?
Czy szkatułkę, tak jak ja,
bransoletek pełną masz?
Nie różnimy niczym się.
Uwielbiamy bawić się,
Choć na krańcach świata
nasze domy są.
Zostań dziś moją przyjaciółką.
Czeka nas nowych przygód wiele.
Jeśli chcesz spełniać swe marzenia
- zostań dziś moją przyjaciółką.
Bawmy się – to fantazji czar.

 
W miesiącu maju 2019
PDF

Tematyka zajęć :

• Jestem Polakiem , jestem Europejczykiem
• Co piszczy w trawie
• Moja rodzina
• Prawa Dziecka
- uczymy się pielęgnować wartości patriotyczne, poprzez włączenie się w obchody świąt narodowych
- wykonujemy kotylion o barwach narodowych
- uczymy się hymnu polskiego
- poznajemy kraje UE oraz poznajemy ludzi w nich zamieszkujących
- poznajemy dania charakterystyczne dla danego narodu ( hiszpańskie, włoskie, węgierskie)
- ćwiczymy swoje umiejętności z zakresu analizy i syntezy słowa
- wypowiadamy się na temat swoich rodziców i rodzin
- poznajemy znaczenie słowa ,, rodzina ‘’ nazywamy i określamy ich członków
- rozwijamy myślenie poprzez rozwiązywanie zagadek
- wypowiadamy się na temat swoich przeżyć i odczuć
- przygotowujemy niespodzianki dla swoich najbliższych
- uczestniczymy we wspólnych rodzinnych zabawach integracyjnych podczas Festynu Rodzinnego
- prezentujemy swoje umiejętności artystyczne podczas imprez ,uroczystości i spotkań
- rozwijamy sprawności manualne poprzez wykonywanie prac plastycznych różnymi technikami plastycznymi
- rozwijamy umiejętności rozwiązywania prostych zadań matematycznych oraz przeliczanie w zakresie 10
- poznajemy mieszkańców łąki ich środowisko naturalne
- poznajemy zasady zachowania się podczas burzy
- rozwijamy umiejętności związane z myśleniem przyczynowo-skutkowym podczas układania historyjek obrazkowych
- wykonujemy ćwiczenia grafomotoryczne
- rozwijamy spostrzegawczość , koncentracje uwagi , słuch fonematyczny podczas zabaw i zajęć
- uczymy się rozpoznawać emocje ( radość, smutek, złość, zdziwienie) w trakcie zabaw dramowych
- uczymy się empatii oraz zachowania równowagi między braniem , a dawaniem
- poznajemy życie dzieci w różnych częściach świata
- uczymy się kulturalnych zachowań podczas wizyt w miejscach publicznych ( restauracja, biblioteka, hala sportowa ,,Spartakiada Przedszkolaka’’ itp.)
- poznajemy Prawa Dziecka

,,Mama Kochana’’
I
Kto codziennie nas budzi o świcie?
Delikatnie całuje w policzek?
I obiady gotuje, piecze, sprząta , prasuje
- No i kocha nas przecież nad życie.
Kto zrozumie jak nikt nasze żale?
Na swe dzieci nie gniewa się wcale?
To osoba nam znana , wciąż wesoła , kochana -
To nikt inny , to jest nasza mama.

REF.
Dziś dla Ciebie mamo śpiewamy,
my tak bardzo Ciebie kochamy
Bo ze wszystkich ludzi na świecie ,
najważniejsza jesteś przecież.
Przyjmij mamo nasze życzenia,
niech odejdą troski , zmartwienia.
I niech słonko jasne na niebie,
wciąż uśmiecha się do ciebie.

II
Nasza mama choć czasem zmęczona.
Zawsze chętnie uśmiecha się do nas.
I przytuli, gdy trzeba, kołysankę zaśpiewa ,
najpiękniejszą melodie pod słońcem.
No i w lekcjach pomaga jak umie,
najtrudniejsze zadanie zrozumie.
I z wieczora i z rana, zawsze miła kochana,
taka właśnie jest wciąż nasza mama.

 

 „Mamy lato” 

I. Mamo, tato co wy na to, mamy lato.
Czas pomyśleć o wakacjach mamo, tato.

Ref.: Czas zostawić w domu wszystko, zabrać dzieci
i z walizką po przygodę razem z wiatrem ruszyć w świat.
Czas zostawić w domu wszystko, zabrać dzieci
i z walizką po przygodę razem z wiatrem ruszyć w świat.

II. Mamo, tato co wy na to, mamy lato.
Więc zabierzcie nas gdzieś z sobą mamo, tato.

Ref.: Raz do roku rzućcie wszystko i wyjedźmy nawet blisko.
By na łące razem z słońcem gonić wiatr.
Raz do roku rzućcie wszystko i wyjedźmy nawet blisko.
By na łące razem z słońcem gonić wiatr.

III. Mamo, tato co wy na to, mamy lato.
Czas pomyśleć o wakacjach mamo, tato.

Ref.: Czas zostawić w domu wszystko, zabrać dzieci
i z walizką po przygodę razem z wiatrem ruszyć w świat.
Czas zostawić w domu wszystko, zabrać dzieci
i z walizką po przygodę razem z wiatrem ruszyć w świat.
Po przygodę razem z wiatrem ruszyć w świat…
Po przygodę razem z wiatrem ruszyć w świat…

 

 
W miesiącu kwietniu 2019
PDF

Tematyka miesiąca:

  • Książka moim przyjacielem
  • Wielkanoc
  • W wiejskiej zagrodzie
  • Szanujmy przyrodę

 - poznajemy środki lokomocji dostępnych i niedostępnych w bezpośredniej obserwacji

- rozwijamy aktywność twórczą

- uczymy się wyrabiać postawy proekologiczne, wyjaśniamy dlaczego należy dbać o Ziemię

- wyrażamy wiedzę na temat własnej planety w ekspresji plastycznej, korzystając z różnorodnych materiałów

- rozwijamy umiejętności liczenia w zakresie 10

- rozwijamy umiejętność klasyfikowania przedmiotów ze względu na wybrane cechy: kolor, wielkość, kształt

- rozwijamy umiejętności wokalne poprzez naukę piosenek ,, Wiosna’’ ,, Kolorowy świat’’

-poznajemy zwierzęta żyjące w gospodarstwie wiejskim

- rozwijamy umiejętności nazywania i rozpoznawania rodzin zwierząt gospodarskich

- uświadamiamy sobie konieczność dbania o środowisko, poprzez rozpoznawanie pozytywnych i negatywnych zachowań wobec przyrody

- uczestniczymy w obchodach Dnia Ziemi

- uświadamiamy sobie konieczność segregowania odpadów i ich ponownego przetwarzania

- przygotowujemy się do nauki czytania i pisania poprzez ćwiczenia z zakresu analizy i syntezy słuchowej

-poznajemy etapy powstawania książki : pracę pisarza, ilustratora, drukarza, introligatora, księgarza

- rozwijamy umiejętności logicznego kojarzenia faktów pokazywanych na poszczególnych obrazkach

- poznajemy instrumenty smyczkowe oraz ich brzmienie

- poznajemy symbole i charakterystyczne cechy Świąt Wielkanocnych

- kultywujemy zwyczaje i tradycje wielkanocne

- uczymy się układu tanecznego do tańca ,, Trojaka’’

-utrwalamy znajomość swojego adresu

- poznajemy charakterystyczne miejsca znajdujące się w swojej miejscowości

- rozwijamy sprawności manualne poprzez wykonywanie prac plastycznych i konstrukcyjnych

- zapoznajemy się z symbolami narodowymi : godło, flaga, hymn

- poznajemy stolicę Polski, jej herb, zabytki, etymologię nazwy miasta

- poznajemy niektóre kraje UE

- słuchamy nagrań zespołów ludowych ze swojego regionu oraz różnych stron Europy( poznajemy przyśpiewki, obrzędy, tańce, mowę, gwarę)

 

,, Kolorowy Świat’’

I

Kolorowy Świat jest taki piękny wokół nas.

Niczym tęcza pełna barw, narysuję cały świat.

Dzisiaj przyszedł do mnie list, z tak dalekich stron.

To od ciebie kilka słów, załączony tęczy list.

Nie różnimy niczym się, uwielbiamy bawić się

Choć na krańcach świata nasze domy są.

Ref.

Zostań dziś moją przyjaciółką.

Czeka nas nowych przygód wiele.

Jeśli chcesz spełnić swe marzenia,

Zostań dziś moją przyjaciółką.

Bawmy się, to fantazji czas,

Woła nas wielki , nowy świat.

Spełnią się wszystkie nasze sny.

Twoją chcę przyjaciółka być.

II

Napisz proszę mi czy też ,zbierasz skarby swe.

Czy szkatułkę tak jak ja, bransoletek pełno mam.

Nie różnimy niczym się, uwielbiamy bawić się.

Choć na krańcach świata nasze domy są.

 

,,Wiosna’’

I

Bociany już przyleciały,

A żabki w stawie kumkały.

Bociany się ucieszyły, że żabki zobaczyły.

Ref.

Kle, kle

Ja chętnie żabki zjem.

Kum, kum, kum, kum,

Ucieknę ci co tchu.

II

Niedźwiadki się obudziły.

Do lasu po miód ruszyły.

Wdrapują się już na drzewa

Lecz pszczółki miodku strzegą.

Ref.

Mniam, mniam

Jak wiele miodku tam.

Bzyk, bzyk ,bzyk, bzyk

Użądlę misia w mig

III

Już słonko mocno przygrzewa.

Zielona trawa urosła.

Ach po co się kłócić się , gniewać,

Gdy przeszła do nas wiosna.

Ref.

Kum, kum

Tak śpiewa żabek tłum.

Kle, kle

Bociany śmieją się.

Bzyk, bzyk, mniam, mniam

Misiowi miodku dam.

Niech miś, miód zje,

Podzielę z misiem się.

 
W miesiącu marcu 2019
PDF

Tematyka miesiąca:
• Skąd bierzemy pieniądze
• Marcowa pogoda
• Witamy wiosnę
• Powrót ptaków

 

- poznajemy zajęcia pracowników naszego przedszkola, zauważamy potrzebę i wagę ich pracy
- poznajemy ćwiczenia kształtujące prawidłowe wysklepienie stopy
- poznajemy zasady funkcjonowania banku, jego pracowników oraz pojęcia : bankomat, karta płatnicza, PIN karty
- poznajemy sposoby oszczędzania i przechowywania pieniędzy
- wykorzystujemy wiedzę zdobyta podczas wycieczki do banku projektując własną kartę płatniczą
- rozwijamy umiejętności związane z odtwarzaniem krótkich , rytmicznych fragmentów za pomocą najprostszych form ruchu : klaskanie , tupanie
- doskonalimy umiejętności przeliczania zgromadzonych monet, utrwalenie pojęć: więcej – mniej- tyle samo
- zwracamy uwagę na poprawność wypowiedzi pod względem gramatycznym
- kształtujemy umiejętność tworzenia słów poprzez dobieranie odpowiednich sylab
- rozwijamy umiejętności związane z logicznym myśleniem, łączeniem poszczególnych elementów w logiczna całość
- rozwijamy umiejętności związane z formułowaniem wielozdaniowych wypowiedzi
- kształtujemy umiejętności wyodrębniania charakterystycznych cech marcowej pogody
- prowadzimy kalendarz pogody
- doskonalimy umiejętności związane z obrysowywaniem , wycinaniem
- doskonalimy umiejętności związane z przeliczaniem w zakresie 8 , wyodrębnianie składników tej liczby
- rozróżnianiem prawej i lewej strony
- rozwijamy umiejętności związane z kodowaniem
- rozwijamy umiejętności wokalno- taneczne podczas śpiewania piosenek
- doskonalimy umiejętności związane z grą na wybranych instrumentach perkusyjnych
- prowadzimy rozmowy na temat zmian zachodzących w przyrodzie, cech przedwiośnia – wdrażanie do dłuższych wypowiedzi
-wykonujemy gazetkę tematyczną „Zwiastuny wiosny” – podajemy elementy, nazywamy co przedstawiają (ćwiczenia słownikowe)
- eksponujemy w Kąciku Książki pozycji traktujących o przedwiośniu i wiośnie.
- przeglądamy czasopisma o tematyce przyrodniczej – wyszukujemy zwiastuny wiosny, np.: przebiśniegi, krokusy, bociany, bazie; omawianie obrazków
- oglądamy naturalne okazy przebiśniegów , krokusów w przydomowych ogródkach – określamy ich wygląd, kształt kwiatów i liści, poruszamy aspekt roślin chronionych
-obserwujemy gałązki wierzbowe (pochodzące z przecinki wiosennej) w Kąciku Przyrody – zwracamy uwagę na wpływ ciepła, światła i wody na rozwijanie się listków
- obserwujemy aurę – dzielimy się z innymi swoimi spostrzeżeniami
–obserwujemy kiełkujące rośliny w Kąciku Przyrody. Spożywamy wyhodowany szczypiorek, rzeżuchę i natkę pietruszki
- układamy obrazki z części, puzzli, klocków obrazkowych
- dorysowujemy do obrazków brakujące elementy
- doskonalimy umiejętności związane z wyodrębnianiem głosek w nagłosie, wygłosie słów

  

,, Wiosna’’

I
Chociaż na podwórku jest jeszcze zimno
I trochę za wcześnie robi się ciemno
To wszystkie dzieciaki stale myślą o tym,
Kochana wiosenka jest już za płotem.

REF.
Wiosno nasza , kochana wiosenko
Przybądź do nas , przybądź do nas prędko.
Posiej z nami kwiatki i listki na drzewach.
Niechaj ozimina zaszumi zaśpiewa.

II
Chłopcy już zrobili ze słomy Marzannę,
A dziewczynki z panią ubrały ją ładnie.
Spalimy ją dzisiaj, wrzucimy do rzeki.
Niech płynie het, het w świat daleki.

 

 

,, Do widzenia panie Bałwanie’’

I
Już za oknem coraz dłuższy dzień
Pan Bałwanek w oczach topi się
Zamiast śniegu deszczyk pada kap, kap, kap
Wiosnę zapowiada nam

Ref.
Hej do widzenia panie Bałwanie
Już dłużej z nami pan nie zostanie
Znów pan powinien śniegu zjeść
Lecz jest wiosna , no to cześć

II

Już za oknem kwitnie pierwszy kwiat
I zielony prawie cały świat
I ptaszęta przyleciały fr,fr,fr
I motylek w tańcu drży

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>
Strona 1 z 3