Co słychać u Biedronek
W miesiącu grudniu 2017
PDF

W MIESIĄCU GRUDNIU U „BIEDRONEK”
Tematyka wiodąca:
1. Wszystkie dzieci Mikołaja kochają
2. Nadeszła zima
3. W oczekiwaniu na Święta Bożego Narodzenia

 • - Poznajemy bliżej postać Świętego Mikołaja. Gościmy go
 • U nas i wspólnie się bawimy.
 •  Poznajemy pracę górnika- gościmy górnika w przedszkolu
 •  Poznajemy cechy charakterystyczne nowej pory roku, wiemy jak nazywa się bieżący miesiąc.
 •  Pomagamy ptakom przetrwać mrozy
 •  Poznajemy w jaki sposób ludzie przygotowują się do Świąt Bożego Narodzenia
 •  Poznajemy symbolikę i tradycje zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
 •  Uczestniczymy we wspólnej przedszkolnej Wigilii( wiemy jak trzeba się zachować, potrafimy składać sobie nawzajem życzenia i łamać się opłatkiem)
 •  Słuchamy opowiadań i wierszy o Świętach- potrafimy wyciągać proste wnioski, opowiadać
 •  Wspólnie ubieramy choinkę, dekorujemy naszą salę
 •  Rozwijamy sprawność manualną przez: malowanie, rysowanie, wycinanie ,lepienie , konstruowanie itp.
 •  Posługujemy się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 5 i więcej, (5-l siedem i więcej)
 •  Rozwijamy słuch fonematyczny przez dzielenie słów na sylaby oraz (5l)rozpoznawanie głosek w nagłosie i wygłosie ( na początku i na końcu wyrazów)
 •  Pracujemy nad samodzielnością dzieci podczas :ubierania się i rozbierania, czynności samoobsługowych , nakrywania do stołów , korzystania z serwetek (5l wprowadzenie noży – próby samodzielnego krojenia)
 •  Przyzwyczajamy dzieci do dbania o własny wygląd
 •  Śpiewamy piosenki- słuchamy kolęd- próbujemy je śpiewać i grać na instrumentach oraz bawimy się przy muzyce.

„Pani zima”- piosenka- wszystkie dzieci
I.Pędzą sanie białą drogą
Wieje zimny wiatr
A na saniach Pani Zima
jedzie poprzez świat

Ref. A płatki śniegu lecą z nieba
Tańczą jak im wietrzyk gra
Skrzą się w słońcu białym puchem
Zasypując świat 2x

II. Już kałuże zamarznięte
Już na drzewach szron
Zaspy w polu, zaspy w lesie
I wiatr dmucha wciąż

III. Konie dzwonią podkówkami
W uszy szczypie mróz
Pani zima się uśmiecha
Jakże pięknie tu

Tupu tup po śniegu

Przyszła zima biała śniegu nasypała
Zamroziła wodę staw przykryła lodem
Ref.
Tupu tup po śniegu
Dzyń, dzyń na sankach
Skrzypu skrzyp na mrozie
Lepmy bałwanka

Kraczą głośno wrony marzną nam ogony
Mamy pusto w brzuszku dajcie nam okruszków!

Ciepłe rękawice i zimowy szalik
Białej groźnej zimy nie boje się wcale

 
W miesiącu listopadzie 2017
PDF

W MIESIĄCU LISTOPADZIE U „BIEDRONEK” :

Tematyka wiodąca:
1. Domy i domki
2. W baśniowym świecie
3. Szaruga jesienna
4. Lekarz naszym przyjacielem

 • Poznajemy bajki i baśnie –bawimy się w teatr
 • Poznajemy prace lekarzy o różnych specjalnościach.
 • Organizujemy „Kącik Lekarski” w naszej sali, do wspólnych zabaw
 • Poznajemy typowe zjawiska atmosferyczne o tej porze roku- wiatr, deszcz, mgła, mżawka, śnieg.
 • Wiemy że należy ubierać się stosownie do pogody.
 • Poznajemy zwyczaje związane z Andrzejkami
 • Systematycznie zachęcamy dzieci do większej samodzielności podczas : jedzenia, ubierania się i rozbierania, załatwiania potrzeb fizjologicznych, przygotowania miejsc do wykonywania prac plastycznych
 • Rozwijamy sprawność manualną i kreatywność przez: lepienie, malowanie, rysowanie, wycinanie stemplowanie podczas zabaw kierowanych i samorzutnych
 • Posługujemy się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 4 i więcej, poznajemy pojęcie para,
 • Manipulujemy figurami geometrycznymi nazywamy : kwadrat, trójkąt i koło.
 • Zachęcamy do używania form grzecznościowych i posługiwania się umiarkowanym tonem głosu
 • Rozwijamy zasób słownictwa przez rozwiązywanie i układanie zagadek, czytanie literatury dziecięcej
 • Rozwijamy zainteresowania czytelnicze –poznajemy bibliotekę, zasady wypożyczania książek.
 • Zwracamy uwagę na zmiany zachodzące w przyrodzie, poznajemy nazwę miesiąca.

„Szczotka, Pasta”
Szczotka pasta, kubek, ciepła woda,
tak się zaczyna wielka przygoda,
myje zęby, bo wiem dobrze o tym,
kto ich nie myje ten ma kłopoty.

Żeby zdrowe zęby mieć, trzeba tylko chcieć.
Szczotko, Szczotko, hej szczoteczko! o! o! o!
Zatańcz ze mną tańcz w kółeczko. o! o! o!
W prawo, w lewo, w lewo, w prawo. o! o! o!
Po jedzeniu kręć się żwawo. o! o! o!
W prawo, w lewo, w lewo, w prawo. o! o! o!
Po jedzeniu kręć się żwawo. o! o! o!
Bo to bardzo ważna rzecz żeby zdrowe zęby mieć!

 
W miesiącu październiku 2017
PDF

W Miesiącu październiku u "Biedronek"

Tematyka wiodąca :
1. Jesień w sadzie i w ogrodzie
2. Nasze rodziny
3. Domowi ulubieńcy

 • Poznajemy warzywa i owoce- ich wygląd, smak i zapach ( zachęcamy do ich spożywania).
 • Wzbogacamy nasz kącik przyrody o „Dary jesieni” – nazywamy, przeliczamy i klasyfikujemy owoce, warzywa.
 • Poznajemy cechy charakterystyczne jesieni
 • Uczymy się rozpoznawać drzewa na podstawie liści i owoców
 • Obserwujemy zmiany jakie zachodzą jesienią w przyrodzie- opadanie liści, dojrzewanie owoców itp.
 • Wiemy w jaki sposób ludzie i zwierzęta przygotowują się do zimy
 • Określamy typy pogody (ubieramy się zgodnie z aurą)
 • Określamy jakie zawody wykonują rodzice , czym się zajmują, jakie
  czynności domowe wykonują poszczególni członkowie rodziny
 • Poznajemy zasady opiekowania się zwierzętami domowymi, potrafimy nazywać dorosłe i młode osobniki.
 • Rozwijamy naszą samodzielność :
  - ubieramy się i rozbieramy w miarę samodzielnie- ćwiczymy ubieranie kapci i butów
  - potrafimy umyć i wytrzeć ręce, samodzielnie myjemy zęby,
  - samodzielnie spożywamy posiłki- prawidłowo trzymamy łyżkę, widelec
 • Zwracamy szczególną uwagę na;
  - mówienie do siebie umiarkowanym tonem głosu,
  -zgodną zabawę wspólnymi zabawkami (nie wyrywanie ich sobie nawzajem, szanowanie ich, poszanowanie pracy innych)
  - używanie zwrotów grzecznościowych -PROSZĘ, PRZEPRASZAM. DZIĘKUJĘ, DZIEŃ DOBRY, DOWIDZENIA.
 • Rozwijamy zasób słownictwa poprzez codzienne czytanie literatury dla dzieci- zachęcamy dzieci do wypowiadania się.
 • Rozwijamy słuch fonematyczny przez –dzielenie wyrazów na sylaby, tworzenie nowych wyrazów z podanych sylab
 • Stosujemy określenia położenia przedmiotów w przestrzeni- na, pod, obok, wysoko, nisko.
 • Rozwijamy sprawność fizyczną przez codzienne zabawy ruchowe zarówno w sali jak i na powietrzu.
 • Rozwijamy sprawność manualną przez malowanie, rysowanie, wycinanie, wydzieranie, lepienie i ugniatanie, komponowanie z wykorzystaniem materiału przyrodniczego.

“Co lubimy”-wierszyk

Lubimy jabłuszka
i słodziutkie gruszki
na śliwki jesteśmy
wielkie łakomczuszki.
Marchewkę chrupiemy
jak małe zajączki,
pomidory też zjadamy,
gdy nam wpadną w rączki.

„GRZECZNE SŁÓWKA”
Dziękuję, przepraszam i proszę,
Trzy słówka za małe trzy grosze
I grzeczny królewicz i grzeczna królewna
Znają te słówka na pewno.
Ref.
Trzy słówka za małe trzy grosze:
Dziękuję, przepraszam i proszę.

II. To przecież niewiele kosztuje,
Gdy powiesz, uprzejmie dziękuję.
Korona ci z głowy nie spadnie na pewno.
Nawet, gdy jesteś królewną.
Ref.
Trzy słówka...

 
W miesiącu wrześniu 2017
PDF

W MIESIĄCU WRZEŚNIU U „BIEDRONEK” :

Tematyka wiodąca:
1. Witamy w przedszkolu
2. Bezpieczna droga do przedszkola
3. Jesień w lesie

- Adoptujemy się w nowym środowisku
- Poznajemy nowych kolegów i koleżanki- znamy ich imiona,
- Poznajemy swoje znaczki indywidualne
- Używamy zwroty grzecznościowe- Proszę, Dziękuję, Przepraszam, Dzień dobry, Do widzenia.
- Poznajemy przedszkole i zasady w nim panujące- ustalamy wspólnie co wolno a czego nie wolno robić w sali, w ogrodzie itd.
- Uczymy się prawidłowego mycia i wycierania rąk.
- Szczególną uwagę zwracamy na zgodną zabawę- dzielenie się zabawkami, nie niszczenie ich, odkładanie na wyznaczone miejsce po skończonej zabawie.
- Zachęcamy do samodzielnego jedzenia.
- Poznajemy podstawowe znaki drogowe, zasady poruszania się po chodniku, przechodzenia po pasach itp.
- Poznajemy jesienny las
- Wzbogacamy nasz kącik przyrody o „Dary jesieni” -
- Poznajemy nową porę roku - jej cechy charakterystyczne
- Uczymy się klasyfikować ze względu na jedną cechę –posługiwać się liczebnikami.
- Uczymy się posługiwać materiałem plastycznym -rozwijamy sprawność manualną przez: malowanie, rysowanie, kolorowanie, ugniatanie, lepienie itp.-
- Rozwijamy sprawność fizyczną poprzez: zabawy i zajęcia ruchowe z wykorzystaniem różnych form i metod w sali i a także przez codzienne wychodzenie na świeże powietrze.
- Rozwijamy zasób słownictwa poprzez codzienne czytanie dzieciom, rozmowy grupowe i indywidualne, naukę prostych rymowanek.
- Rozwijamy poczucie rytmu i umiejętności wokalne dzieci przez zabawy z muzyką.

Jestem sobie przedszkolaczek
Jestem sobie przedszkolaczek,
Nie grymaszę i nie płaczę,
Na bębenku marsza gram,
Ram tam tam, ram tam tam.

Mamy tu zabawek wiele,
Razem bawić się weselej,
Bo kolegów dobrych mam,
Ram tam tam, ram tam tam.

Mamy klocki, kredki, farby,
To są nasze wspólne skarby,
Bardzo dobrze tutaj nam,
Ram tam tam, ram tam tam.

Kto jest beksą i mazgajem,
Ten się do nas nie nadaje,
Niechaj w domu siedzi sam,
Ram tam tam, ram tam tam.

Malowała Jesień
1. Malowała jesień w parku wszystkie liście,
Na brązowo na czerwono, żółto i złociście.
Lala, lala, la, lala, lala, la
Na brązowo na czerwono, żółto i złociście.

2. Przyleciała sroczka i usiadła z boku,
Przyglądała się jak jesień barwi wszystko wokół
Lala, lala, la, lala, lala, la
Przyglądała się jak jesień barwi wszystko wokół

3. Wietrzyk to zobaczył i pędzi po lesie
Kolorowe liście zbiera i ze sobą niesie.
Lala, lala, la, lala, lala, la
Kolorowe liście zbiera i ze sobą niesie.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 następna > ostatnia >>
Strona 1 z 4