Co słychać u Biedronek
W miesiącu czerwcu 2017
PDF

W miesiącu czerwcu:

1. Dziecięce przyjaźnie
2. Prawa dziecka
3. Nadszedł czas wakacji

-nazywanie ludzi różnych ras, określanie miejsc ich zamieszczania, warunków klimatycznych, w jakich żyją
-poznawanie zwyczajów ludzi różnych ras
-zwracanie uwagi na zabawy dzieci z różnych regionów świata
- poznawanie swojego ciała poprzez zabawę
-dostrzeganie swojej niepowtarzalności a także niepowtarzalności innych i szanowania jej
-poznanie praw dziecka
-wypowiadanie się na temat swoich przeżyć i odczuć
-obserwowanie w sposób bezpośredni i pośredni zmian zachodzących w przyrodzie w wybranych środowiskach
-przestrzeganie odpowiedniego zachowania się podczas burzy, huraganu
-poznawanie różnych środków transportu : lądowego, wodnego, powietrznego
- ćwiczenie umiejętności z zakresu analizy i syntezy słowa
-rozwijanie sprawności manualnych poprzez wykonywanie prac plastycznych różnymi technikami
- rozwiązywanie prostych zadań matematycznych oraz przeliczanie w zakresie 10

 
W miesiącu maju 2017
PDF

W miesiącu maju:

1. Jestem Polakiem, jestem Europejczykiem
2.Łąka i jej mieszkańcy
3.Święto rodziców

Rozwijanie poczucia przynależności narodowej:

-poznawanie ważniejszych wydarzeń z życia Polski
-poznawanie imion i nazwisk ważnych Polaków: Fryderyk Chopin, Mikołaj Kopernik, Jan Paweł II.
-interesowanie się aktualnymi wydarzeniami w kraju

Polska w Europie:
-poznawanie wybranych państw należących do Unii Europejskiej

Poznajemy przyrodę

Wiosna
-poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt
-określenie znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt
Podawanie informacji na temat swojej rodziny
-podawanie informacji jakie zawody wykonują rodzice, czym się zajmują
-opisywanie wyglądu rodziców, dostrzeganie ich charakterystycznych cech
( wyglądu, charakteru)
-określanie czynności domowych wykonywanych przez poszczególnych członków rodziny

 
W miesiącu maju 2017
PDF

W miesiącu maju:

1. Jestem Polakiem, jestem Europejczykiem

2. Łąka i jej mieszkańcy

3. Święto rodziców

Rozwijanie poczucia przynależności narodowej:
-poznawanie ważniejszych wydarzeń z życia Polski
-poznawanie imion i nazwisk ważnych Polaków: Fryderyk Chopin, Mikołaj Kopernik, Jan Paweł II.
-interesowanie się aktualnymi wydarzeniami w kraju

Polska w Europie:
-poznawanie wybranych państw należących do Unii Europejskiej

Poznajemy przyrodę

Wiosna
-poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt
-określenie znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt

Podawanie informacji na temat swojej rodziny
-podawanie informacji jakie zawody wykonują rodzice, czym się zajmują
-opisywanie wyglądu rodziców, dostrzeganie ich charakterystycznych cech
( wyglądu, charakteru)
-określanie czynności domowych wykonywanych przez poszczególnych członków rodziny

 
W miesiącu kwietniu 2017
PDF

W miesiącu kwietniu:


1. Wiosna na wsi
2. Wielkanoc - tradycje i zwyczaje
3. Dbamy o Ziemię
4. Teatr

- poznawanie dorosłych i młodych zwierząt hodowanych na wsi
- nazywanie domów zwierząt, sposobów poruszania się zwierząt , odżywiania
- wyjaśnienie znaczenia hodowli zwierząt dla ludzi
- wzmacnianie więzów rodzinnych: kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami Wielkanocy
- poznawanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających z niszczycielskiej działalności ludzi np. zatruwanie wód, powietrza, gleby, zabijanie zwierząt dla futer, kłów, wycinanie lasów, wyrzucanie odpadów w wniedozwolonych miejscach
- nieniszczenie roślin , np. niełamanie gałęzi drzew
- wyrzucanie śmieci do kosza
- sprzątanie placu zabaw, np. w czasie Dnia Ziemi
- sadzenie drzew , kwiatów i dbanie o nie
- niedeptanie trawników klombów z kwiatami
- szanowanie wody, niemarnowanie jej
- wyjaśnienie określeń: kwiaty chronione, zwierzęta chronione
- poznawanie przedstawicieli ginących gatunków
- poznawanie sposobów dbania o środowisko: oczyszczanie wody, zakładanie filtrów na kominy fabryczne, karanie za łamanie praw przyrody
- poznawanie wystroju teatru
- przestrzeganie zasad właściwego zachowania w teatrze, umiejętne posługiwanie się rekwizytami

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>
Strona 1 z 3