Co słychać u Biedronek
W miesiącu listopadzie 2018
PDF

Tematyka miesiąca :
• Jesteśmy Polakami
• Jesienna szaruga
• W poszukiwaniu zdrowia
• Przyjaciele Misia Normana

- poznajemy naszą ojczyznę, barwy narodowe, godło
- poznajemy legendy związane z polskimi miastami
- poznajemy hymn państwowy
- poznajemy zjawiska atmosferyczne, określamy składniki pogody
- określamy pogodę za pomocą symboli graficznych
- rozwijamy umiejętności związane z kodowaniem i odkodowywaniem informacji
- doskonalimy umiejętności związane z dostosowaniem ubioru do warunków pogodowych , zwrócenie uwagi na kolejność zakładania ubrań, próby zapinania guzików
- rozwijamy spostrzegawczość i umiejętności związane z logicznym myśleniem
- kształcimy umiejętności związane z wypowiadaniem się na określony temat
- doskonalimy umiejętności manualne ( rysowanie, malowanie, wycinanie nożyczkami). Ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawidłowe trzymanie narzędzia pisarskiego.
- poznajemy techniki gry na instrumentach perkusyjnych
- doskonalimy umiejętności związane z przeliczaniem w zakresie 6 i więcej
- ustalamy liczebność zbiorów ; operujemy określeniami : o..mniej, o…wiecej, tyle samo
- doskonalimy technikę chwytu i rzutu piłką oburącz
- zdobywamy wiadomości dotyczących właściwości wody
- uczymy się wyciągać wnioski z przeprowadzonych doświadczeń i eksperymentów
- określamy elementy charakterystycznej dla jesiennej pogody
- uczymy się piosenki ,, Deszcz’’
- uczymy się wiersza ,, Kto ty jesteś’’
- poznajemy pracę lekarza
- doskonalimy umiejętność kreślenia wzorów poprzez łączenie kropek
- poszerzamy wiadomości nt. zdrowia, uświadamiamy sobie czym jest
- ćwiczymy słuch fonematyczny
- kształtujemy nawyki prozdrowotne
- poznajemy skutki nadmiernego spożywania słodyczy
- nazywamy i próbujemy rysować figury geometryczne ( koło, trójkąt, kwadrat, prostokąt)
- uczymy się uważnie słuchać opowiadań i bajek
- kształtujemy słuch muzyczny, estetykę ruchów, właściwą reakcję na sygnał
- kształcimy umiejętności związane z ważeniem i porównywaniem ciężaru przedmiotów
- ćwiczymy słuch fonematyczny

HYMN POLSKI

Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.

Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

Marsz, marsz, Dąbrowski...

Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.

Marsz, marsz, Dąbrowski...

Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany –
Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.

Marsz, marsz, Dąbrowski...

 

,, Deszcz’’

I

Słonce nam świeciło
piękny to był dzień.
Chmurka nadleciała
i grzmot huknął gdzieś.
Wzięłam parasolkę i kalosze też
i wybiegłam na ten deszcz.

Deszczyk kapie równiusieńko kap, kap, kap,kap
Idę cicho, cichuteńko tap,tap,tap
Chociaż jestem taka duża hop, hop, hop
Lubię biegać po kałużach
Chlap, chlap, chlap

  

,, Kto ty jesteś’’

Kto ty jesteś?- Polak mały.
Jaki znak twój ? – orzeł biały
Gdzie ty mieszkasz? – miedzy swymi
W jakim kraju ? – w polskiej ziemi
Czym twa ziemia ? – mą ojczyzną
Czym zdobyta ? – krwią i blizną
Czy ją kochasz? – kocham szczerze
A w co wierzysz ? – w Polskę wierzę

 
W miesiącu październiku 2018
PDF

Tematyka miesiąca:
• W ogrodzie warzywnym
• Jesień w parku
• Jesień w lesie
• Przygotowania ludzi do zimy

- zapoznanie z wyglądem i nazwami warzyw. zachęcanie do wypowiadania się na ich temat , dzielenie nazw na sylaby
- kształtowanie umiejętności formowania ulepianek , ćwiczenie mięsni paliczkowych
- zapoznanie z pracami wykonywanymi w ogrodzie w różnych porach roku. utrwalenie znajomości i wyglądu warzyw
- zapoznanie ze sposobem uzyskiwania kolorów pochodnych poprzez mieszanie farb w kolorach podstawowych
- doskonalenie umiejętności rzutu piłeczka lub woreczkiem wiodącą ręką do celu
- doskonalenie procesów analizy i syntezy słuchowo- wzrokowej
- ćwiczenie słuchu fonematycznego
- kształtowanie umiejętności doskonalenia ruchów do treści słownej i melodii piosenki, zachęcanie do wspólnych zabaw przy muzyce
- rozszerzenie zakresu liczenia i ustalenie liczby policzonych elementów , posługiwanie się pojeciami : mniej, więcej, tyle samo
- ćwiczenie słuchu fonematycznego , spostrzegawczości , logicznego myślenia
- posługiwanie się pojęciami : duże – małe, większe – mniejsze , takie same
- zachęcanie do prowadzenia obserwacji
- utrwalenie części składowych roślin
- rozwijanie umiejętności manualnych ( dokładne kolorowanie konturów, wycinanie, malowanie, wyklejanie)
- zapoznanie ze środowiskiem przyrodniczym jakim jest park i las ich rolą
- ćwiczenia kształtujące prawidłowe wysklepienie stopy przy użyciu przyborów
- ćwiczenie spostrzegawczości i reakcji na sygnał
- poznajemy charakterystyczne cechy jesieni
- gromadzenie materiału przyrodniczego , obserwacja zachodzących procesów ( suszenie liści)
- rozpoznawanie i nazywanie drzew liściastych i iglastych ich liści i owoców
- zapoznanie z melodia i tekstem piosenki ,, Kolorowe liście’’
- nauka wiesza ,, Przedszkolny AS’’
- doskonalenie umiejętności przeliczania i dodawania w zakresie 5
- rozwijanie umiejętności klasyfikowania ze względu na jedną cechę ( kolor , kształt, rodzaj)
- kształtowanie umiejętności rozróżniania i określania kierunku, posługiwania się pojęciami: przed siebie, za siebie, w bok
- uwzględnienie kolorystyki jesieni , kształcenie inwencji twórczej
- swobodne i śmiałe wypowiadanie się w różnych sytuacjach i okolicznościach- poprawność wypowiedzi pod względem gramatycznym , słownikowym, artykulacyjnym i logicznym zarówno w mowie powiązanej , jak i w rozmowie
- poprawa koordynacji ręka- oko, orientacji w przestrzeni, rozluźnienie napięcia nadgarstków, ramion, obręczy barkowej
- doskonalenie precyzyjnego wykonywania ćwiczenia grafomotorycznego
- zapoznanie z nazwami grzybów i ich wyglądem, zwrócenie uwagi na to, aby nie zbierać nieznanych grzybów
- zapoznanie z rola wiatru w przyrodzie ( rozsiewanie nasion) i życiu człowieka
- kształtowanie emocjonalnego stosunku do lasu i jego mieszkańców, zapoznanie z korzyściami jakie czerpie człowiek z lasu
- utrwalenie nazw kolorów i figur geometrycznych
- wzbogacenie wiedzy dzieci na temat wartości odżywczych warzyw i owoców, źródła witamin
- kształcenie umiejętności określania smaków poszczególnych przetworów i produktów znajdujących się w spiżarni

,, Kolorowe liście ‘’
I
Kolorowe liski z drzewa spaść nie chciały .
Kolorowe listki na wietrze szumiały.
Szu, szu, szumiały wesoło.
Szu, szu, wirowały w koło.

II
Kolorowe listki bardzo się zmęczyły.
Kolorowe listki z drzewa zeskoczyły.
Hop, hop, hop, tak sobie skakały
Hop, hop, hop , w koło wirowały.

III
Kolorowe liski spadły już na trawę .
Kolorowe listki skończyły zabawę.
Cicho sza , listki zasypiają.
Cicho sza , oczka zamykają.

 

,, Jesienne zapasy’’

I
Kiedy jesień już nadchodzi 
Mama łapie się za głowę
Tyle warzyw i owoców z działki
Co ja teraz z nimi zrobię?

REF.
No jak to co, no jak to co?
Przetwory zrób na zimę.
A chętni są i zjedzą je: tata, córka, synek

II
Już słoików pełne półki
Z kompotami , sałatkami.
Na ich widok ślinka zaraz cieknie
Tak nas kuszą kolorami.

REF.
No jak to co, no jak to co?
Przetwory zimą zjemy.
A chętni są i o tym wiesz,
gdy wspomną o jesieni.

 

,, Przedszkolny As’’

Czy myślicie o tym czasem
Kogo zwiemy przedszkolnym Asem?
- As porządnie jest umyty
- As chusteczkę ma do nosa
- Śmieci wrzuca wprost do kosza
- As nie skarży na kolegów
- Umie prosto stać w szeregu
- As dzień dobry mówi pierwszy
- Ładnie śpiewa, powie wierszyk
- As w zabawie dba o ciszę
- As już całkiem nieźle liczy
- O książeczki zadba ładnie
- I zagadkę też odgadnie
- po skończonej pracy sprząta
- słucha pani nie marudzi i w przedszkolu się nie nudzi.

 

 
W miesiącu wrześniu 2018
PDF

Tematyka miesiąca:
• Poznajemy się nawzajem
• Nasze przedszkole
• Ruch drogowy
• Jesień daje nam owoce
- poznajemy imiona dzieci w grupie oraz personel przedszkola
- przestrzegamy ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie
- uczestniczymy we wspólnych zabawach
- poznajemy otoczenie przedszkola
- próbujemy samodzielnie wykonywać czynności samoobsługowe
-uczestniczymy w zabawach ruchowych
- dbamy o porządek w miejscu zabawy
- dbamy o swoje zdrowie i higienę: poznajemy zasady: korzystania z toalety oraz mycia
oraz mycia zębów
- poznajemy nową porę roku- jesień
- obserwujemy środowisko przyrodnicze, zwracamy uwagę na zmiany zachodzące jesienią
- poznajemy i nazywamy owoce. Rozpoznajemy je po dotyku, wyglądzie, smaku, zapachu
- słuchamy wierszy i piosenek w wykonaniu nauczyciela
- wspólnie śpiewamy piosenki
- uczestniczymy w zabawach ruchowych i rytmicznych
-nazywamy podstawowe barwy
-rozwijamy zainteresowania plastyczne poprzez rysowanie, malowanie, lepienie. Tworzymy przestrzenne kompozycje
- rozwijamy umiejętności poruszania się po jezdni oraz zainteresowania ruchem drogowym
- poznajemy podstawowe zasady pieszego i kołowego ruchu drogowego
- poznajemy rolę policjanta w naszym codziennym życiu
- przybliżamy sobie informacje na temat samochodów specjalistycznych i ich znaczenia
- rozwijamy umiejętności kreślenia linii: pionowych, poziomych i ukośnych
-poznajemy i obserwujemy środowisko przyrodnicze parku oraz lasu
- rozwijamy słuch fonematyczny poprzez dzielenie słów na sylaby oraz różnicowanie głosek w nagłosie
- rozwijamy mowę wypowiadając się na temat opowiadań
- rozwijamy umiejętności liczenia od 1-4 w aspekcie głównym i porządkowym
- poznajemy graficzny zapis cyfry 1 ( 5latki)
- rozpoznajemy i nazywamy drzewa oraz ich owoce
- nauka piosenki ,, Mała biedroneczka’’, ,, Żabi koncert’’

 

,,Mała biedroneczka’’

I
Mała biedroneczka siedem kropek miała,
na łące zielonej wesoło fruwała.
Złapał ją pajączek w swoją pajęczynę.
Uratuję Cię biedronko,
a ty mi coś przynieś.

Ref.
Biedroneczko lec do nieba.
Przynieś mi kawałek chleba.
Biedroneczko leć do nieba.

 II
Mała biedroneczka siedem kropek miała,
na łące zielonej wesoło fruwała.
Złapał ją wróbelek niesie tę kruszynę.
Uratuję Cię biedronko,
a ty mi coś przynieś.

III
Mała biedroneczka siedem kropek miała,
na łące zielonej wesoło fruwała.
Złapała ją żaba i po wodzie płynie.
Uratuję Cię biedronko,
a ty mi coś przynieś.

 

,,Żabi koncert’’

 I 
Żabka , żabce zakumkała na zielonej łące,
Że za chwilę się rozpocznie pierwszy żabi koncert.

Ref.
Kum , kuma , kuma .
Rech, rechu, rech.
Ile tu żabek zielonych jest.
Kum , kuma , kuma .
Rech, rechu, rech.
Wszędzie tu słychać żabi śpiew.

II
Skaczą żabki i w zielone bawią się wesoło.
Rechotają i kumkają , wszędzie słychać w koło.

 

,,Kuchareczki’’

I
Co to za zapachy do noska wędrują,
To panie kucharki obiad nam gotują.
Pewnie będą dzisiaj wspaniałe placuszki.
Dzieci będą zjadać i lizać paluszki.

REF.
Bo gotować dobra rzecz.
Zdrowo , no i smacznie
Każdy z nas chciałby być,
Kuchareczką właśnie.

II
W dużym garnku woda kipi i paruje.
Zaraz w nim się pyszna zupa ugotuje.
Kuchareczka wrzuca mięsko i warzywa.
Sól , przyprawy wszystkie
I skacze pokrywka.

 

,,Pani Jesień’’

I
Wszyscy ludzie mówią, że jesień jest smutna,
A ja się nie zgadzam z tym.
Jesień jest wesoła , echo za nią woła.
Pełno przed nią złotych drzew.

REF.
Pani Jesień do nas przyszła
I wesoło śpiewa nam.
Strój jej zdobią złote liście,
Na bębenku dla niej gram.

II
Odlatują ptaki i spadają liście.
Ja w zeszycie też mam fajny liść.
O jesieni śpiewać mogłabym tu długo
Lecz do przedszkola muszę iść.