Co słychać u Biedronek
W miesiącu marcu 2019
PDF

Tematyka miesiąca:
• Skąd bierzemy pieniądze
• Marcowa pogoda
• Witamy wiosnę
• Powrót ptaków

 

- poznajemy zajęcia pracowników naszego przedszkola, zauważamy potrzebę i wagę ich pracy
- poznajemy ćwiczenia kształtujące prawidłowe wysklepienie stopy
- poznajemy zasady funkcjonowania banku, jego pracowników oraz pojęcia : bankomat, karta płatnicza, PIN karty
- poznajemy sposoby oszczędzania i przechowywania pieniędzy
- wykorzystujemy wiedzę zdobyta podczas wycieczki do banku projektując własną kartę płatniczą
- rozwijamy umiejętności związane z odtwarzaniem krótkich , rytmicznych fragmentów za pomocą najprostszych form ruchu : klaskanie , tupanie
- doskonalimy umiejętności przeliczania zgromadzonych monet, utrwalenie pojęć: więcej – mniej- tyle samo
- zwracamy uwagę na poprawność wypowiedzi pod względem gramatycznym
- kształtujemy umiejętność tworzenia słów poprzez dobieranie odpowiednich sylab
- rozwijamy umiejętności związane z logicznym myśleniem, łączeniem poszczególnych elementów w logiczna całość
- rozwijamy umiejętności związane z formułowaniem wielozdaniowych wypowiedzi
- kształtujemy umiejętności wyodrębniania charakterystycznych cech marcowej pogody
- prowadzimy kalendarz pogody
- doskonalimy umiejętności związane z obrysowywaniem , wycinaniem
- doskonalimy umiejętności związane z przeliczaniem w zakresie 8 , wyodrębnianie składników tej liczby
- rozróżnianiem prawej i lewej strony
- rozwijamy umiejętności związane z kodowaniem
- rozwijamy umiejętności wokalno- taneczne podczas śpiewania piosenek
- doskonalimy umiejętności związane z grą na wybranych instrumentach perkusyjnych
- prowadzimy rozmowy na temat zmian zachodzących w przyrodzie, cech przedwiośnia – wdrażanie do dłuższych wypowiedzi
-wykonujemy gazetkę tematyczną „Zwiastuny wiosny” – podajemy elementy, nazywamy co przedstawiają (ćwiczenia słownikowe)
- eksponujemy w Kąciku Książki pozycji traktujących o przedwiośniu i wiośnie.
- przeglądamy czasopisma o tematyce przyrodniczej – wyszukujemy zwiastuny wiosny, np.: przebiśniegi, krokusy, bociany, bazie; omawianie obrazków
- oglądamy naturalne okazy przebiśniegów , krokusów w przydomowych ogródkach – określamy ich wygląd, kształt kwiatów i liści, poruszamy aspekt roślin chronionych
-obserwujemy gałązki wierzbowe (pochodzące z przecinki wiosennej) w Kąciku Przyrody – zwracamy uwagę na wpływ ciepła, światła i wody na rozwijanie się listków
- obserwujemy aurę – dzielimy się z innymi swoimi spostrzeżeniami
–obserwujemy kiełkujące rośliny w Kąciku Przyrody. Spożywamy wyhodowany szczypiorek, rzeżuchę i natkę pietruszki
- układamy obrazki z części, puzzli, klocków obrazkowych
- dorysowujemy do obrazków brakujące elementy
- doskonalimy umiejętności związane z wyodrębnianiem głosek w nagłosie, wygłosie słów

  

,, Wiosna’’

I
Chociaż na podwórku jest jeszcze zimno
I trochę za wcześnie robi się ciemno
To wszystkie dzieciaki stale myślą o tym,
Kochana wiosenka jest już za płotem.

REF.
Wiosno nasza , kochana wiosenko
Przybądź do nas , przybądź do nas prędko.
Posiej z nami kwiatki i listki na drzewach.
Niechaj ozimina zaszumi zaśpiewa.

II
Chłopcy już zrobili ze słomy Marzannę,
A dziewczynki z panią ubrały ją ładnie.
Spalimy ją dzisiaj, wrzucimy do rzeki.
Niech płynie het, het w świat daleki.

 

 

,, Do widzenia panie Bałwanie’’

I
Już za oknem coraz dłuższy dzień
Pan Bałwanek w oczach topi się
Zamiast śniegu deszczyk pada kap, kap, kap
Wiosnę zapowiada nam

Ref.
Hej do widzenia panie Bałwanie
Już dłużej z nami pan nie zostanie
Znów pan powinien śniegu zjeść
Lecz jest wiosna , no to cześć

II

Już za oknem kwitnie pierwszy kwiat
I zielony prawie cały świat
I ptaszęta przyleciały fr,fr,fr
I motylek w tańcu drży

 

 
W miesiącu lutym 2019
PDF

Tematyka zajęć :
• Zwierzęta egzotyczne
• Zwierzęta hodowane w domu
• W kosmosie
• Robimy zakupy

- zapoznanie ze zwierzętami zamieszkującymi w Afryce ich nazwami i wyglądem
- zapoznanie i wyjaśnienie pojęć: safari, sawanna, dżungla
- wdrażanie do uważnego słuchania opowiadań , analizowania treści utworu, przewidywania następstw i kolejności zdarzeń
- doskonalenie umiejętności łączenia za pomocą kleju różnych materiałów
- kształtowanie prawidłowej postawy ruchowej , umiejętności rozluźniania nadmiernego napięcia mięśniowego
- kształtowanie umiejętności przedstawiania za pomocą ruchu treści słownej, poczucia rytmu, estetyki ruchów
- ćwiczenie spostrzegawczości ,porównywanie długości , porządkowanie od najdłuższej do najkrótszej
- poznawanie ciekawostek dotyczących ogrodów zoologicznych
- kształtowanie wrażliwości muzycznej poprzez obcowanie z muzyką , w tym muzyką afrykańską
- poznawanie sposobów właściwej pielęgnacji zwierząt domowych
- rozumienie konieczności niesienia pomocy cierpiącym i chorym zwierzętom
- ćwiczenia rozwijające słuch fonematyczny
- doskonalenie umiejętności czworakowania w tył, w przód i ze zmiana kierunków
- kształtowanie umiejętności posługiwania się nożyczkami, kolorowania według kodu
- kształtowanie umiejętności przeliczania w zakresie 8 i więcej
- rozwijanie zainteresowań wszechświatem . uświadomienie ,że Ziemia krąży wokół słońca
- kształtowanie umiejętności ruchów naśladowczych
- kształtowanie umiejętności mierzenia odległości za pomocą jednostek miary jaką jest ,, stopa’’
-zapoznanie z postacią wielkiego astronoma Kopernika
- kształtowanie umiejętności układania poszczególnych elementów w całość
- doskonalenie umiejętności analizy i syntezy słuchowej
- zapoznanie ze sposobami robienia zakupów
- zapoznanie wyglądem oraz przeznaczeniem portmonetki jak również monetami 1 zł, 2 zł, 5 zł
- ćwiczenie spostrzegawczości, uwagi i pamięci
- posługiwanie się monetami w sytuacji kupna i sprzedaży
- rozwijanie umiejętności manualnych związanych z malowaniem, rysowaniem, rysowaniem po śladzie i kropeczkach
- kształtowanie koordynacji wzrokowo- ruchowo- słuchowej

 

,,Miała baba koguta’’

I
Miała baba koguta, koguta, koguta
Wsadziła go do buta, do buta hej!
O, mój miły kogucie, kogucie
Kogucie, kogucie, kogucie, kogucie
Jakże ci tam w tym bucie, w tym bucie
W tym bucie, w tym bucie jest?

II
Miała baba indora, indora, indora
Wsadziła go do wora, do wora hej!
O, mój miły indorze, indorze
Indorze, indorze, indorze, indorze,
Czy ci dobrze w tym worze, w tym worze
W tym worze, w tym worze jest?

III
Miała baba barana, barana, barana
Wsadziła go do siana, do siana hej!
O, mój miły baranie, baranie
Baranie, baranie, baranie, baranie
Czy ci dobrze w tym sianie, w tym sianie
W tym sianie, w tym sianie jest?

IV
Miała baba koguta, koguta, koguta
Wsadziła go do buta, do buta hej!
O, mój miły kogucie, kogucie
Kogucie, kogucie, kogucie, kogucie
Jakże ci tam w tym bucie, w tym bucie
W tym bucie, w tym bucie jest?

V
Miała baba indora, indora, indora
Wsadziła go do wora, do wora hej!
O, mój miły indorze, indorze
Indorze, indorze, indorze, indorze,
Czy ci dobrze w tym worze, w tym worze
W tym worze, w tym worze jest?

 

,, Bajeczki , książeczki’’

I
Kolorowe strony i ładna okładka.
Przyjaciółmi dzieci pragną być.
Chcą by o nie dbano, a to rzecz nie łatwa.
Pomagają dzieciom uczyć się.

 

REF.
Bajeczki, książeczki kolorowe są.
Na pólkach ,regałach czytane być chcą.
Tu książę, księżniczka, czarownica zła.
A Pinokio mały , długi nos znów ma.

 

II
Kiedy jest mi smutno, zawsze rozwesela,
O różnych przygodach mówią nam.
Poznać byśmy chcieli całą bibliotekę,
O swoje książeczki zawsze dbam.

 

 
W miesiącu styczniu 2019
PDF

Tematyka miesiąca:
• Nadchodzi zima
• Dbamy o ptaki i zwierzęta
• Święto Babci i Dziadka
• Bal karnawałowy

 

- poznajemy cech charakterystyczne dla zimy za pomocą zmysłów oraz symboli
- tworzymy zbiory rzeczy związanych z zimą pod kątem przydatności dla człowieka
- poznajemy zabawy na śniegu
- kształtujemy nawyki bezpiecznej zabawy na śniegu
- rozwijamy ekspresję ruchową, muzyczną i plastyczną uczestnicząc w zabawach twórczych
- rozwijamy sprawności manualne poprzez cięcie papieru, , malowanie za pomocą szablonu
- rozwijamy mowę poprzez wypowiadanie się na temat opowiadań
- poznajemy ptaki zimujące w naszym kraju ( wróbel, sikorka, gil)
- poznajemy wartości uniwersalne eliminujące egoizm-wymieniamy sposoby niesienia pomocy innym
- uświadamiamy sobie konieczność dokarmiania ptaków zimą, wymieniamy sposoby ich dokarmiania
- zbieramy i podajemy informacje o swoich bliskich członkach rodziny
- wzmacniamy przywiązanie do najbliższej rodziny, poprzez omawianie wyglądu własnych dziadków – przedstawiamy ich na obrazkach
- organizujemy święta o charakterze rodzinnym
- uczestniczymy w programach artystycznych, recytując wiersze, śpiewając piosenki, tańcząc
- rozwijamy umiejętności tworzenia zespołów par jednakowych elementów poprzez wymiennie parzystych części ciała , doboru figur do pary
- rozwijamy syntezę i analizę słuchową
- przygotowujemy się do nauki pisania poprzez rysowanie po kropeczkach, śladzie oraz próby odtwarzania wzorów
- rozwijamy motorykę ciała : zwinność, szybkość, równowagę
- rozwijamy umiejętności związane z odgrywaniem scenek dramowych
- poznajemy zwyczaje związane z karnawałem
- rozwijamy umiejętności związane z przeliczaniem , porównywaniem, określaniem liczy elementów
- wyrabiamy nawyki związane z umiejętnościami wyrazistego mówienia

,, Babciu , dziadku ‘’
I
Babciu , Dziadku chodźcie z nami,
Obsypiemy Was kwiatami.
Do wąchania, do patrzenia, a do kwiatów są życzenia.

REF.
Babciu , dziadku
Teraz wnuki macie, które tak kochacie.
Babciu , dziadku
Wnuki też Was mają i też Was kochają.

II
Dziadek jest jak dobra wróżka,
Co otwiera bajkom drzwi.
Babcia kładzie nas do łóżka,
Mamy potem piękne sny.

III
Żyjcie Dziadki nam lat 200!
Wy najlepsi w całym mieście.
Niechaj złotka rybka w wodzie,
Trzy życzenia spełnia co dzień.

  

,, Babciu - rób to co ja’’
I
Babciu droga, babciu powiedz mi.
Czy potrafisz zrobić to co my.
My tupniemy tup,tup, tup,
teraz babciu ty to zrób!

II
Babciu droga, babciu powiedz mi .
Czy potrafisz zrobić to co my.
My klaszczemy raz , dwa , trzy
teraz babciu zrób to TY!

III
Babciu droga, babciu powiedz mi.
Czy potrafisz zrobić to co my.
My skaczemy raz , dwa , trzy
teraz Babciu podskocz Ty!

IV
Babciu droga, babciu powiedz mi
Czy potrafisz zrobić to co my.
My całuski damy Ci,
teraz Babciu daj nam Ty!

 

 
W miesiącu grudniu 2018
PDF

Tematyka miesiąca :
• Czekamy na Mikołaja
• Piszemy listy
• Nadchodzi zima
• Święta tuż , tuż

 

- rozwijamy percepcje słuchową, poprzez podawanie słów rozpoczynających się na określona głoskę
- doskonalimy umiejętności czytania , poznajemy literę ( M,m)
- rozwijamy swoje umiejętności grafomotoryczne
- przeliczamy obiekty w zakresie 7
- rozwijamy sprawności manualne podczas różnych technik plastycznych
-rozwijamy umiejętności liczenia w zakresie siedmiu i więcej
- dostrzeganie cykliczności pór roku, wymieniamy ich nazwy
- recytujemy wiersze
- wykonujemy śniegowe gwiazdki za pomocą różnych technik plastycznych
- bawimy się przy piosenkach
- rozwijamy orientacje przestrzenną na przykładzie swojego ciała i ciała drugiej osoby
- rozwijamy percepcję słuchową poprzez dzielenie słów na sylaby i głoski
- poznajemy tradycje i zwyczaje związane ze Świętami Bożego Narodzenia
- rozwijamy umiejętności wokalne poprzez śpiewanie piosenek : Mokra zima , Gdy święta są
- rozwijamy mowę poprzez wypowiadanie się na temat zwyczajów związanych z Mikołajkami oraz Świętami Bożego Narodzenia w różnych krajach
- poznajemy pracę poczty oraz listonosza
- potrafimy podać swój adres
- poznajemy i nazywamy cechy charakterystyczne zimy
- obserwujemy i troszczymy się o ptaki zimą
- przestrzegamy zasady higieny oraz zdrowego odżywiania
- kształtujemy umiejętności związane z orientacją w schemacie własnego ciała
- kształtujemy umiejętności panowania nad własnym ciałem podczas ćwiczeń o zachwianej równowadze oraz rozwijanie cech motoryki : zwinność i szybkość
- rozwijamy umiejętności związane z rozwijaniem spostrzegawczości oraz koncentracji uwagi
- kształtujemy umiejętności aktorsko- wokalne podczas odgrywania scenek dramowych

MOKRA ZIMA

 I

Wszyscy mówią , że jest zima,
tak wynika z kalendarza .
Lecz , gdy patrzę na pogodę ,
co innego zauważam.

Ref.
Mokra zima, to nie zima.
Niby jest lecz jej nie ma.
Mokra zima , to nie zima
Śniegu – nie ma
Mrozu – nie ma
Sopli – nie ma
Nie!

II
Już od rana deszczyk pada.
Mocno wieje po obiedzie.
Gdzie ta zima się podziała?
Może w jakimś barze siedzi

Ref.
Mokra zima, to nie zima.
Niby jest lecz jej nie ma.
Mokra zima , to nie zima
Śniegu – nie ma
Mrozu – nie ma
Sopli – nie ma
Nie!

 

,, Gdy święta są’’

I
Samotny człowiek jest smutny czasami,
A ludziom jest dobrze , gdy nie są sami.
A ludziom jest dobrze , gdy nie są sami.

Ref.
Gdy święta są , dzwoneczki brzmią.
Choinki jasny blask do ciebie woła.
Stań bliżej tu, stań bliżej tu.

II
Kraj cały jest biały , wszyscy marzniemy.
Przyjdź do nas , to razem się ogrzejemy.
Przyjdź do nas , to razem się ogrzejemy.

 

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>
Strona 1 z 2