Co słychać u Biedronek
W miesiącu maju 2017
PDF

W miesiącu maju:

1. Jestem Polakiem, jestem Europejczykiem

2. Łąka i jej mieszkańcy

3. Święto rodziców

Rozwijanie poczucia przynależności narodowej:
-poznawanie ważniejszych wydarzeń z życia Polski
-poznawanie imion i nazwisk ważnych Polaków: Fryderyk Chopin, Mikołaj Kopernik, Jan Paweł II.
-interesowanie się aktualnymi wydarzeniami w kraju

Polska w Europie:
-poznawanie wybranych państw należących do Unii Europejskiej

Poznajemy przyrodę

Wiosna
-poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt
-określenie znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt

Podawanie informacji na temat swojej rodziny
-podawanie informacji jakie zawody wykonują rodzice, czym się zajmują
-opisywanie wyglądu rodziców, dostrzeganie ich charakterystycznych cech
( wyglądu, charakteru)
-określanie czynności domowych wykonywanych przez poszczególnych członków rodziny

 
W miesiącu kwietniu 2017
PDF

W miesiącu kwietniu:


1. Wiosna na wsi
2. Wielkanoc - tradycje i zwyczaje
3. Dbamy o Ziemię
4. Teatr

- poznawanie dorosłych i młodych zwierząt hodowanych na wsi
- nazywanie domów zwierząt, sposobów poruszania się zwierząt , odżywiania
- wyjaśnienie znaczenia hodowli zwierząt dla ludzi
- wzmacnianie więzów rodzinnych: kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami Wielkanocy
- poznawanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających z niszczycielskiej działalności ludzi np. zatruwanie wód, powietrza, gleby, zabijanie zwierząt dla futer, kłów, wycinanie lasów, wyrzucanie odpadów w wniedozwolonych miejscach
- nieniszczenie roślin , np. niełamanie gałęzi drzew
- wyrzucanie śmieci do kosza
- sprzątanie placu zabaw, np. w czasie Dnia Ziemi
- sadzenie drzew , kwiatów i dbanie o nie
- niedeptanie trawników klombów z kwiatami
- szanowanie wody, niemarnowanie jej
- wyjaśnienie określeń: kwiaty chronione, zwierzęta chronione
- poznawanie przedstawicieli ginących gatunków
- poznawanie sposobów dbania o środowisko: oczyszczanie wody, zakładanie filtrów na kominy fabryczne, karanie za łamanie praw przyrody
- poznawanie wystroju teatru
- przestrzeganie zasad właściwego zachowania w teatrze, umiejętne posługiwanie się rekwizytami

 
W miesiącu marcu 2017
PDF

W miesiącu marcu:

1. Zwierzęta na świecie
2.Nadchodzi wiosna
3. Czy żyły dinozaury
4.Witaj wiosno

-poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt
-dostrzeganie podstawowych różnic w budowie dzikich zwierząt dostępnych bezpośredniej obserwacji
-nazywanie domów , sposobów poruszania i odżywiania się zwierząt
-poznawanie historii powstawania węgla kamiennego, jego właściwości
-poznawanie wybranych zwierząt ( dinozaurów) i roślin (ogromne paprocie) występujących w tamtych czasach
-obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną, np. coraz dłuższe dni, coraz wyższa temperatura, topnienie śniegu i lodu, powracających pierwszych ptaków, kwitnienie pierwszych kwiatów
-poznawanie zwiastunów wiosny np. kwitnienie wierzby i leszczyny, pojawienie się pąków na drzewach, krzewach
-zajęcia gimnastyczne
-poznawanie instrumentów oraz nauka tańców i piosenek ludowych
-rozwijanie kompetencji matematycznych
-rozwijanie słuchu fonematycznego , analiza i synteza słuchowa

 
W miesiącu lutym 2017
PDF

1. Tak nam mija czas - nasza edukacja matematyczna
2. Karnawał
3. Czy jesteśmy sami w kosmosie?- nasza ziemia

Organizacja czasu i przestrzeni:

- dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy , pór roku, dni tygodnia i miesięcy
- nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia, miesięcy; określanie aktualnej pory roku, miesiąca, dnia tygodnia
- zwracanie uwagi na kalendarze, ich rolę w określaniu dni tygodnia, miesięcy
- poznawanie wybranych mierników czasu - od starożytności do dnia dzisiejszego
- nazywanie pór dnia: rano, popołudnie, południe, wieczór i noc
- odpowiednie stosowanie określeń: przedwczoraj, wczoraj, jutro, pojutrze.

1.Poznajemy różne instrumenty i gramy na nich

2. Uczymy się tańców ludowych, potrafimy je śpiewać i nazywać

3. Rozwijamy sprawność manualną

Poznawanie świata:
- poznawanie modelu kuli ziemskiej - globusa
- zaznajomienie z nazwami kontynentów, oceanów, mórz
- poznawanie nazw wybranych planet układu słonecznego
- gromadzenie literatury, zdjęć, albumów związanych z kosmosem
- poznawanie zawodów związanych z kosmosem np. kosmonauty, astronoma
- poznanie ciekawych legend na temat satelity Ziemi - Księzyca

 
Strona 4 z 6