Co słychać u Biedronek
W miesiącu kwietniu 2017
PDF

W miesiącu kwietniu:


1. Wiosna na wsi
2. Wielkanoc - tradycje i zwyczaje
3. Dbamy o Ziemię
4. Teatr

- poznawanie dorosłych i młodych zwierząt hodowanych na wsi
- nazywanie domów zwierząt, sposobów poruszania się zwierząt , odżywiania
- wyjaśnienie znaczenia hodowli zwierząt dla ludzi
- wzmacnianie więzów rodzinnych: kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami Wielkanocy
- poznawanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających z niszczycielskiej działalności ludzi np. zatruwanie wód, powietrza, gleby, zabijanie zwierząt dla futer, kłów, wycinanie lasów, wyrzucanie odpadów w wniedozwolonych miejscach
- nieniszczenie roślin , np. niełamanie gałęzi drzew
- wyrzucanie śmieci do kosza
- sprzątanie placu zabaw, np. w czasie Dnia Ziemi
- sadzenie drzew , kwiatów i dbanie o nie
- niedeptanie trawników klombów z kwiatami
- szanowanie wody, niemarnowanie jej
- wyjaśnienie określeń: kwiaty chronione, zwierzęta chronione
- poznawanie przedstawicieli ginących gatunków
- poznawanie sposobów dbania o środowisko: oczyszczanie wody, zakładanie filtrów na kominy fabryczne, karanie za łamanie praw przyrody
- poznawanie wystroju teatru
- przestrzeganie zasad właściwego zachowania w teatrze, umiejętne posługiwanie się rekwizytami

 
W miesiącu marcu 2017
PDF

W miesiącu marcu:

1. Zwierzęta na świecie
2.Nadchodzi wiosna
3. Czy żyły dinozaury
4.Witaj wiosno

-poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt
-dostrzeganie podstawowych różnic w budowie dzikich zwierząt dostępnych bezpośredniej obserwacji
-nazywanie domów , sposobów poruszania i odżywiania się zwierząt
-poznawanie historii powstawania węgla kamiennego, jego właściwości
-poznawanie wybranych zwierząt ( dinozaurów) i roślin (ogromne paprocie) występujących w tamtych czasach
-obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną, np. coraz dłuższe dni, coraz wyższa temperatura, topnienie śniegu i lodu, powracających pierwszych ptaków, kwitnienie pierwszych kwiatów
-poznawanie zwiastunów wiosny np. kwitnienie wierzby i leszczyny, pojawienie się pąków na drzewach, krzewach
-zajęcia gimnastyczne
-poznawanie instrumentów oraz nauka tańców i piosenek ludowych
-rozwijanie kompetencji matematycznych
-rozwijanie słuchu fonematycznego , analiza i synteza słuchowa

 
W miesiącu lutym 2017
PDF

1. Tak nam mija czas - nasza edukacja matematyczna
2. Karnawał
3. Czy jesteśmy sami w kosmosie?- nasza ziemia

Organizacja czasu i przestrzeni:

- dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy , pór roku, dni tygodnia i miesięcy
- nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia, miesięcy; określanie aktualnej pory roku, miesiąca, dnia tygodnia
- zwracanie uwagi na kalendarze, ich rolę w określaniu dni tygodnia, miesięcy
- poznawanie wybranych mierników czasu - od starożytności do dnia dzisiejszego
- nazywanie pór dnia: rano, popołudnie, południe, wieczór i noc
- odpowiednie stosowanie określeń: przedwczoraj, wczoraj, jutro, pojutrze.

1.Poznajemy różne instrumenty i gramy na nich

2. Uczymy się tańców ludowych, potrafimy je śpiewać i nazywać

3. Rozwijamy sprawność manualną

Poznawanie świata:
- poznawanie modelu kuli ziemskiej - globusa
- zaznajomienie z nazwami kontynentów, oceanów, mórz
- poznawanie nazw wybranych planet układu słonecznego
- gromadzenie literatury, zdjęć, albumów związanych z kosmosem
- poznawanie zawodów związanych z kosmosem np. kosmonauty, astronoma
- poznanie ciekawych legend na temat satelity Ziemi - Księzyca

 
W miesiacu styczniu 2017
PDF

W miesiącu styczniu:

1. W krainie baśni
2. Zimowe potrzeby ptaków
3. Rodzice rodziców

- systematyczne wzbogacanie kącika o nowe pozycje z zakresu literatury dziecięcej
- zwracanie uwagi na budowę książki : okładkę z tytułem i nazwiskiem autora, ilustrację
- przestrzeganie zasad korzystania z książek: odwracania stron, oglądania tekstu
- wzbudzanie zainteresowania literaturą:
- słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów
- tworzenie własnych książek dotyczących znanych bajek lub wymyślonych przez dzieci, składających się z obrazków lub tekstu ułożonego przez nie , a zapisanego przez nauczyciela
- dokarmianie i dopajanie zwierząt w trudnych , zimowych warunkach
- nazywanie ptaków odwiedzających karmnik
- zwrócenie uwagi na ostrożność w kontaktach z chorymi zwierzętami np. ptakami
- rozpoznawanie wybranych zwierząt po śladach na śniegu
- organizowanie świąt o charakterze rodzinnym:
- przygotowanie programu artystycznego z okazji Dnia Babci i Dziadka
- wykonanie upominków dla zaproszonych gości, wspólna zabawa z nimi
- rozwija umiejętność klasyfikowania tworząc zbiory uwzględniając daną cechę;
- przelicza w zakresie od 1 do 10 na wybranych przykładach
- dzieli wyrazy na sylaby; wyodrębnianie pierwszej i ostatniej głoski
- 5 latki : zachęcenie do poznania literki: "m" i "t"

 
Strona 4 z 5