Co słychać u Biedronek
W miesiacu styczniu 2017
PDF

W miesiącu styczniu:

1. W krainie baśni
2. Zimowe potrzeby ptaków
3. Rodzice rodziców

- systematyczne wzbogacanie kącika o nowe pozycje z zakresu literatury dziecięcej
- zwracanie uwagi na budowę książki : okładkę z tytułem i nazwiskiem autora, ilustrację
- przestrzeganie zasad korzystania z książek: odwracania stron, oglądania tekstu
- wzbudzanie zainteresowania literaturą:
- słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów
- tworzenie własnych książek dotyczących znanych bajek lub wymyślonych przez dzieci, składających się z obrazków lub tekstu ułożonego przez nie , a zapisanego przez nauczyciela
- dokarmianie i dopajanie zwierząt w trudnych , zimowych warunkach
- nazywanie ptaków odwiedzających karmnik
- zwrócenie uwagi na ostrożność w kontaktach z chorymi zwierzętami np. ptakami
- rozpoznawanie wybranych zwierząt po śladach na śniegu
- organizowanie świąt o charakterze rodzinnym:
- przygotowanie programu artystycznego z okazji Dnia Babci i Dziadka
- wykonanie upominków dla zaproszonych gości, wspólna zabawa z nimi
- rozwija umiejętność klasyfikowania tworząc zbiory uwzględniając daną cechę;
- przelicza w zakresie od 1 do 10 na wybranych przykładach
- dzieli wyrazy na sylaby; wyodrębnianie pierwszej i ostatniej głoski
- 5 latki : zachęcenie do poznania literki: "m" i "t"

 
W miesiącu grudniu 2016
PDF

W miesiącu grudniu:

1. Co robić w taki smutny czas
2. Nadeszła zima
3. Święta tuż, tuż..

Dziecko potrafi:
- ubrać się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku;
- obserwuje zmiany zachodzące w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych;
- przebywa na świeżym powietrzu: uczestniczy w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych;
- obserwuje zmiany zachodzące w przyrodzie zimą - zwraca uwagę na koloryt i piękno przyrody w zimowej szacie;
- poznaje zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla zimy : opady śniegu, szron, szadź;
- poznaje wybrane właściwości śniegu i lodu, zwraca uwagę na zanieczyszczenia które zatrzymują w sobie;
- wie na czym polega wzmacnianie więzi rodzinnych - kultywuje tradycje i zwyczaje rodzinne związane z świętami Bożego Narodzenia;
- potrafi wzajemnie okazywać sobie uczucia - mówić o nich - tworzy wzajemne relacje oparte na szacunku, akceptacji i miłości
- rozwija umiejętność klasyfikowania tworząc zbiory uwzględniając daną cechę;
- przelicza w zakresie od 1 do 10
- dzieli wyrazy na sylaby;
- 5 latki : zachęcenie do poznania literki: "o" i "i"

 
W miesiącu listopadzie 2016
PDF

W miesiącu listopadzie:

1. A deszcz pada i pada...
2. Urządzenia elektryczne
3. Mój kraj, moja miejscowość

- dziecko obserwuje zmiany zachodzące w przyrodzie późną jesienią,
- obserwuje występujące w przyrodzie zjawiska atmosferyczne: padającego deszczu, mgły, obniżającej się temperatury, skracającej się długości dnia
- dziecko potrafi wyjaśnić rolę w życiu ludzi i zwierząt
- potrafi bezpiecznie korzystać z wybranych urządzeń technicznych np. telewizora, komputera, odtwarzaczy
- poznaje , w sposób bezpośredni lub pośredni , różnych form zastosowania techniki w życiu ludzi
- zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi
- poznajemy historię naszej miejscowości, herb, hymn, flagę
- utrwalamy nazwy pór roku miesięcy oraz dni tygodnia
- odgrywamy krótkie scenki z wykorzystaniem pacynek i sylwet

 
W miesiącu październiku 2016
PDF

W miesiącu październiku:

1. Nasze rodziny
2. Nasi domowi ulubieńcy
3. Domy i domki

- dziecko potrafi powiedzieć jakie zawody wykonują jego rodzice, czym się zajmują
- określa czynności domowe jakie wykonują poszczególni członkowie rodziny
- potrafi wyjaśnić powiązania między członkami rodziny np. Babcia to mama mamy lub mama taty
- dzieli się wiadomościami na temat spędzania czasu wolnego w swojej rodzinie
- potrafi wzajemnie okazywać sobie uczucia i emocje z tym związane , mówić o nich - tworzyć wzajemne relacje opartych na szacunku, akceptacji i miłości
- zna zasady dbania o zwierzęta hodowane w domu
- potrafi nazwać dorosłe i młode zwierzęta
-wyjaśnia na podstawie swojej miejscowości, sposobów budowania domów dawniej i dziś
-potrafi wymienić zawody związane z budownictwem

 
Więcej artykułów…
Strona 5 z 6