Co słychać u Biedronek
W miesiącu wrześniu 2017
PDF

W MIESIĄCU WRZEŚNIU U „BIEDRONEK” :

Tematyka wiodąca:
1. Witamy w przedszkolu
2. Bezpieczna droga do przedszkola
3. Jesień w lesie

- Adoptujemy się w nowym środowisku
- Poznajemy nowych kolegów i koleżanki- znamy ich imiona,
- Poznajemy swoje znaczki indywidualne
- Używamy zwroty grzecznościowe- Proszę, Dziękuję, Przepraszam, Dzień dobry, Do widzenia.
- Poznajemy przedszkole i zasady w nim panujące- ustalamy wspólnie co wolno a czego nie wolno robić w sali, w ogrodzie itd.
- Uczymy się prawidłowego mycia i wycierania rąk.
- Szczególną uwagę zwracamy na zgodną zabawę- dzielenie się zabawkami, nie niszczenie ich, odkładanie na wyznaczone miejsce po skończonej zabawie.
- Zachęcamy do samodzielnego jedzenia.
- Poznajemy podstawowe znaki drogowe, zasady poruszania się po chodniku, przechodzenia po pasach itp.
- Poznajemy jesienny las
- Wzbogacamy nasz kącik przyrody o „Dary jesieni” -
- Poznajemy nową porę roku - jej cechy charakterystyczne
- Uczymy się klasyfikować ze względu na jedną cechę –posługiwać się liczebnikami.
- Uczymy się posługiwać materiałem plastycznym -rozwijamy sprawność manualną przez: malowanie, rysowanie, kolorowanie, ugniatanie, lepienie itp.-
- Rozwijamy sprawność fizyczną poprzez: zabawy i zajęcia ruchowe z wykorzystaniem różnych form i metod w sali i a także przez codzienne wychodzenie na świeże powietrze.
- Rozwijamy zasób słownictwa poprzez codzienne czytanie dzieciom, rozmowy grupowe i indywidualne, naukę prostych rymowanek.
- Rozwijamy poczucie rytmu i umiejętności wokalne dzieci przez zabawy z muzyką.

Jestem sobie przedszkolaczek
Jestem sobie przedszkolaczek,
Nie grymaszę i nie płaczę,
Na bębenku marsza gram,
Ram tam tam, ram tam tam.

Mamy tu zabawek wiele,
Razem bawić się weselej,
Bo kolegów dobrych mam,
Ram tam tam, ram tam tam.

Mamy klocki, kredki, farby,
To są nasze wspólne skarby,
Bardzo dobrze tutaj nam,
Ram tam tam, ram tam tam.

Kto jest beksą i mazgajem,
Ten się do nas nie nadaje,
Niechaj w domu siedzi sam,
Ram tam tam, ram tam tam.

Malowała Jesień
1. Malowała jesień w parku wszystkie liście,
Na brązowo na czerwono, żółto i złociście.
Lala, lala, la, lala, lala, la
Na brązowo na czerwono, żółto i złociście.

2. Przyleciała sroczka i usiadła z boku,
Przyglądała się jak jesień barwi wszystko wokół
Lala, lala, la, lala, lala, la
Przyglądała się jak jesień barwi wszystko wokół

3. Wietrzyk to zobaczył i pędzi po lesie
Kolorowe liście zbiera i ze sobą niesie.
Lala, lala, la, lala, lala, la
Kolorowe liście zbiera i ze sobą niesie.

 
W miesiącu czerwcu 2017
PDF

W miesiącu czerwcu:

1. Dziecięce przyjaźnie
2. Prawa dziecka
3. Nadszedł czas wakacji

-nazywanie ludzi różnych ras, określanie miejsc ich zamieszczania, warunków klimatycznych, w jakich żyją
-poznawanie zwyczajów ludzi różnych ras
-zwracanie uwagi na zabawy dzieci z różnych regionów świata
- poznawanie swojego ciała poprzez zabawę
-dostrzeganie swojej niepowtarzalności a także niepowtarzalności innych i szanowania jej
-poznanie praw dziecka
-wypowiadanie się na temat swoich przeżyć i odczuć
-obserwowanie w sposób bezpośredni i pośredni zmian zachodzących w przyrodzie w wybranych środowiskach
-przestrzeganie odpowiedniego zachowania się podczas burzy, huraganu
-poznawanie różnych środków transportu : lądowego, wodnego, powietrznego
- ćwiczenie umiejętności z zakresu analizy i syntezy słowa
-rozwijanie sprawności manualnych poprzez wykonywanie prac plastycznych różnymi technikami
- rozwiązywanie prostych zadań matematycznych oraz przeliczanie w zakresie 10

 
W miesiącu maju 2017
PDF

W miesiącu maju:

1. Jestem Polakiem, jestem Europejczykiem
2.Łąka i jej mieszkańcy
3.Święto rodziców

Rozwijanie poczucia przynależności narodowej:

-poznawanie ważniejszych wydarzeń z życia Polski
-poznawanie imion i nazwisk ważnych Polaków: Fryderyk Chopin, Mikołaj Kopernik, Jan Paweł II.
-interesowanie się aktualnymi wydarzeniami w kraju

Polska w Europie:
-poznawanie wybranych państw należących do Unii Europejskiej

Poznajemy przyrodę

Wiosna
-poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt
-określenie znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt
Podawanie informacji na temat swojej rodziny
-podawanie informacji jakie zawody wykonują rodzice, czym się zajmują
-opisywanie wyglądu rodziców, dostrzeganie ich charakterystycznych cech
( wyglądu, charakteru)
-określanie czynności domowych wykonywanych przez poszczególnych członków rodziny

 
W miesiącu maju 2017
PDF

W miesiącu maju:

1. Jestem Polakiem, jestem Europejczykiem

2. Łąka i jej mieszkańcy

3. Święto rodziców

Rozwijanie poczucia przynależności narodowej:
-poznawanie ważniejszych wydarzeń z życia Polski
-poznawanie imion i nazwisk ważnych Polaków: Fryderyk Chopin, Mikołaj Kopernik, Jan Paweł II.
-interesowanie się aktualnymi wydarzeniami w kraju

Polska w Europie:
-poznawanie wybranych państw należących do Unii Europejskiej

Poznajemy przyrodę

Wiosna
-poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt
-określenie znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt

Podawanie informacji na temat swojej rodziny
-podawanie informacji jakie zawody wykonują rodzice, czym się zajmują
-opisywanie wyglądu rodziców, dostrzeganie ich charakterystycznych cech
( wyglądu, charakteru)
-określanie czynności domowych wykonywanych przez poszczególnych członków rodziny

 
Strona 2 z 4