Co słychać u Biedronek
W miesiącu listopadzie 2016
PDF

W miesiącu listopadzie:

1. A deszcz pada i pada...
2. Urządzenia elektryczne
3. Mój kraj, moja miejscowość

- dziecko obserwuje zmiany zachodzące w przyrodzie późną jesienią,
- obserwuje występujące w przyrodzie zjawiska atmosferyczne: padającego deszczu, mgły, obniżającej się temperatury, skracającej się długości dnia
- dziecko potrafi wyjaśnić rolę w życiu ludzi i zwierząt
- potrafi bezpiecznie korzystać z wybranych urządzeń technicznych np. telewizora, komputera, odtwarzaczy
- poznaje , w sposób bezpośredni lub pośredni , różnych form zastosowania techniki w życiu ludzi
- zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi
- poznajemy historię naszej miejscowości, herb, hymn, flagę
- utrwalamy nazwy pór roku miesięcy oraz dni tygodnia
- odgrywamy krótkie scenki z wykorzystaniem pacynek i sylwet

 
W miesiącu październiku 2016
PDF

W miesiącu październiku:

1. Nasze rodziny
2. Nasi domowi ulubieńcy
3. Domy i domki

- dziecko potrafi powiedzieć jakie zawody wykonują jego rodzice, czym się zajmują
- określa czynności domowe jakie wykonują poszczególni członkowie rodziny
- potrafi wyjaśnić powiązania między członkami rodziny np. Babcia to mama mamy lub mama taty
- dzieli się wiadomościami na temat spędzania czasu wolnego w swojej rodzinie
- potrafi wzajemnie okazywać sobie uczucia i emocje z tym związane , mówić o nich - tworzyć wzajemne relacje opartych na szacunku, akceptacji i miłości
- zna zasady dbania o zwierzęta hodowane w domu
- potrafi nazwać dorosłe i młode zwierzęta
-wyjaśnia na podstawie swojej miejscowości, sposobów budowania domów dawniej i dziś
-potrafi wymienić zawody związane z budownictwem

 
W miesiącu wrześniu 2016
PDF

W miesiącu wrześniu:


1. Przedszkole - drugi dom
2. Jestem przedszkolakiem
3. Uliczne sygnały
4. Nadeszła jesień

-współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie, rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji,
-potrafimy się przedstawić,
-przestrzeganie wspólnie ustalonych norm i zasad regulujących współżycie w grupie,
-poznanie różnych środków transportu :lądowego, wodnego i powietrznego, przypomnienie zasad ruchu drogowego z wykorzystaniem zabaw tematycznych, zaznajomienie z pojazdami specjalistycznymi
-poznajemy przyrodę poprzez poznawanie i nazywanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu, wyjaśnienie zjawiska usychania liści, zbierania owoców oraz ich wykorzystywania w różnych działalnościach, poznanie wybranych grzybów jadalnych i niejadalnych, pokazanie na wybranych przykładach jak zwierzęta przygotowują się do zimy - zwrócenie uwagi na zmiany zachodzące w ich wyglądzie

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>
Strona 3 z 3