W miesiącu marcu 2017
PDF

W miesiącu marcu:

1. Zwierzęta na świecie
2.Nadchodzi wiosna
3. Czy żyły dinozaury
4.Witaj wiosno

-poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt
-dostrzeganie podstawowych różnic w budowie dzikich zwierząt dostępnych bezpośredniej obserwacji
-nazywanie domów , sposobów poruszania i odżywiania się zwierząt
-poznawanie historii powstawania węgla kamiennego, jego właściwości
-poznawanie wybranych zwierząt ( dinozaurów) i roślin (ogromne paprocie) występujących w tamtych czasach
-obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną, np. coraz dłuższe dni, coraz wyższa temperatura, topnienie śniegu i lodu, powracających pierwszych ptaków, kwitnienie pierwszych kwiatów
-poznawanie zwiastunów wiosny np. kwitnienie wierzby i leszczyny, pojawienie się pąków na drzewach, krzewach
-zajęcia gimnastyczne
-poznawanie instrumentów oraz nauka tańców i piosenek ludowych
-rozwijanie kompetencji matematycznych
-rozwijanie słuchu fonematycznego , analiza i synteza słuchowa