W miesiącu kwietniu 2017
PDF

W miesiącu kwietniu:


1. Wiosna na wsi
2. Wielkanoc - tradycje i zwyczaje
3. Dbamy o Ziemię
4. Teatr

- poznawanie dorosłych i młodych zwierząt hodowanych na wsi
- nazywanie domów zwierząt, sposobów poruszania się zwierząt , odżywiania
- wyjaśnienie znaczenia hodowli zwierząt dla ludzi
- wzmacnianie więzów rodzinnych: kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami Wielkanocy
- poznawanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających z niszczycielskiej działalności ludzi np. zatruwanie wód, powietrza, gleby, zabijanie zwierząt dla futer, kłów, wycinanie lasów, wyrzucanie odpadów w wniedozwolonych miejscach
- nieniszczenie roślin , np. niełamanie gałęzi drzew
- wyrzucanie śmieci do kosza
- sprzątanie placu zabaw, np. w czasie Dnia Ziemi
- sadzenie drzew , kwiatów i dbanie o nie
- niedeptanie trawników klombów z kwiatami
- szanowanie wody, niemarnowanie jej
- wyjaśnienie określeń: kwiaty chronione, zwierzęta chronione
- poznawanie przedstawicieli ginących gatunków
- poznawanie sposobów dbania o środowisko: oczyszczanie wody, zakładanie filtrów na kominy fabryczne, karanie za łamanie praw przyrody
- poznawanie wystroju teatru
- przestrzeganie zasad właściwego zachowania w teatrze, umiejętne posługiwanie się rekwizytami