W miesiącu czerwcu 2017
PDF

W miesiącu czerwcu:

1. Dziecięce przyjaźnie
2. Prawa dziecka
3. Nadszedł czas wakacji

-nazywanie ludzi różnych ras, określanie miejsc ich zamieszczania, warunków klimatycznych, w jakich żyją
-poznawanie zwyczajów ludzi różnych ras
-zwracanie uwagi na zabawy dzieci z różnych regionów świata
- poznawanie swojego ciała poprzez zabawę
-dostrzeganie swojej niepowtarzalności a także niepowtarzalności innych i szanowania jej
-poznanie praw dziecka
-wypowiadanie się na temat swoich przeżyć i odczuć
-obserwowanie w sposób bezpośredni i pośredni zmian zachodzących w przyrodzie w wybranych środowiskach
-przestrzeganie odpowiedniego zachowania się podczas burzy, huraganu
-poznawanie różnych środków transportu : lądowego, wodnego, powietrznego
- ćwiczenie umiejętności z zakresu analizy i syntezy słowa
-rozwijanie sprawności manualnych poprzez wykonywanie prac plastycznych różnymi technikami
- rozwiązywanie prostych zadań matematycznych oraz przeliczanie w zakresie 10