W miesiącu listopadzie 2017
PDF

W MIESIĄCU LISTOPADZIE U „BIEDRONEK” :

Tematyka wiodąca:
1. Domy i domki
2. W baśniowym świecie
3. Szaruga jesienna
4. Lekarz naszym przyjacielem

 • Poznajemy bajki i baśnie –bawimy się w teatr
 • Poznajemy prace lekarzy o różnych specjalnościach.
 • Organizujemy „Kącik Lekarski” w naszej sali, do wspólnych zabaw
 • Poznajemy typowe zjawiska atmosferyczne o tej porze roku- wiatr, deszcz, mgła, mżawka, śnieg.
 • Wiemy że należy ubierać się stosownie do pogody.
 • Poznajemy zwyczaje związane z Andrzejkami
 • Systematycznie zachęcamy dzieci do większej samodzielności podczas : jedzenia, ubierania się i rozbierania, załatwiania potrzeb fizjologicznych, przygotowania miejsc do wykonywania prac plastycznych
 • Rozwijamy sprawność manualną i kreatywność przez: lepienie, malowanie, rysowanie, wycinanie stemplowanie podczas zabaw kierowanych i samorzutnych
 • Posługujemy się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 4 i więcej, poznajemy pojęcie para,
 • Manipulujemy figurami geometrycznymi nazywamy : kwadrat, trójkąt i koło.
 • Zachęcamy do używania form grzecznościowych i posługiwania się umiarkowanym tonem głosu
 • Rozwijamy zasób słownictwa przez rozwiązywanie i układanie zagadek, czytanie literatury dziecięcej
 • Rozwijamy zainteresowania czytelnicze –poznajemy bibliotekę, zasady wypożyczania książek.
 • Zwracamy uwagę na zmiany zachodzące w przyrodzie, poznajemy nazwę miesiąca.

„Szczotka, Pasta”
Szczotka pasta, kubek, ciepła woda,
tak się zaczyna wielka przygoda,
myje zęby, bo wiem dobrze o tym,
kto ich nie myje ten ma kłopoty.

Żeby zdrowe zęby mieć, trzeba tylko chcieć.
Szczotko, Szczotko, hej szczoteczko! o! o! o!
Zatańcz ze mną tańcz w kółeczko. o! o! o!
W prawo, w lewo, w lewo, w prawo. o! o! o!
Po jedzeniu kręć się żwawo. o! o! o!
W prawo, w lewo, w lewo, w prawo. o! o! o!
Po jedzeniu kręć się żwawo. o! o! o!
Bo to bardzo ważna rzecz żeby zdrowe zęby mieć!