W miesiącu październiku 2018
PDF

Tematyka miesiąca:
• W ogrodzie warzywnym
• Jesień w parku
• Jesień w lesie
• Przygotowania ludzi do zimy

- zapoznanie z wyglądem i nazwami warzyw. zachęcanie do wypowiadania się na ich temat , dzielenie nazw na sylaby
- kształtowanie umiejętności formowania ulepianek , ćwiczenie mięsni paliczkowych
- zapoznanie z pracami wykonywanymi w ogrodzie w różnych porach roku. utrwalenie znajomości i wyglądu warzyw
- zapoznanie ze sposobem uzyskiwania kolorów pochodnych poprzez mieszanie farb w kolorach podstawowych
- doskonalenie umiejętności rzutu piłeczka lub woreczkiem wiodącą ręką do celu
- doskonalenie procesów analizy i syntezy słuchowo- wzrokowej
- ćwiczenie słuchu fonematycznego
- kształtowanie umiejętności doskonalenia ruchów do treści słownej i melodii piosenki, zachęcanie do wspólnych zabaw przy muzyce
- rozszerzenie zakresu liczenia i ustalenie liczby policzonych elementów , posługiwanie się pojeciami : mniej, więcej, tyle samo
- ćwiczenie słuchu fonematycznego , spostrzegawczości , logicznego myślenia
- posługiwanie się pojęciami : duże – małe, większe – mniejsze , takie same
- zachęcanie do prowadzenia obserwacji
- utrwalenie części składowych roślin
- rozwijanie umiejętności manualnych ( dokładne kolorowanie konturów, wycinanie, malowanie, wyklejanie)
- zapoznanie ze środowiskiem przyrodniczym jakim jest park i las ich rolą
- ćwiczenia kształtujące prawidłowe wysklepienie stopy przy użyciu przyborów
- ćwiczenie spostrzegawczości i reakcji na sygnał
- poznajemy charakterystyczne cechy jesieni
- gromadzenie materiału przyrodniczego , obserwacja zachodzących procesów ( suszenie liści)
- rozpoznawanie i nazywanie drzew liściastych i iglastych ich liści i owoców
- zapoznanie z melodia i tekstem piosenki ,, Kolorowe liście’’
- nauka wiesza ,, Przedszkolny AS’’
- doskonalenie umiejętności przeliczania i dodawania w zakresie 5
- rozwijanie umiejętności klasyfikowania ze względu na jedną cechę ( kolor , kształt, rodzaj)
- kształtowanie umiejętności rozróżniania i określania kierunku, posługiwania się pojęciami: przed siebie, za siebie, w bok
- uwzględnienie kolorystyki jesieni , kształcenie inwencji twórczej
- swobodne i śmiałe wypowiadanie się w różnych sytuacjach i okolicznościach- poprawność wypowiedzi pod względem gramatycznym , słownikowym, artykulacyjnym i logicznym zarówno w mowie powiązanej , jak i w rozmowie
- poprawa koordynacji ręka- oko, orientacji w przestrzeni, rozluźnienie napięcia nadgarstków, ramion, obręczy barkowej
- doskonalenie precyzyjnego wykonywania ćwiczenia grafomotorycznego
- zapoznanie z nazwami grzybów i ich wyglądem, zwrócenie uwagi na to, aby nie zbierać nieznanych grzybów
- zapoznanie z rola wiatru w przyrodzie ( rozsiewanie nasion) i życiu człowieka
- kształtowanie emocjonalnego stosunku do lasu i jego mieszkańców, zapoznanie z korzyściami jakie czerpie człowiek z lasu
- utrwalenie nazw kolorów i figur geometrycznych
- wzbogacenie wiedzy dzieci na temat wartości odżywczych warzyw i owoców, źródła witamin
- kształcenie umiejętności określania smaków poszczególnych przetworów i produktów znajdujących się w spiżarni

,, Kolorowe liście ‘’
I
Kolorowe liski z drzewa spaść nie chciały .
Kolorowe listki na wietrze szumiały.
Szu, szu, szumiały wesoło.
Szu, szu, wirowały w koło.

II
Kolorowe listki bardzo się zmęczyły.
Kolorowe listki z drzewa zeskoczyły.
Hop, hop, hop, tak sobie skakały
Hop, hop, hop , w koło wirowały.

III
Kolorowe liski spadły już na trawę .
Kolorowe listki skończyły zabawę.
Cicho sza , listki zasypiają.
Cicho sza , oczka zamykają.

 

,, Jesienne zapasy’’

I
Kiedy jesień już nadchodzi 
Mama łapie się za głowę
Tyle warzyw i owoców z działki
Co ja teraz z nimi zrobię?

REF.
No jak to co, no jak to co?
Przetwory zrób na zimę.
A chętni są i zjedzą je: tata, córka, synek

II
Już słoików pełne półki
Z kompotami , sałatkami.
Na ich widok ślinka zaraz cieknie
Tak nas kuszą kolorami.

REF.
No jak to co, no jak to co?
Przetwory zimą zjemy.
A chętni są i o tym wiesz,
gdy wspomną o jesieni.

 

,, Przedszkolny As’’

Czy myślicie o tym czasem
Kogo zwiemy przedszkolnym Asem?
- As porządnie jest umyty
- As chusteczkę ma do nosa
- Śmieci wrzuca wprost do kosza
- As nie skarży na kolegów
- Umie prosto stać w szeregu
- As dzień dobry mówi pierwszy
- Ładnie śpiewa, powie wierszyk
- As w zabawie dba o ciszę
- As już całkiem nieźle liczy
- O książeczki zadba ładnie
- I zagadkę też odgadnie
- po skończonej pracy sprząta
- słucha pani nie marudzi i w przedszkolu się nie nudzi.