W miesiącu listopadzie 2018
PDF

Tematyka miesiąca :
• Jesteśmy Polakami
• Jesienna szaruga
• W poszukiwaniu zdrowia
• Przyjaciele Misia Normana

- poznajemy naszą ojczyznę, barwy narodowe, godło
- poznajemy legendy związane z polskimi miastami
- poznajemy hymn państwowy
- poznajemy zjawiska atmosferyczne, określamy składniki pogody
- określamy pogodę za pomocą symboli graficznych
- rozwijamy umiejętności związane z kodowaniem i odkodowywaniem informacji
- doskonalimy umiejętności związane z dostosowaniem ubioru do warunków pogodowych , zwrócenie uwagi na kolejność zakładania ubrań, próby zapinania guzików
- rozwijamy spostrzegawczość i umiejętności związane z logicznym myśleniem
- kształcimy umiejętności związane z wypowiadaniem się na określony temat
- doskonalimy umiejętności manualne ( rysowanie, malowanie, wycinanie nożyczkami). Ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawidłowe trzymanie narzędzia pisarskiego.
- poznajemy techniki gry na instrumentach perkusyjnych
- doskonalimy umiejętności związane z przeliczaniem w zakresie 6 i więcej
- ustalamy liczebność zbiorów ; operujemy określeniami : o..mniej, o…wiecej, tyle samo
- doskonalimy technikę chwytu i rzutu piłką oburącz
- zdobywamy wiadomości dotyczących właściwości wody
- uczymy się wyciągać wnioski z przeprowadzonych doświadczeń i eksperymentów
- określamy elementy charakterystycznej dla jesiennej pogody
- uczymy się piosenki ,, Deszcz’’
- uczymy się wiersza ,, Kto ty jesteś’’
- poznajemy pracę lekarza
- doskonalimy umiejętność kreślenia wzorów poprzez łączenie kropek
- poszerzamy wiadomości nt. zdrowia, uświadamiamy sobie czym jest
- ćwiczymy słuch fonematyczny
- kształtujemy nawyki prozdrowotne
- poznajemy skutki nadmiernego spożywania słodyczy
- nazywamy i próbujemy rysować figury geometryczne ( koło, trójkąt, kwadrat, prostokąt)
- uczymy się uważnie słuchać opowiadań i bajek
- kształtujemy słuch muzyczny, estetykę ruchów, właściwą reakcję na sygnał
- kształcimy umiejętności związane z ważeniem i porównywaniem ciężaru przedmiotów
- ćwiczymy słuch fonematyczny

HYMN POLSKI

Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.

Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

Marsz, marsz, Dąbrowski...

Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.

Marsz, marsz, Dąbrowski...

Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany –
Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.

Marsz, marsz, Dąbrowski...

 

,, Deszcz’’

I

Słonce nam świeciło
piękny to był dzień.
Chmurka nadleciała
i grzmot huknął gdzieś.
Wzięłam parasolkę i kalosze też
i wybiegłam na ten deszcz.

Deszczyk kapie równiusieńko kap, kap, kap,kap
Idę cicho, cichuteńko tap,tap,tap
Chociaż jestem taka duża hop, hop, hop
Lubię biegać po kałużach
Chlap, chlap, chlap

  

,, Kto ty jesteś’’

Kto ty jesteś?- Polak mały.
Jaki znak twój ? – orzeł biały
Gdzie ty mieszkasz? – miedzy swymi
W jakim kraju ? – w polskiej ziemi
Czym twa ziemia ? – mą ojczyzną
Czym zdobyta ? – krwią i blizną
Czy ją kochasz? – kocham szczerze
A w co wierzysz ? – w Polskę wierzę