W miesiącu grudniu 2018
PDF

Tematyka miesiąca :
• Czekamy na Mikołaja
• Piszemy listy
• Nadchodzi zima
• Święta tuż , tuż

 

- rozwijamy percepcje słuchową, poprzez podawanie słów rozpoczynających się na określona głoskę
- doskonalimy umiejętności czytania , poznajemy literę ( M,m)
- rozwijamy swoje umiejętności grafomotoryczne
- przeliczamy obiekty w zakresie 7
- rozwijamy sprawności manualne podczas różnych technik plastycznych
-rozwijamy umiejętności liczenia w zakresie siedmiu i więcej
- dostrzeganie cykliczności pór roku, wymieniamy ich nazwy
- recytujemy wiersze
- wykonujemy śniegowe gwiazdki za pomocą różnych technik plastycznych
- bawimy się przy piosenkach
- rozwijamy orientacje przestrzenną na przykładzie swojego ciała i ciała drugiej osoby
- rozwijamy percepcję słuchową poprzez dzielenie słów na sylaby i głoski
- poznajemy tradycje i zwyczaje związane ze Świętami Bożego Narodzenia
- rozwijamy umiejętności wokalne poprzez śpiewanie piosenek : Mokra zima , Gdy święta są
- rozwijamy mowę poprzez wypowiadanie się na temat zwyczajów związanych z Mikołajkami oraz Świętami Bożego Narodzenia w różnych krajach
- poznajemy pracę poczty oraz listonosza
- potrafimy podać swój adres
- poznajemy i nazywamy cechy charakterystyczne zimy
- obserwujemy i troszczymy się o ptaki zimą
- przestrzegamy zasady higieny oraz zdrowego odżywiania
- kształtujemy umiejętności związane z orientacją w schemacie własnego ciała
- kształtujemy umiejętności panowania nad własnym ciałem podczas ćwiczeń o zachwianej równowadze oraz rozwijanie cech motoryki : zwinność i szybkość
- rozwijamy umiejętności związane z rozwijaniem spostrzegawczości oraz koncentracji uwagi
- kształtujemy umiejętności aktorsko- wokalne podczas odgrywania scenek dramowych

MOKRA ZIMA

 I

Wszyscy mówią , że jest zima,
tak wynika z kalendarza .
Lecz , gdy patrzę na pogodę ,
co innego zauważam.

Ref.
Mokra zima, to nie zima.
Niby jest lecz jej nie ma.
Mokra zima , to nie zima
Śniegu – nie ma
Mrozu – nie ma
Sopli – nie ma
Nie!

II
Już od rana deszczyk pada.
Mocno wieje po obiedzie.
Gdzie ta zima się podziała?
Może w jakimś barze siedzi

Ref.
Mokra zima, to nie zima.
Niby jest lecz jej nie ma.
Mokra zima , to nie zima
Śniegu – nie ma
Mrozu – nie ma
Sopli – nie ma
Nie!

 

,, Gdy święta są’’

I
Samotny człowiek jest smutny czasami,
A ludziom jest dobrze , gdy nie są sami.
A ludziom jest dobrze , gdy nie są sami.

Ref.
Gdy święta są , dzwoneczki brzmią.
Choinki jasny blask do ciebie woła.
Stań bliżej tu, stań bliżej tu.

II
Kraj cały jest biały , wszyscy marzniemy.
Przyjdź do nas , to razem się ogrzejemy.
Przyjdź do nas , to razem się ogrzejemy.