W miesiącu styczniu 2019
PDF

Tematyka miesiąca:
• Nadchodzi zima
• Dbamy o ptaki i zwierzęta
• Święto Babci i Dziadka
• Bal karnawałowy

 

- poznajemy cech charakterystyczne dla zimy za pomocą zmysłów oraz symboli
- tworzymy zbiory rzeczy związanych z zimą pod kątem przydatności dla człowieka
- poznajemy zabawy na śniegu
- kształtujemy nawyki bezpiecznej zabawy na śniegu
- rozwijamy ekspresję ruchową, muzyczną i plastyczną uczestnicząc w zabawach twórczych
- rozwijamy sprawności manualne poprzez cięcie papieru, , malowanie za pomocą szablonu
- rozwijamy mowę poprzez wypowiadanie się na temat opowiadań
- poznajemy ptaki zimujące w naszym kraju ( wróbel, sikorka, gil)
- poznajemy wartości uniwersalne eliminujące egoizm-wymieniamy sposoby niesienia pomocy innym
- uświadamiamy sobie konieczność dokarmiania ptaków zimą, wymieniamy sposoby ich dokarmiania
- zbieramy i podajemy informacje o swoich bliskich członkach rodziny
- wzmacniamy przywiązanie do najbliższej rodziny, poprzez omawianie wyglądu własnych dziadków – przedstawiamy ich na obrazkach
- organizujemy święta o charakterze rodzinnym
- uczestniczymy w programach artystycznych, recytując wiersze, śpiewając piosenki, tańcząc
- rozwijamy umiejętności tworzenia zespołów par jednakowych elementów poprzez wymiennie parzystych części ciała , doboru figur do pary
- rozwijamy syntezę i analizę słuchową
- przygotowujemy się do nauki pisania poprzez rysowanie po kropeczkach, śladzie oraz próby odtwarzania wzorów
- rozwijamy motorykę ciała : zwinność, szybkość, równowagę
- rozwijamy umiejętności związane z odgrywaniem scenek dramowych
- poznajemy zwyczaje związane z karnawałem
- rozwijamy umiejętności związane z przeliczaniem , porównywaniem, określaniem liczy elementów
- wyrabiamy nawyki związane z umiejętnościami wyrazistego mówienia

,, Babciu , dziadku ‘’
I
Babciu , Dziadku chodźcie z nami,
Obsypiemy Was kwiatami.
Do wąchania, do patrzenia, a do kwiatów są życzenia.

REF.
Babciu , dziadku
Teraz wnuki macie, które tak kochacie.
Babciu , dziadku
Wnuki też Was mają i też Was kochają.

II
Dziadek jest jak dobra wróżka,
Co otwiera bajkom drzwi.
Babcia kładzie nas do łóżka,
Mamy potem piękne sny.

III
Żyjcie Dziadki nam lat 200!
Wy najlepsi w całym mieście.
Niechaj złotka rybka w wodzie,
Trzy życzenia spełnia co dzień.

  

,, Babciu - rób to co ja’’
I
Babciu droga, babciu powiedz mi.
Czy potrafisz zrobić to co my.
My tupniemy tup,tup, tup,
teraz babciu ty to zrób!

II
Babciu droga, babciu powiedz mi .
Czy potrafisz zrobić to co my.
My klaszczemy raz , dwa , trzy
teraz babciu zrób to TY!

III
Babciu droga, babciu powiedz mi.
Czy potrafisz zrobić to co my.
My skaczemy raz , dwa , trzy
teraz Babciu podskocz Ty!

IV
Babciu droga, babciu powiedz mi
Czy potrafisz zrobić to co my.
My całuski damy Ci,
teraz Babciu daj nam Ty!