W miesiącu czerwcu 2019
PDF

W miesiącu czerwcu

Tematyka miesiąca:

  • Czym podróżujemy
  • Witamy lato
  • Niech żyją wakacje
  • Zabawy z latem

- poznajemy środki transportu lądowego, wodnego i  powietrznego

- rozwijamy ogólna sprawność fizyczną

- rozwijamy swoją  samodzielność  w podejmowaniu decyzji i realizacji zabawy zgodnie z przyjętymi w grupie zasadami

- uczestniczymy w zabawach parateatralnych , wchodzimy w odgrywane role

- doskonalimy umiejętności manualne związane z malowaniem , rysowaniem , wycinaniem

- uczestniczymy w zabawach ruchowych rozwijających dużą motorykę

- rozwijamy słuch muzyczny i percepcje słuchową podczas zabaw muzycznych

- poszerzamy umiejętności matematyczne : liczenia liczebnikami głównymi i porządkowymi

- doskonalimy orientację przestrzenną

- doskonalimy umiejętności grafomotoryczne

- utrwalamy wiadomości związane z bezpiecznymi zachowaniami poruszania się w ruchu ulicznym , w sytuacjach zagrażających naszemu życiu i zdrowiu

- poznajmy wiadomości związane z pracą służb mundurowych

- uczymy się czerpania radości z uczestnictwa we wspólnych zabawach , zajęciach, spotkaniach z najbliższymi poprzez udział w spotkaniach z okazji Święta Rodziny – Festynu Rodzinnego

- usprawniamy percepcję , analizę i syntezę wzrokową i słuchową podczas zabaw i zajęć

- utrwalamy postawy współdziałania , koleżeństwa i pomocy

- wzbogacamy słownictwo czynne związane z turystyką

- uczymy się posługiwać za pomocą środków pozawerbalnych podczas wygłaszania wierszy

- kształtujemy postawy i inwencje twórczą poprzez udział w eksperymentach

- poznajemy możliwości spędzania  wolnego czasu

- uczymy bezpiecznych zachowań podczas zabaw i zajęć w czasie wakacji

- poznajemy charakterystyczne cechy pór roku

- wzbogacamy wiadomości na temat pory roku ,, lata’’

- rozwijamy umiejętności komunikacyjne poprzez tworzenie dłuższych wypowiedzi

- kształtujmy postawy proekologiczne

- kształtujemy wrażliwość estetyczną poprzez udział w procesie twórczym z wykorzystaniem nietypowych materiałów

- utrwalamy zasady zachowania obowiązujące na palcach zabaw

,, Zostań moją przyjaciółką’’

I

Na, na, na, na, nanna, na, na, na
Na, na, na, na, nanna, na, na, na
Na, na, na, na, nanna, na, na, na
Na, na, na, na, nanna, na, na, na

Kolorowy świat
Jest tak piękny wokół nas
- niczym tęcza pełna barw.
Narysuję cały świat.
Dzisiaj przyszedł do mnie list,
z tak dalekich stron
To od ciebie kilka słów,
załączony tęczy łuk.
Nie różnimy niczym się.
Uwielbiamy bawić się,
choć na krańca świata
nasze domy są.

Zostań dziś moją przyjaciółką.
Czeka nas nowych przygód wiele.
Jeśli chcesz spełniać swe marzenia
- zostań dziś moją przyjaciółką.
Bawmy się – to fantazji czar.
Woła nas wielkiej mody świat.
Spełnią się wszystkie nasze sny.
Twoja chcę przyjaciółką być.

II
Napisz proszę mi,
czy też zbierasz skarby swe?
Czy szkatułkę, tak jak ja,
bransoletek pełną masz?
Nie różnimy niczym się.
Uwielbiamy bawić się,
Choć na krańcach świata
nasze domy są.
Zostań dziś moją przyjaciółką.
Czeka nas nowych przygód wiele.
Jeśli chcesz spełniać swe marzenia
- zostań dziś moją przyjaciółką.
Bawmy się – to fantazji czar.