Co słychać u Motylków
W miesiącu wrześniu 2018
PDF

WRZESIEŃ U "MOTYLKÓW"

• witamy wszystkich w naszym przedszkolu po wakacjach, przypominamy sobie zasady współżycia w grupie oraz bezpiecznej zabawy w sali i w przedszkolnym ogrodzie

• dzielimy sie wspomnieniami z wakacji, wypowiadamy się na ich temat, poznajemy różne środki transportu,

• poznajemy i utrwalamy mapę i barwy narodowe Polski oraz poszczególne regiony

• znamy swój adres, czujemy się bezpiecznie w domu, na ulicy oraz w czasie zabaw w przedszkolnym ogrodzie wiemy jak należy się zachować, znamy niektóre znaki drogowe, wiemy że nie należy otwierać drzwi obcym

• wiemy do kogo zgłosić się po pomoc w czasie zagrożenia

• znamy , nazywany i potrafimy wskazać poszczególne części ciała, wiemy jakie zmysły ma człowiek i jak należy je dobrze wykorzystywać

• poznajemy , nazywamy i utrwalamy podstawowe figury geometryczne, klasyfikujemy przedmioty według 2 cech, przeliczamy odróżniamy liczenie prawidłowe od błędnego, poznajemy cyfry 1 i 0

• wyodrębniamy głoski w nagłosie , liczymy sylaby i głoski w wyrazach, poznajemy zapis graficzny swojego imienia porównujemy go z innymi, wykonujemu swoje wizytówki, poznajemy literkę O

• rozwijamy sprawność manualną i przygotowujemy się do nauki pisania : rysujemy po śladzie i samodzielnie linie literopodobne, kolorujemy obrazki, rysujemy na różne tematy na dużym formacie , wyklejamy plasteliną kontury,

• rozwijamy sprawność ruchową wykonujemy ćwiczenia gimnastyczne według poleceń, uczestniczymy w zabawach ruchowych w sali przedszkolnej oraz w ogrodzie przedszkolnym, przebieramy się w strój gimnastyczny

• uczestniczymy w zabawach muzyczno – ruchowych, poznajemy nowe tańce oraz uczymy się nowych piosenek

 

"PRZEDSZKOLE DRUGI DOM"

1. Gdy dzień wstaje i wita świat,
ranną porą wstaję i ja.
Mama pomaga ubierać się,
do przedszkola prowadzi mnie.

Ref . Ja chodzę tam co dzień, obiadek dobry jem.
A po spacerze w sali wesoło bawię się,
Kolegów dobrych mam nie jestem nigdy sam.
Przedszkole domem drugim jest.

2. Czasem rano trudno mi wstać.
Chciałoby się leżeć i spać.
Lecz na mnie auto czeka i miś.
W co będziemy bawić się dziś?

Ref. Ja chodzę tam, co dzień, obiadek dobry jem.
A po spacerze w sali wesoło bawię się.
Kolegów dobrych mam nie jestem nigdy sam.
Przedszkole domem drugim jest.

3. Zamiast mamy panią tu mam,
bardzo dużo wierszyków znam.
Śpiewam i tańczę, wesoło mi
i tak płyną przedszkolne dni.

Ref. Ja chodzę tam, co dzień, obiadek dobry jem.
A po spacerze w sali wesoło bawię się.
Kolegów dobrych mam nie jestem nigdy sam.
Przedszkole domem drugim jest.