Co słychać u Motylków
W miesiącu marcu 2019
PDF

MARZEC U ,,MOTYLKÓW''

• wprowadzenie litery wW, c,C, gG, ł Ł

• rozwijanie kompetencji językowych dzieci przez poznanie i stosowanie przysłów oraz związków frazeologicznych związanych z wiosną oraz przez analizę i syntezę głosek w słowach rozwijanie sprawności grafomotorycznej;

• wdrażanie do odpowiedzialności za własne zdrowie i samopoczucie, promowanie zasad zdrowego trybu życia;

• tworzenie kalendarza pogody; rozwijanie umiejętności odczytywania prognozy pogody oraz prezentowania jej na forum grupy;

• pobudzanie rozwoju intelektualnego przez eksperymentowanie, stawianie hipotez i ich sprawdzanie;

• doskonalenie umiejętności matematycznych - aspekt porządkowy liczb, określanie objętości płynów, doskonalenie umiejętności przeliczania, wprowadzenie zapisu dodawania cyfr, porządkowanie obiektów według określonych cech

• utrwalanie informacji o zmianach zachodzących wiosną w przyrodzie, odwoływanie się do własnych doświadczeń; rozwijanie umiejętności obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie;

• doskonalenie umiejętności słuchania tekstu i wypowiadania się na temat jego treści

• kształtowanie postawy proekologicznej – zakładanie przedszkolnej uprawy roślin;

• rozwijanie umiejętności wykonywania prac przestrzennych;

• kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej, doskonalenie umiejętności interpretowania muzyki ruchem; kształtowanie wrażliwości estetycznej;

• utrwalenie informacji o kierunkach wędrówek ptaków – samodzielne wyszukiwanie informacji

• rozwijanie pamięci wzrokowej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej przez zabawy ruchowe;

• zapoznanie ze zwyczajami dotyczącymi pożegnania zimy w różnych rejonach Polski,

• wdrażanie do samodzielnego wyszukiwania i weryfikowania informacji dotyczących pracy w gospodarstwie, rozwijanie umiejętności współpracy,

• rozwijanie wiedzy przyrodniczej na temat zwierząt

• rozwijanie spostrzegawczości słuchowej i wiedzy na temat zwierząt gospodarskich, ćwiczenie pamięci słuchowej;

• wykonanie pasty jajecznej – zachowanie zasad higieny i bezpieczeństwa podczas prac kuchennych;

• układanie obrazków i opowiadanie historyjki zgodnie z chronologią wydarzeń, polisensoryczne poznawanie różnych rodzajów serów, utrwalenie informacji o produktach wytwarzanych z mleka.

 

,, DZIWNE ROZMOWY '' - piosenka

1. W chlewiku mieszka świnka,
Co trąca ryjkiem drzwi.
Gdy niosę jej jedzenie,
To ona Kwi, Kwi, kwi! 

2. Opodal chodzi kaczka,
Co Krzywe nóżki ma.
Ja mówię jej dzień dobry,
A ona kwa, kwa, kwa 

3. Przed budą trzy szczeniacki,
Podnoszą straszny gwałt.
Ja mówię cicho pieski,
A one hau, hau, hau 

4. Na drzewie siedzi wrona,
Od rana trochę zła.
Gdy pytam jak się miewasz?
To ona kra, kra, kra 

5. W kurniku są kokoszki,
co jajek mają sto
ja mówię im dzień dobry,
a one ko, ko, ko,

 

,, WIOSENNA PIOSENKA''

1. Wiosna się skończyła , wiosny nadszedł czas
łąka się zbudziła , zbudził się i las

ref.: kukułeczka głośno kuka ku ku ku ku
bociek żabki sobie szuka
łąka sie zbudziła , zbudził się i las 

2. Hopsasa do lasa każdy biegnie sam
kwiatków cała masa rośnie tu i tam 

ref.: kukułeczka głośno kuka ku ku ku ku
bociek żabki sobie szuka
kwiatów cała masa rośnie tu i tam

 
W miesiącu lutym 2019
PDF

 LUTY U ,,MOTYLKÓW ''

 

• rozwijanie pamięci słuchowej i słownika czynnego dzieci; rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej, wprowadzenie litery B, b ,N n, Pp
• rozwijanie kompetencji językowych przez rozpoznawanie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie słów o prostej budowie fonetycznej;
• rozwijanie umiejętności wnioskowania i logicznego myślenia; doskonalenie kompetencji matematycznych przez segregowanie i rozdzielanie symboli graficznych według przyjętego kryterium; rozwijanie umiejętności matematycznych przez mierzenie długości; wprowadzenie liczby 10; porównywanie liczebności zbiorów;
• poznawanie elementów kultury polskiej na podstawie legend; rozwijanie kompetencji językowych przez analizę i syntezę głosek w słowach; uświadamianie czym różni się legenda od bajki i baśni;
• rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej przez zabawy taneczne; rozwijanie kompetencji językowych; kształtowanie słuchu fonematycznego przez określanie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie słów o prostej budowie fonetycznej;
• rozwijanie kompetencji samodzielnego uczenia się z różnych źródeł; doskonalenie umiejętności odczytywania symboli i posługiwania się nimi;
• poszerzanie wiedzy o zasobach kryjącymi się pod ziemią (węgiel, bursztyn, sól); poszerzanie wiedzy na temat źródeł złóż w Polsce; stosowanie umiejętności ważenia przedmiotów w zabawie;
• rozwijanie wyobraźni i sprawności manualnej przez tworzenie prac plastycznych z wykorzystaniem różnych technik ; doskonalenie umiejętności odtwarzania rytmów słuchowo-ruchowych;
• wspomaganie rozwoju intelektualnego podczas samodzielnego eksperymentowania, rozwijanie spostrzegania przez wskazywanie różnic między obrazkami i wyrazami;
• rozwijanie zainteresowania wynalazkami technologicznymi;
• wdrażanie do samodzielnej aktywności poznawczej; doskonalenie umiejętności dokonywania analizy sylabowej;
• poszerzanie wiedzy na temat sposobu działania radia, telewizora i telefonu; doskonalenie umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji; rozwijanie słuchu fonematycznego przez słuchanie i identyfikowanie dźwięków z otoczenia
• pobudzanie kreatywnego myślenia i myślenia przyczynowo-skutkowego; zachęcanie do eksperymentowania; rozwijanie kompetencji językowych przez określanie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie słów o prostej budowie fonetycznej.

 

,, PIESKI MAŁE DAW'' – piosenka

I. Pieski małe dwa chciały przejść się chwilkę
Nie wiedziały że, przeszły całą milkę
I znalazły coś, taką dużą białą kość

REF.: Si bon, si bon tralalalala
Si bon, si bon tralalalala
Si bon, si bon taką dużą białą kość

II. Pieski małe dwa chciały przejść przez rzeczkę
Nie wiedziały jak, znalazły deseczkę
I choć była zła, przeszły po niej pieski dwa

REF.: Si bon, si bon tralalalala
Si bon, si bon tralalalala
Si bon, si bon, przeszły po niej pieski dwa

III. Pieski małe dwa poszły raz na łąkę
Zobaczyły tam czerwoną biedronkę
A biedronka ta mnóstwo czarnych kropek ma

REF.: Si bon, si bon tralalalala
Si bon, si bon tralalalala
Si bon, si bon mnóstwo czarnych kropek ma

IV Pieski małe dwa poszły więc do domu
O przygodzie swej nie mówiąc nikomu
Wlazły w budę swą, teraz sobie smacznie śpią

REF.: Si bon, si bon
Si bon, si bon
Si bon, si bon teraz sobie smacznie śpią

 

,, 112 NUMER ALARMOWY'' – piosenka

 

1. Jedno połączenie,
Czy się domyślicie?
Może uratować
Komuś cenne życie.

Ref: Jeden, jeden, dwa!
Jeden, jeden, dwa!
Numer ratunkowy,
Każde dziecko zna! / x2
2. Gdy jest niebezpiecznie
Musisz być gotowy,
I zadzwonić pod ten
Numer alarmowy!

Ref: Jeden, jeden, dwa!
Jeden, jeden, dwa!
Numer ratunkowy,
Każde dziecko zna! / x2

 

 
W miesiącu styczniu 2019
PDF

 STYCZEŃ U ,, MOTYLKÓW''

• zapoznanie dzieci ze zjawiskiem różnic czasowych (dwie półkule Ziemi), poszerzanie wiedzy dzieci na temat sposobów odmierzania czasu, rozwijanie umiejętności rozumienia pojęcia czas,
• doskonalenie umiejętności działania zgodnie z instrukcją obrazkową;
• rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej wyrazów;
• utrwalenie informacji o cykliczności pór roku; rozwijanie postrzegania wzrokowego poprzez wskazywanie różnic pomiędzy obrazkami; doskonalenie wiedzy dzieci na temat czterech pór roku i ważnych świąt w kalendarzu;
• rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez utrwalenie znajomości nazw miesięcy w roku i informacji o ich przemienności; doskonalenie umiejętności rozumienia przysłów; rozwijanie spostrzegania wzrokowego poprzez wskazywanie różnic pomiędzy wyrazami;
• utrwalenie nazw dni tygodnia i ich przemienności; doskonalenie umiejętności posługiwania się takimi przyimkami jak: przedwczoraj, wczoraj, dziś, jutro, pojutrze;
• utrwalenie liczby 7 w kontekście dni tygodnia, wprowadzenie liczby i cyfry 8 w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym;
• wprowadzenie litery U, u i S, s doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem czytanego tekstu; rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach;
• rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez rozróżnianie i nazywanie figur geometrycznych: koło i trójkąt; rozwijanie umiejętności matematycznych i percepcji wzrokowej poprzez segregowanie, rozdzielanie symboli graficznych według przyjętego kryterium;
• rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez określanie zmian odwracalnych i nieodwracalnych w przyrodzie
• utrwalenie informacji o sposobach chronienia swego ciała przed mrozem i wiatrem;
• odtwarzanie rytmów ruchowo-słuchowo-wzrokowych; rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez zabawy ruchowe, naśladowanie sposobu poruszania się zwierząt;
• doskonalenie postawy szacunku wobec osób starszych; rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego;
• stosowanie pojęć: wcześniej, później, obecnie; doskonalenie sprawności grafomotorycznej; doskonalenie umiejętności wyróżniania figury z tła; doskonalenie umiejętności dramowych i pantomimicznych;
• rozwijanie umiejętności manualnych przy wykonywaniu upominku dla babci; uzupełnianie ilustracji według podanego wzoru;
• określanie kierunków na kartce papieru; rozwijanie sprawności manualnej;
• kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej; pobudzanie do działań artystycznych (odgrywanie scenek);
• przypomnienie zasad bezpiecznej zimowej zabawy; rozróżnianie i nazywanie figur geometrycznych: kwadrat, prostokąt; rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach związanych z zabawami zimowymi;

 

,, ŚNIEGOWA SAMBA'' – piosenka


1. W naszym przedszkolu tańczymy sambę
w naszym przedszkolu wspaniały bal
podnieśmy ręce do góry razem
niech samba rzuci taneczny czr

ref.; Śniegowa samba wesoła choć zimna
śniegowa samba od letniej inna
śniegowa samba na mrozie na śniegu
śniegowa samba rozgrzewa nas 

2. Za oknem zima za oknem wieje
a tu w przedszkolu gorąco jest
śniegowa samba do nas się śmieje
w zawrotnym tempie otacza mnie

 
W miesiącu grudniu 2018
PDF

 GRUDZIEŃ U "MOTYLKÓW"

- oczekujemy na spotkanie ze św. Mikołajem, poznajemy zwyczaje naszego regionu z tym związane

 

- oczekujemy na święta Bożego Narodzenia, poznajemy tradyceje i zwyczaje kultywowane na Śląsku, przygotowujemy przedstawienie jasełkowe, zapraszamy rodziców na wspólne spotkanie świateczne

- rozwijamy analizę i syntezę słuchową , liczymy sylaby i głoski w wyrazach, utrwalamy poznane litery czytamy sylaby, wyrazy i zdania, poznajemy kolejne litery K ,R, L U

- rozwijamy mowę czynną , potrafimy wypowiadać się na różne tematy, poznajemy utwory literackie dla dzieci, wzbogacamy wiedzę na różne tematyczna

- rozwijamy kompetencje matematyczne klasyfikujemy i przeliczamy elementy zbioru, dodajemy i odejmujemy na konkretach , poznajemy monety, utrwalamy poznane cyfry poznajemy kolejne 6 i 7 , tworzymy zbiory kilkuelementowe i równoliczne,posługujemy się pojęciami o jeden miniej , o jeden więcej, tyle samo, poruszamy się w przestrzeni wg wskazówek,poznajemy zasady mierznia używamy określeń wyższy - niższy, porównujemy ciężar różnych produktów posługujemy się pojęciami cięższy - lżejszy, odzwierciedlamy liczbę elementów zbioru,

- rozwijamy sprawność naszych dłoni rysujemy na dowolny temat, wykonujemy obrazki o tematyce świątecznej rysujemy wzory po śladzie i samodzielnie

-  rozwijamy poczucie rytmu, poznajemy i śpiewamy piodenki o tematyce świątecznej , tworzymy akompaniament na własnoręcznie zrobionych instrumentach

-  chodzimy na spacery, bawimy się na śniegu , wykonujemy ćwiczenia gimnastyczne kształtujące właściwą postawę ciała

 

 

WSZYSTKIM ŻYCZYMY ZDROWYCH I RADOSNYCH ŚWIĄT
I SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU !!!

 

 

"JEZU, BOŻE DZIECIĘ" – piosenka

 

1. Ciemną nocą gwiazdy migocą
A Jezus się rodzi w stajence.
Matka Święta uśmiechnięta
Bierze go w swe ręce.

Ref.; Jezu, Jezu, Boże Dziecię
Synku mój jedyny
Ty przyszedłeś na ten świat
Zmazać ludzkie winy.

2. Ciemna nocą gwiazdy migocą
A Dziecię już wita swych gości
Przyszli zwykli, prości ludzie
Przyszli też waszmości.

Ref.:Jezu, Jezu, Boże Dziecię
Mówią pastuszkowie
Tyś jest Królem na tym świecie
Każdy Ci to powie.

3. Ciemną nocą gwiazdy migocą
Trzej króle Jezusa witają
Przyszli razem uczcić Pana
Dary Mu składają.

Ref.:Jezu, Jezu, Boże Dziecię
Mówią trzej królowie
Tyś jest Panem na tym świecie
W maleńkiej Osobie.

4, Ciemną nocą gwiazdy migocą
A Matka swe Dziecię tuli
I przygarnia Je do serca,
Śpiewa luli, luli.

Ref.:Jezu, Jezu, Boże Dziecię
Synku mój jedyny
Ty przyszedłeś na ten świat
Zmazać ludzkie winy.

 

 

"GDY ŚWIĘTA " - piosenka

1. Gdy święta są , dzwoneczki brzmią
choinki jasny blask do siebie woła nas
stań bliżej tu, stań bliżej tu
samotny człowiek jest smutny czasami
a ludziom jest dobrze , gdy nie są sami,
a ludziom jest dobrze , gdy nie są sami

2. Gdy święta są , dzwoneczki brzmią
choinki jasny blask do siebie woła nas
stań bliżej tu, stań bliżej tu
kraj cały jest biały wszyscy marzniemy
przyjdz do nas to razem się ogrzejemy
przyjdz do nas to razem się ogrzejemy

3. Gdy święta są , dzwoneczki brzmi
choinki jasny blask do siebie woła nas
stań bliżej tu, stań bliżej tu
gdy dzwony dzwonią piękna to pora
dwanaście potraw na wieczerzę woła
dwanaście potraw na wieczerzę woła

 

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>
Strona 1 z 2