Co słychać u Motylków
Wmiesiącu marcu 2017
PDF

 

• Wkrótce wiosna
• Poznajemy zawody
• Muzyka jest wszędzie
• Wiosna , wiosna

- Prowadzimy rozmowy na temat zmian zachodzących w przyrodzie, cech przedwiośnia – wdrażanie do dłuższych wypowiedzi.
-Wykonujemy gazetkę tematyczną „Zwiastuny wiosny” – podajemy elementy, nazywamy co przedstawiają (ćwiczenia słownikowe).
- Eksponujemy w Kąciku Książki pozycji traktujących o przedwiośniu i wiośnie.
- Przeglądamy czasopisma o tematyce przyrodniczej – wyszukujemy zwiastuny wiosny, np.: przebiśniegi, krokusy, bociany, bazie; omawianie obrazków
- Oglądamy naturalne okazy przebiśniegów , krokusów w przydomowych ogródkach – określamy ich wygląd, kształt kwiatów i liści, poruszamy aspekt roślin chronionych.
- Obserwujemy gałązki wierzbowe (pochodzące z przecinki wiosennej) w Kąciku Przyrody – zwracamy uwagę na wpływ ciepła, światła i wody na rozwijanie się listków.
- obserwujemy aurę – dzielimy się z innymi swoimi spostrzeżeniami
– Obserwujemy kiełkujące rośliny w Kąciku Przyrody. Spożywamy wyhodowany szczypiorek, rzeżuchę i natkę pietruszki.
- Układamy obrazki z części, puzzli, klocków obrazkowych.
- Dorysowujemy do obrazków brakujące elementy.
- Rozwiązujemy zagadki słowne, dźwiękowe i obrazkowe związane z wiosną.
- rozwijamy poczucie rytmu, poruszamy się w rytm muzyki
- poznajemy role batuty w pracy dyrygenta poprzez śpiewanie znanych piosenek z wykorzystaniem gestów dyrygenta
- rozwijamy mowę poprzez wypowiadanie się na temat opowiadań
- akompaniujemy na wybranych instrumentach
- rozwijamy umiejętności wokalne poprzez śpiewanie piosenek
- poznajemy odtwarzacze muzyki stosowane obecnie i dawniej
- rozwijamy umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie ośmiu i więcej
- poznajemy gamę C- dur
- próbujemy tworzyć kompozycje muzyczne z wykorzystaniem własnoręcznie wykonanych instrumentów
- poznajemy znaczenia słów: scena, aktor, kurtyna
- utrwalamy zasady zachowania obowiązujące w teatrze
- wykonujemy kukiełki z wykorzystaniem różnorodnych materiałów
- rozwijamy orientację przestrzenną wskazując lewą i prawą stronę
- prezentujemy wybrane utwory literackie z podziałem na role
- poznajemy elementy marcowej pogody
- poznajemy oznaki wiosny ( pierwsze kwiaty, powracające do kraju ptaki)
- rozwijamy umiejętności wycinania
- poznajemy etapy rozwoju tulipana
- wykonujemy pisanki z różnorodnych materiałów plastycznych
- rozwijamy myślenie przyczynowo – skutkowego poprzez układanie historyjki obrazkowej
- rozwijamy umiejętność klasyfikowania według jednej lub dwóch cech
- wymieniamy czynniki niezbędne do wzrostu roślin
- uczymy się piosenek ,, Wiosna’’ ,, Zima się skończyła’’
- poznajemy litery W,w; R,r; P,p
- czytamy i układamy wyrazy i zdania z wykorzystaniem poznanych liter
- wykonujemy ćwiczenia grafomotoryczne przygotowujące do nauki pisania
- poznajemy figury przestrzenne
- określamy wzajemne położenie obiektów: nad- pod, przed- za

,, Wiosna’’

I
Chociaż na podwórku jest jeszcze zimno
I trochę za wcześnie robi się ciemno
To wszystkie dzieciaki stale myślą o tym,
Kochana wiosenka jest już za płotem.

REF.
Wiosno nasza , kochana wiosenko
Przybądź do nas , przybądź do nas prędko.
Posiej z nami kwiatki i listki na drzewach.
Niechaj ozimina zaszumi zaśpiewa.

II
Chłopcy już zrobili ze słomy Marzannę,
A dziewczynki z panią ubrały ją ładnie.
Spalimy ją dzisiaj, wrzucimy do rzeki.
Niech płynie het, het w świat daleki.

,, Zima się skończyła’’

I
Zima się skończyła,
Wiosny nadszedł czas.
Łąka się zbudziła, zbudził się i las.

REF.
Kukułeczka głośno kuka.
Bociek żabki sobie szuka.
Łąka się zbudziała , zbudził się i las.

II
Hop sa , sa do lasa, każdy biegnie sam.
Kwiatków cała masa, rośnie tu i tam.

REF.
Kukułeczka głośno kuka.
Bociek żabki sobie szuka.
Kwiatków cała masa , rośnie tu i tam.

 
W miesiącu lutym 2017
PDF

W miesiącu lutym

Tematyka zajęć :

  • Karnawał
  • Zimowe krainy
  • Chciałbym być matematykiem
  • Jestem samodzielny w kuchni

- poznajemy zwyczaje związane z Karnawałem , uczestniczymy w jego obchodach
- poznajemy niektóre słowa i zwroty gwary śląskiej, tworzymy jej słownik
- poznajemy model kuli ziemskiej, wskazujemy kontynenty , oceany i morza
- poznajemy rzadkie gatunki zwierząt zamieszkujących Arktykę
- poznajemy życie Eskimosów
- przeprowadzamy proste eksperymenty z wykorzystaniem lodu
- rozwijamy umiejętność liczenia w zakresie dziesięciu
- rozwijamy słuch fonematyczny poprzez dzielenie prostych słów na głoski
- poznajemy nazwy miesięcy
- uczymy się pracować w grupie, wykonując elementy wspólnej całości
- poznajemy wagę szalkową , stosujemy określenia : cięższy od, lżejszy od, waży tyle samo
- rozwijamy umiejętności mierzenia długości i objętości ( mierzenie krokami, stopą, za pomocą miarki)
- uczymy się piosenek i tańców ludowych
- rozwijamy umiejętności manualne poprzez stosowanie różnorodnych technik plastycznych
- poznajemy wyposażenie kuchni
- utrwalamy nazwy tygodnia, pór roku
- uczymy się zasad zgodnego współdziałania w grupie poprzez wykonywanie zadań
- poznajemy i uczymy się piosenek ludowych
- poznajemy drukowane litery Y,y; J,j
- układamy i czytamy wyrazy oraz zdania
- wykonujemy ćwiczenia grafomotoryczne
- operujemy zwrotami : więcej, mniej, tyle samo

"Bajeczki , książeczki"

I
Kolorowe strony i ładna okładka.
Przyjaciółmi dzieci pragną być.
Chcą by o nie dbano, a to rzecz nie łatwa.
Pomagają dzieciom uczyć się.

REF.
Bajeczki, książeczki kolorowe są.
Na pólkach ,regałach czytane być chcą.
Tu książę, księżniczka, czarownica zła.
A Pinokio mały , długi nos znów ma.

II
Kiedy jest mi smutno, zawsze rozwesela,
O różnych przygodach mówią nam.
Poznać byśmy chcieli całą bibliotekę,
O swoje książeczki zawsze dbam.

,,Miała baba koguta’’

I
Miała baba koguta, koguta, koguta
Wsadziła go do buta, do buta hej!
O, mój miły kogucie, kogucie
Kogucie, kogucie, kogucie, kogucie
Jakże ci tam w tym bucie, w tym bucie
W tym bucie, w tym bucie jest?

II
Miała baba indora, indora, indora
Wsadziła go do wora, do wora hej!
O, mój miły indorze, indorze
Indorze, indorze, indorze, indorze,
Czy ci dobrze w tym worze, w tym worze
W tym worze, w tym worze jest?

III
Miała baba barana, barana, barana
Wsadziła go do siana, do siana hej!
O, mój miły baranie, baranie
Baranie, baranie, baranie, baranie
Czy ci dobrze w tym sianie, w tym sianie
W tym sianie, w tym sianie jest?

IV
Miała baba koguta, koguta, koguta
Wsadziła go do buta, do buta hej!
O, mój miły kogucie, kogucie
Kogucie, kogucie, kogucie, kogucie
Jakże ci tam w tym bucie, w tym bucie
W tym bucie, w tym bucie jest?

V
Miała baba indora, indora, indora
Wsadziła go do wora, do wora hej!
O, mój miły indorze, indorze
Indorze, indorze, indorze, indorze,
Czy ci dobrze w tym worze, w tym worze
W tym worze, w tym worze jest?

 
W miesiącu styczniu 2017
PDF

Tematyka miesiąca:

Witamy cię zimo.
Dzień babci i dziadka.
Zimo pobaw się z nami.
Co robią zwierzęta zimą?

- poznajemy cech charakterystyczne dla zimy za pomocą zmysłów oraz symboli
- tworzymy zbiory rzeczy związanych z zimą pod kątem przydatności dla człowieka
- poznajemy zabawy na śniegu
- poznajemy drukowane litery : K,k; U,u; S,s
- układamy i czytamy zdania
- określamy położenie obiektów względem innych obiektów
- porównujemy zbiory pod względem ilościowym i jakościowym
- kształtujemy nawyki bezpiecznej zabawy na śniegu
- rozwijamy ekspresję ruchową, muzyczną i plastyczną uczestnicząc w zabawach twórczych
- rozwijamy sprawności manualne poprzez cięcie papieru, , malowanie za pomocą szablonu
- rozwijamy mowę poprzez wypowiadanie się na temat opowiadań
- poznajemy ptaki zimujące w naszym kraju ( wróbel, sikorka, gil)
- poznajemy wartości uniwersalne eliminujące egoizm-wymieniamy sposoby niesienia pomocy innym
- uświadamiamy sobie konieczność dokarmiania ptaków zimą, wymieniamy sposoby ich dokarmiania
- zbieramy i podajemy informacje o swoich bliskich członkach rodziny
- wzmacniamy przywiązanie do najbliższej rodziny, poprzez omawianie wyglądu własnych dziadków – przedstawiamy ich na obrazkach
- organizujemy święta o charakterze rodzinnym
- uczestniczymy w programach artystycznych, recytując wiersze, śpiewając piosenki, tańcząc
- rozwijamy umiejętności tworzenia zespołów zespołów par jednakowych elementów poprzez wymiennie parzystych części ciała , doboru figur do pary
- rozwijamy syntezę i analizę słuchową
- przygotowujemy się do nauki pisania poprzez rysowanie po kropeczkach, śladzie oraz próby odtwarzania wzorów

,,Domek Babci’’

I
Gdzie codziennie jest słodko,
Gdzie dom pachnie szarlotką.
Gdzie herbatka na stole wciąż czeka,
Gdzie pyszności bez liku,
Gdzie zaprawy w słoiku,
Gdzie jest miejsce co dzieci urzeka.

REF.
To domek babci, babci kochanej
W nim na dokładkę dziadka dostaniesz.

II
Gdzie zabawa wesoła ,
Gdzie przemiłe są słowa ,
Gdzie wspomnienia o całej rodzinie,
Gdzie do serca przytulą ,
Gdzie do snu utulą,
Gdzie to miejsce, to miejsce jedyne.

,,Kochamy Was’’

I
Wyczaruję dla babci suknię z kropel rosy.
Wśród obłoczków wstążka sterczy, wplotę jej we włosy.

REF.
Babciu , droga babciu,
To wszystko dla Ciebie.
Babciu , bardzo kocham Ciebie.

II
Narysuję Dziadziusiowi, rybek pełną rzekę.
Koszyk grzybów, działkę z domkiem, pieska na pociechę.