Co słychać u Motylków
W miesiącu październiku 2017
PDF

PAZDZIERNIK U "MOTYLKÓW"

 •  poznajemy zasady zdrowego odżywiania, wiemy co to jest piramida zdrowia oraz co to znaczy ,, ruch to zdrowie''
 •  potrafimy ubrać się stosownie do pogody
 •  poznajemy pracę lekarza,
 •  poznajemy kolejne uroki jesieni w lesie i w parku, poznajemy zwierzęta leśne ich sposób życia i odżywiania, wiemy jak zwierzęta przygotowują się do zimy
 •  wiemy które grzyby są jadalne , a które nie
 •  poznajemy domową spiżarnię oraz sposoby przygotowania się ludzi do zimy
 •  poznajemy drzewa liściaste, rozpoznajemy je po liściach i owocach
 •  dokonujemy analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wyodrębniamy głoski w nagłosie i wygłosie, liczymy głoski i sylaby w słowach
 •  utrwalamy literkę O , poznajemy literkę A, M, próbujemy czytać proste sylaby
 •  rozwijamy mowę i umiejętność wypowiadania się całym zdaniem przez rozmowy z wykorzystaniem obrazka oraz rozmowy swobodne
 •  rozwijamy sprawność dłoni wykonując ćwiczenia grafomotoryczne
 •  klasyfikujemy przedmioty wg określonych cech, posługujemy się określeniami najwięcej, najmniej, tworzymi rytmy, porządkujemy elementy wg liczebności wzrastającej i malejącej
 •  mierzymy długość wykorzystując różne rodzaje miar
 •  ćwiczymy umiejętność posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkwymi
 •  rozwijamy wyobrażnie plastyczną, wykonujemy prace plastyczne i techniczne
 •  uczymy się piosenek: ,, Wiatr-psotnki'', ,, Idzie jesień'', bawimy się przy muzyce, słuchamy muzyki poważnej, z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki gościmy u nas w przedszkolu Wędrującą Kapelę,

w pażdzierniku obchodzimy :

 •  1.10.2017 – Międzynarodowy dzień muzyki
 •  2.10.2017 – Europejski Dzień Ptaków
 •  6.10.2017 – Dzień uśmiechu
 •  9.10.2017 – Dzień poczty
 •  10.10.2017 – Dzień drzewa
 •  14.10.2017 Święto Komisji Edukacji Narodowej
 •  15.10.2017 – Światowy dzień myciarąk
 •  16.10.2017 – Dzień chleba
 •  25.10.2017 – Dzień kundelka
 •  Pasowanie na przedszkolaka

,,JESIEŃ "- J.Czechowicz- wiersz

Szumiał las, śpiewał las,
gubił złote liście,
świeciło się jasne słonko
chłodno a złociście...

Rano mgła w pole szła,
wiatr ją rwał i ziębił;
opadały ciężkie grona
kalin i jarzębin...

Każdy zmierzch moczył deszcz,
płakał, drżał na szybkach...
I tak ładnie mówił tatuś:
jesień gra na skrzypkach...

 

,, PANI JESIEŃ '' - piosenka

1. Wszyscy ludzie mówią, że jesień jest smutna
a ja wcale się nie zgadzam z tym
jesień jest wesoł, echo przed nią woła
pełno przed nią złotych drzew

Ref.: Pani jesień do nas przyszła
i wesoło śpiewa nam
strój jej zdobią złote liście
na bębenku dla niej gram

2. Odlatują ptaki i spadają liście
Ja w zwszycie też mam fajny liść
o jesieni śpiewać mogłabym tu długo
do przedszkola muszę iść

 
W miesiącu wrześniu 2017
PDF

CO SŁYCHAĆ U ,,MOTYLKÓW'' WE WRZEŚNIU

- witamy przedszkole i nasze panie po wakacjach, poznajemy nowych kolegów i koleżanki
- przypominamy i utrwalamy zasady właściwego zachowania się w czasie zabaw w sali i w przedszkolnym ogrodzie
- poznajemy zasady pełnienia dyżurów w kącikach zabaw,
- zakładamy kącik czytankowo – książki czytane przez nauczyciela i przez dzieci
- utrwalamy i przypominamy sobie wiadomości na temat naszej miejscowości
- poznajemy różne rodzaje budynków charakterystyczne dla miasta i wsi
- utrwalamy i przypominamy zasady bezpiecznego poruszania się po drogach , poznajemy niektóre znaki drogowe
- poznajemy budowę ciała człowieka, potrafimy wskazać i nazwać poszczególne części ciała
- poznajemy nasze zmysły , wiemy do czego służą i jak o nie dbać, potrafimy dbać o higienę swojego ciała
- utrwalamy i przypominamy zasadę ,, czystość to zdrowie'', znamy przedmioty służące do higieny, potrafimy dbać o higienę własnego ciała
- dbamy o otaczające nas środowisko , wiemy jak segregować śmieci , bierzemy udział w akcji ,, sprzątania świata''
- witamy nową porę roku , zynam jej cechy charakterystyczne
- poznajemy dary jesień z ogrodu i sadu, odwiedzamy ogród, wiemy jakie znaczenie dla zdrowia ma spożywanie warzyw i owoców , przyżądzamy owocową sałatkę, poznajemy wiersz J. Tuwima ,, Warzywa'',
 poznajemy literę O wyszukujemy jej wśród innych znaków, potrafimy ją wskazać w budowie wyrazu, czytamy proste wyrazy i zdania

- rozwijamy umiejętność przeliczania w zakresie 10 i więcej, utrwalamy figury geometryczne, potrafimy je rozpoznać i nazwać, określamy połóżenie przedmiotów w przestrzeni, potrafimy stosować określenia nad, pod , za, obok
- klasyfikujemy i porównujemy zbiory przedmiotów,
- rozwijamy spostrzegawczość wzrokową – wyszukujemy różnice i podobieństwa w obrazkach, dopasowujemy odpowiednie kształty, dorysowujemy brakujące elementy, układamy obrazek z kilku części, kolorujemy mandale
- rozwijamy spostrzegawczość słuchową – rozpoznajemy odgłosy z otoczenia , liczymy zdania w wypowiedzi, słowa w zdaniu, sylaby i głoski w słówach, wyodrębniamy głoski w nagłosie , wygłosie i śródgłosie, dokonujemy syntezy wyrazów
- rozwijamy sprawność fizyczną przez zabawy ruchowe, bieżne skoczne w sali i ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem urządzeń ogrodowych
- rozwijamy sprawność manualną przez ćwiczenia grafomotoryczne, zabawy plasteliną kolorowanie i malowanie
- uczymy się piosenek ,, Przedszkole drugi dom'', ,, Pani Jesień'', rozwijamy poczucie rytmu, uczymy się tańca disco do piosenki ,, Hands up'' oraz do muzyki klasycznej ,, Marsz Radeckiego''
- udajemy się z wizytą do szkoły, spotykamy się z panią dyrektor, zwiedzamy szkołę
- poznajemy ,, Tajemnice ogrodu w czterech porach roku'', porządkujemy ogródek przedszkolny , poznajemy i obserwujemy jego mieszkańców

 

,, PRZEDSZKOLE DRUGI DOM´´

1. Gdy dzień wstaje i wita świat,
ranną porą wstaję i ja.
Mama pomaga ubierać się,
do przedszkola prowadzi mnie.

Ref . Ja chodzę tam co dzień, obiadek dobry jem.
A po spacerze w sali wesoło bawię się,
Kolegów dobrych mam nie jestem nigdy sam.
Przedszkole domem drugim jest.

2. Czasem rano trudno mi wstać.
Chciałoby się leżeć i spać.
Lecz na mnie auto czeka i miś.
W co będziemy bawić się dziś?

Ref. Ja chodzę tam, co dzień, obiadek dobry jem.
A po spacerze w sali wesoło bawię się.
Kolegów dobrych mam nie jestem nigdy sam.
Przedszkole domem drugim jest.

3. Zamiast mamy panią tu mam,
bardzo dużo wierszyków znam.
Śpiewam i tańczę, wesoło mi
i tak płyną przedszkolne dni.

Ref. Ja chodzę tam, co dzień, obiadek dobry jem.
A po spacerze w sali wesoło bawię się.
Kolegów dobrych mam nie jestem nigdy sam.
Przedszkole domem drugim jest.

,, PANI JESIEŃ '' - piosenka

1. Wszyscy ludzie mówią, że jesień jest smutna
a ja wcale się nie zgadzam z tym
jesień jest wesoł, echo przed nią woła
pełno przed nią złotych drzew

Ref.: Pani jesień do nas przyszła
i wesoło śpiewa nam
strój jej zdobią złote liście
na bębenku dla niej gram

2. Odlatują ptaki i spadają liście
Ja w zwszycie też mam fajny liść
o jesieni śpiewać mogłabym tu długo
do przedszkola muszę iść

 
Wmiesiącu marcu 2017
PDF

 

• Wkrótce wiosna
• Poznajemy zawody
• Muzyka jest wszędzie
• Wiosna , wiosna

- Prowadzimy rozmowy na temat zmian zachodzących w przyrodzie, cech przedwiośnia – wdrażanie do dłuższych wypowiedzi.
-Wykonujemy gazetkę tematyczną „Zwiastuny wiosny” – podajemy elementy, nazywamy co przedstawiają (ćwiczenia słownikowe).
- Eksponujemy w Kąciku Książki pozycji traktujących o przedwiośniu i wiośnie.
- Przeglądamy czasopisma o tematyce przyrodniczej – wyszukujemy zwiastuny wiosny, np.: przebiśniegi, krokusy, bociany, bazie; omawianie obrazków
- Oglądamy naturalne okazy przebiśniegów , krokusów w przydomowych ogródkach – określamy ich wygląd, kształt kwiatów i liści, poruszamy aspekt roślin chronionych.
- Obserwujemy gałązki wierzbowe (pochodzące z przecinki wiosennej) w Kąciku Przyrody – zwracamy uwagę na wpływ ciepła, światła i wody na rozwijanie się listków.
- obserwujemy aurę – dzielimy się z innymi swoimi spostrzeżeniami
– Obserwujemy kiełkujące rośliny w Kąciku Przyrody. Spożywamy wyhodowany szczypiorek, rzeżuchę i natkę pietruszki.
- Układamy obrazki z części, puzzli, klocków obrazkowych.
- Dorysowujemy do obrazków brakujące elementy.
- Rozwiązujemy zagadki słowne, dźwiękowe i obrazkowe związane z wiosną.
- rozwijamy poczucie rytmu, poruszamy się w rytm muzyki
- poznajemy role batuty w pracy dyrygenta poprzez śpiewanie znanych piosenek z wykorzystaniem gestów dyrygenta
- rozwijamy mowę poprzez wypowiadanie się na temat opowiadań
- akompaniujemy na wybranych instrumentach
- rozwijamy umiejętności wokalne poprzez śpiewanie piosenek
- poznajemy odtwarzacze muzyki stosowane obecnie i dawniej
- rozwijamy umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie ośmiu i więcej
- poznajemy gamę C- dur
- próbujemy tworzyć kompozycje muzyczne z wykorzystaniem własnoręcznie wykonanych instrumentów
- poznajemy znaczenia słów: scena, aktor, kurtyna
- utrwalamy zasady zachowania obowiązujące w teatrze
- wykonujemy kukiełki z wykorzystaniem różnorodnych materiałów
- rozwijamy orientację przestrzenną wskazując lewą i prawą stronę
- prezentujemy wybrane utwory literackie z podziałem na role
- poznajemy elementy marcowej pogody
- poznajemy oznaki wiosny ( pierwsze kwiaty, powracające do kraju ptaki)
- rozwijamy umiejętności wycinania
- poznajemy etapy rozwoju tulipana
- wykonujemy pisanki z różnorodnych materiałów plastycznych
- rozwijamy myślenie przyczynowo – skutkowego poprzez układanie historyjki obrazkowej
- rozwijamy umiejętność klasyfikowania według jednej lub dwóch cech
- wymieniamy czynniki niezbędne do wzrostu roślin
- uczymy się piosenek ,, Wiosna’’ ,, Zima się skończyła’’
- poznajemy litery W,w; R,r; P,p
- czytamy i układamy wyrazy i zdania z wykorzystaniem poznanych liter
- wykonujemy ćwiczenia grafomotoryczne przygotowujące do nauki pisania
- poznajemy figury przestrzenne
- określamy wzajemne położenie obiektów: nad- pod, przed- za

,, Wiosna’’

I
Chociaż na podwórku jest jeszcze zimno
I trochę za wcześnie robi się ciemno
To wszystkie dzieciaki stale myślą o tym,
Kochana wiosenka jest już za płotem.

REF.
Wiosno nasza , kochana wiosenko
Przybądź do nas , przybądź do nas prędko.
Posiej z nami kwiatki i listki na drzewach.
Niechaj ozimina zaszumi zaśpiewa.

II
Chłopcy już zrobili ze słomy Marzannę,
A dziewczynki z panią ubrały ją ładnie.
Spalimy ją dzisiaj, wrzucimy do rzeki.
Niech płynie het, het w świat daleki.

,, Zima się skończyła’’

I
Zima się skończyła,
Wiosny nadszedł czas.
Łąka się zbudziła, zbudził się i las.

REF.
Kukułeczka głośno kuka.
Bociek żabki sobie szuka.
Łąka się zbudziała , zbudził się i las.

II
Hop sa , sa do lasa, każdy biegnie sam.
Kwiatków cała masa, rośnie tu i tam.

REF.
Kukułeczka głośno kuka.
Bociek żabki sobie szuka.
Kwiatków cała masa , rośnie tu i tam.

 
W miesiącu lutym 2017
PDF

W miesiącu lutym

Tematyka zajęć :

 • Karnawał
 • Zimowe krainy
 • Chciałbym być matematykiem
 • Jestem samodzielny w kuchni

- poznajemy zwyczaje związane z Karnawałem , uczestniczymy w jego obchodach
- poznajemy niektóre słowa i zwroty gwary śląskiej, tworzymy jej słownik
- poznajemy model kuli ziemskiej, wskazujemy kontynenty , oceany i morza
- poznajemy rzadkie gatunki zwierząt zamieszkujących Arktykę
- poznajemy życie Eskimosów
- przeprowadzamy proste eksperymenty z wykorzystaniem lodu
- rozwijamy umiejętność liczenia w zakresie dziesięciu
- rozwijamy słuch fonematyczny poprzez dzielenie prostych słów na głoski
- poznajemy nazwy miesięcy
- uczymy się pracować w grupie, wykonując elementy wspólnej całości
- poznajemy wagę szalkową , stosujemy określenia : cięższy od, lżejszy od, waży tyle samo
- rozwijamy umiejętności mierzenia długości i objętości ( mierzenie krokami, stopą, za pomocą miarki)
- uczymy się piosenek i tańców ludowych
- rozwijamy umiejętności manualne poprzez stosowanie różnorodnych technik plastycznych
- poznajemy wyposażenie kuchni
- utrwalamy nazwy tygodnia, pór roku
- uczymy się zasad zgodnego współdziałania w grupie poprzez wykonywanie zadań
- poznajemy i uczymy się piosenek ludowych
- poznajemy drukowane litery Y,y; J,j
- układamy i czytamy wyrazy oraz zdania
- wykonujemy ćwiczenia grafomotoryczne
- operujemy zwrotami : więcej, mniej, tyle samo

"Bajeczki , książeczki"

I
Kolorowe strony i ładna okładka.
Przyjaciółmi dzieci pragną być.
Chcą by o nie dbano, a to rzecz nie łatwa.
Pomagają dzieciom uczyć się.

REF.
Bajeczki, książeczki kolorowe są.
Na pólkach ,regałach czytane być chcą.
Tu książę, księżniczka, czarownica zła.
A Pinokio mały , długi nos znów ma.

II
Kiedy jest mi smutno, zawsze rozwesela,
O różnych przygodach mówią nam.
Poznać byśmy chcieli całą bibliotekę,
O swoje książeczki zawsze dbam.

,,Miała baba koguta’’

I
Miała baba koguta, koguta, koguta
Wsadziła go do buta, do buta hej!
O, mój miły kogucie, kogucie
Kogucie, kogucie, kogucie, kogucie
Jakże ci tam w tym bucie, w tym bucie
W tym bucie, w tym bucie jest?

II
Miała baba indora, indora, indora
Wsadziła go do wora, do wora hej!
O, mój miły indorze, indorze
Indorze, indorze, indorze, indorze,
Czy ci dobrze w tym worze, w tym worze
W tym worze, w tym worze jest?

III
Miała baba barana, barana, barana
Wsadziła go do siana, do siana hej!
O, mój miły baranie, baranie
Baranie, baranie, baranie, baranie
Czy ci dobrze w tym sianie, w tym sianie
W tym sianie, w tym sianie jest?

IV
Miała baba koguta, koguta, koguta
Wsadziła go do buta, do buta hej!
O, mój miły kogucie, kogucie
Kogucie, kogucie, kogucie, kogucie
Jakże ci tam w tym bucie, w tym bucie
W tym bucie, w tym bucie jest?

V
Miała baba indora, indora, indora
Wsadziła go do wora, do wora hej!
O, mój miły indorze, indorze
Indorze, indorze, indorze, indorze,
Czy ci dobrze w tym worze, w tym worze
W tym worze, w tym worze jest?

 
Więcej artykułów…
Strona 3 z 4