W miesiącu lutym 2017
PDF

W miesiącu lutym

Tematyka zajęć :

  • Karnawał
  • Zimowe krainy
  • Chciałbym być matematykiem
  • Jestem samodzielny w kuchni

- poznajemy zwyczaje związane z Karnawałem , uczestniczymy w jego obchodach
- poznajemy niektóre słowa i zwroty gwary śląskiej, tworzymy jej słownik
- poznajemy model kuli ziemskiej, wskazujemy kontynenty , oceany i morza
- poznajemy rzadkie gatunki zwierząt zamieszkujących Arktykę
- poznajemy życie Eskimosów
- przeprowadzamy proste eksperymenty z wykorzystaniem lodu
- rozwijamy umiejętność liczenia w zakresie dziesięciu
- rozwijamy słuch fonematyczny poprzez dzielenie prostych słów na głoski
- poznajemy nazwy miesięcy
- uczymy się pracować w grupie, wykonując elementy wspólnej całości
- poznajemy wagę szalkową , stosujemy określenia : cięższy od, lżejszy od, waży tyle samo
- rozwijamy umiejętności mierzenia długości i objętości ( mierzenie krokami, stopą, za pomocą miarki)
- uczymy się piosenek i tańców ludowych
- rozwijamy umiejętności manualne poprzez stosowanie różnorodnych technik plastycznych
- poznajemy wyposażenie kuchni
- utrwalamy nazwy tygodnia, pór roku
- uczymy się zasad zgodnego współdziałania w grupie poprzez wykonywanie zadań
- poznajemy i uczymy się piosenek ludowych
- poznajemy drukowane litery Y,y; J,j
- układamy i czytamy wyrazy oraz zdania
- wykonujemy ćwiczenia grafomotoryczne
- operujemy zwrotami : więcej, mniej, tyle samo

"Bajeczki , książeczki"

I
Kolorowe strony i ładna okładka.
Przyjaciółmi dzieci pragną być.
Chcą by o nie dbano, a to rzecz nie łatwa.
Pomagają dzieciom uczyć się.

REF.
Bajeczki, książeczki kolorowe są.
Na pólkach ,regałach czytane być chcą.
Tu książę, księżniczka, czarownica zła.
A Pinokio mały , długi nos znów ma.

II
Kiedy jest mi smutno, zawsze rozwesela,
O różnych przygodach mówią nam.
Poznać byśmy chcieli całą bibliotekę,
O swoje książeczki zawsze dbam.

,,Miała baba koguta’’

I
Miała baba koguta, koguta, koguta
Wsadziła go do buta, do buta hej!
O, mój miły kogucie, kogucie
Kogucie, kogucie, kogucie, kogucie
Jakże ci tam w tym bucie, w tym bucie
W tym bucie, w tym bucie jest?

II
Miała baba indora, indora, indora
Wsadziła go do wora, do wora hej!
O, mój miły indorze, indorze
Indorze, indorze, indorze, indorze,
Czy ci dobrze w tym worze, w tym worze
W tym worze, w tym worze jest?

III
Miała baba barana, barana, barana
Wsadziła go do siana, do siana hej!
O, mój miły baranie, baranie
Baranie, baranie, baranie, baranie
Czy ci dobrze w tym sianie, w tym sianie
W tym sianie, w tym sianie jest?

IV
Miała baba koguta, koguta, koguta
Wsadziła go do buta, do buta hej!
O, mój miły kogucie, kogucie
Kogucie, kogucie, kogucie, kogucie
Jakże ci tam w tym bucie, w tym bucie
W tym bucie, w tym bucie jest?

V
Miała baba indora, indora, indora
Wsadziła go do wora, do wora hej!
O, mój miły indorze, indorze
Indorze, indorze, indorze, indorze,
Czy ci dobrze w tym worze, w tym worze
W tym worze, w tym worze jest?