W miesiącu wrześniu 2017
PDF

CO SŁYCHAĆ U ,,MOTYLKÓW'' WE WRZEŚNIU

- witamy przedszkole i nasze panie po wakacjach, poznajemy nowych kolegów i koleżanki
- przypominamy i utrwalamy zasady właściwego zachowania się w czasie zabaw w sali i w przedszkolnym ogrodzie
- poznajemy zasady pełnienia dyżurów w kącikach zabaw,
- zakładamy kącik czytankowo – książki czytane przez nauczyciela i przez dzieci
- utrwalamy i przypominamy sobie wiadomości na temat naszej miejscowości
- poznajemy różne rodzaje budynków charakterystyczne dla miasta i wsi
- utrwalamy i przypominamy zasady bezpiecznego poruszania się po drogach , poznajemy niektóre znaki drogowe
- poznajemy budowę ciała człowieka, potrafimy wskazać i nazwać poszczególne części ciała
- poznajemy nasze zmysły , wiemy do czego służą i jak o nie dbać, potrafimy dbać o higienę swojego ciała
- utrwalamy i przypominamy zasadę ,, czystość to zdrowie'', znamy przedmioty służące do higieny, potrafimy dbać o higienę własnego ciała
- dbamy o otaczające nas środowisko , wiemy jak segregować śmieci , bierzemy udział w akcji ,, sprzątania świata''
- witamy nową porę roku , zynam jej cechy charakterystyczne
- poznajemy dary jesień z ogrodu i sadu, odwiedzamy ogród, wiemy jakie znaczenie dla zdrowia ma spożywanie warzyw i owoców , przyżądzamy owocową sałatkę, poznajemy wiersz J. Tuwima ,, Warzywa'',
 poznajemy literę O wyszukujemy jej wśród innych znaków, potrafimy ją wskazać w budowie wyrazu, czytamy proste wyrazy i zdania

- rozwijamy umiejętność przeliczania w zakresie 10 i więcej, utrwalamy figury geometryczne, potrafimy je rozpoznać i nazwać, określamy połóżenie przedmiotów w przestrzeni, potrafimy stosować określenia nad, pod , za, obok
- klasyfikujemy i porównujemy zbiory przedmiotów,
- rozwijamy spostrzegawczość wzrokową – wyszukujemy różnice i podobieństwa w obrazkach, dopasowujemy odpowiednie kształty, dorysowujemy brakujące elementy, układamy obrazek z kilku części, kolorujemy mandale
- rozwijamy spostrzegawczość słuchową – rozpoznajemy odgłosy z otoczenia , liczymy zdania w wypowiedzi, słowa w zdaniu, sylaby i głoski w słówach, wyodrębniamy głoski w nagłosie , wygłosie i śródgłosie, dokonujemy syntezy wyrazów
- rozwijamy sprawność fizyczną przez zabawy ruchowe, bieżne skoczne w sali i ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem urządzeń ogrodowych
- rozwijamy sprawność manualną przez ćwiczenia grafomotoryczne, zabawy plasteliną kolorowanie i malowanie
- uczymy się piosenek ,, Przedszkole drugi dom'', ,, Pani Jesień'', rozwijamy poczucie rytmu, uczymy się tańca disco do piosenki ,, Hands up'' oraz do muzyki klasycznej ,, Marsz Radeckiego''
- udajemy się z wizytą do szkoły, spotykamy się z panią dyrektor, zwiedzamy szkołę
- poznajemy ,, Tajemnice ogrodu w czterech porach roku'', porządkujemy ogródek przedszkolny , poznajemy i obserwujemy jego mieszkańców

 

,, PRZEDSZKOLE DRUGI DOM´´

1. Gdy dzień wstaje i wita świat,
ranną porą wstaję i ja.
Mama pomaga ubierać się,
do przedszkola prowadzi mnie.

Ref . Ja chodzę tam co dzień, obiadek dobry jem.
A po spacerze w sali wesoło bawię się,
Kolegów dobrych mam nie jestem nigdy sam.
Przedszkole domem drugim jest.

2. Czasem rano trudno mi wstać.
Chciałoby się leżeć i spać.
Lecz na mnie auto czeka i miś.
W co będziemy bawić się dziś?

Ref. Ja chodzę tam, co dzień, obiadek dobry jem.
A po spacerze w sali wesoło bawię się.
Kolegów dobrych mam nie jestem nigdy sam.
Przedszkole domem drugim jest.

3. Zamiast mamy panią tu mam,
bardzo dużo wierszyków znam.
Śpiewam i tańczę, wesoło mi
i tak płyną przedszkolne dni.

Ref. Ja chodzę tam, co dzień, obiadek dobry jem.
A po spacerze w sali wesoło bawię się.
Kolegów dobrych mam nie jestem nigdy sam.
Przedszkole domem drugim jest.

,, PANI JESIEŃ '' - piosenka

1. Wszyscy ludzie mówią, że jesień jest smutna
a ja wcale się nie zgadzam z tym
jesień jest wesoł, echo przed nią woła
pełno przed nią złotych drzew

Ref.: Pani jesień do nas przyszła
i wesoło śpiewa nam
strój jej zdobią złote liście
na bębenku dla niej gram

2. Odlatują ptaki i spadają liście
Ja w zwszycie też mam fajny liść
o jesieni śpiewać mogłabym tu długo
do przedszkola muszę iść