W miesiącu styczniu 2018
PDF

STYCZEŃ U ,, MOTYLKÓW''

• witamy Nowy Rok , poznajemy zwyczaje z tym związane
• poznajemy następstwo czasu, utrwalamy nazwy dni tygodnia, pór roku oraz miesięcy, poznajemy sposoby odmierzania czasu dawniej i dziś

• poznajemy uroki zimy i jej cechy charakterystyczne, prowadzimy doświadczenia ze śniegiem i lodem
• potrafimy bezpiecznie się bawić na śniegu, znamy zimowe dyscypliny sportowe, wiemy co to jest olimpiada znamy jej symbole

• znamy zwierzęta żyjące na dalekiej północy oraz sposób życia ludzi w tym rejonie
• rozwijamy i wzbogacamy słownictwo, wypowiadamy się na różne tematy
• rozwijamy umiejętność analizy i syntezy słuchowej, wyodrębniamy głoski w nagłosie i wygłosie

• poznajemy liter Y,P,B, rozwijamy umiejętność czytania
• rozwijamy kompetencje matematyczne – posługujemy się pojęciami najmłodszy, najstarsz, najwyższ, najniższy, doskonalimy umiejętność przeliczania z zastosowaniem liczebników głównych i porządkowych, poznajemy cyfry 4,5 kojarzymy zapis graficzny z liczbą elementów, porównujemy długośc klocków

• wiemy jak ubierać się stosownie do pogody i aktywności fizycznej
• rozwijamy i doskonalimy sprawność manualną wykonujemy prace plastyczne na określony temat, wykonujemy ćwiczenia graficzne

• rozwijamy sprawność fizyczną, wykonujemy ćwiczenia gimnastyczne kształtujące prawidłową postawę ciała, uczestniczymy w zabawach ruchowych
• uczymy się piosenek, rozwijamy poczucie rytmu, tworzymy akompaniament do piosenek, przygotowujemy uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka

• chodzimy na spacery , obserwujemy zimową pzryrodę i podziwiamy jej piękno
• poznajemy słowa i zwroty w gwarze śląskiej: potrafimy nazwać członków rodziny, nazywamy części garderoby w gwarze