Co słychac na jęz. angielskim
W miesiącu wrześniu 2019
PDF

We wrześniu na języku angielskim


• Przedstawiamy się I’m (Anna). And you?
• Uczymy się zwrotów na powitanie i pożegnanie: Hello! Goodbye!
• Poznajemy polecenia: Stand up!, Come here, Quiet, please, Sit down, Open your books!, Look, Listen, Wave everybody!
• Poznajemy nazwy zabawek: doll, ball, teddy bear, kite, car, train, boat, puzzle,
• Poznajemy nazwy kolorów: red, yellow, pink, green, purple, orange, blue
• Utrwalamy poznane zwroty w zabawach i piosenkach

„Make a circle”

Make a circle, big, big, big
Small, small, small
Big, big, big,
Hello, hello, hello
Make a circle, round and round
Round and round.
Make a circle round and round
Hello, hello, hello.
Make a circle up, up, up,
Down, down, down.
Up, up, up,
Make a circle down, down, down,
Now sit down.