Co słychac na jęz. angielskim
W miesiącu czerwcu 2019
PDF

W czerwcu na języku niemieckim i angielskim.

1. Umgang mit Tieren – opieka nad zwierzętami domowymi
• wprowadzenie słownictwa dotyczącego wyglądu psa i kota:
• der Hund, die Katze, die Schnauze, das Fell, das Gebiss, das Ohr, die Pfote,der Schwanz, die Zunge
• zapoznanie ze słownictwem określającym artykuły potrzebne do pielęgnacji psa lub kota

2. Wakacje, wakacje.
• Wprowadzenie słownictwa związanego z wakacjami i wypoczynkiem na wakacjach.

 
W miesiącu maju 2019
PDF

W maju na j. angielskim

 • utrwalenie  zwrotów grzecznościowych : What’s your name?, How are you today? How old are you? Have a nice day! It’s nice to see you! How’s the weather today? See You later! Where are you? I’m sorry, Thank You,
 • zapoznanie ze  słownictwem i zwrotami: family, mummy, daddy , brother, sister, baby, Mother’s Day, Father’s Day, parents
 • wprowadzenie piosenki: My Daddy, my Mommy
 
W miesiącu kwietniu 2019
PDF

W kwietniu na j. angielskim

 • Utrwalenie zwrotów  grzecznościowych : What’s your name?, How are you today? How old are you? Have a nice day! It’s nice to see you! How’s the weather today? See You later! Where are you? I’m sorry, Thank You,
 • utrwalenie słownictwa i zwrotów: Happy Birthday to You! I’m so happy today!  It’s your birthday! paper hat, balloons, birthday cake, candle,  How old are you?, How old is…?.
 • Utrwalenie piosenki : „I have a very special friend”
 • poznanie nowego słownictwa i zwrotów: circle, triangle, star, square, diamond, heart, rectangle, oval, star , Can you find a shape? Can you make a …?

zapoznanie z piosenką: “The shape song”

 
W miesiącu marcu 2019
PDF

W marcu na j. angielskim

1. Nazywanie zwierząt wiejskich: cow, duck, pig, cat, dog
2. Określanie wielkości zwierzęta.
3. Co jedzą zwierzęta na farmie?
4. Nauka piosenki: „ Old MacDonald had a farm”

Old MACDONALD had a farm

Old MACDONALD had a farm
E-I-E-I-O
And on his farm he had a cow
E-I-E-I-O
With a moo moo here
And a moo moo there
Here a moo, there a moo
Everywhere a moo moo
Old MacDonald had a farm
E-I-E-I-O

 
W miesiącu styczniu 2019
PDF

W styczniu na języku angielskim

• My clothes – Moje ubrania: a hat, trousers, a T-shirt, a skirt, shoes, a sweater, a dress, a jacket
• Określanie jakie ubranie dziecko ma na sobie : My trousers, my hat. Where’s my hat?, Put on your jacket.
• Rozwijanie umiejętności proszenia o różne ubrania
• Zabawa: „Clothes shop” – Sklep z ubraniami.
• Śpiewanie piosenek utrwalających poznane słownictwo.

„Put on your shoes”
1.Put on your shoes, your shoes, your shoes.
Put on your shoes, your shoes, your shoes.

Put on your shoes.
Let's go outside.
Hurry up. Hurry up. Hurry hurry up!

2. Put on your jacket, your jacket, your jacket…..
3. Put on your scarf, your scarf, your scarf …….
4. Put on your hat, your hat, your hat.
5. Put on your shoes, your shoes, your shoes ….

 

 
W miesiącu grudniu 2018
PDF

W grudniu na języku angielskim

 •  Nazywanie części garderoby świętego Mikołaja
 •  Co św. Mikołaj ma w worku? Utrwalenie rzeczowników: a doll, a teddy, a car, a kite, a train,
 •  Wprowadzenie zwrotów: Happy Christmas, Christmas card, Christmas tree, Santa, Father Christmas.
 •  Utrwalenie nazw kolorów i liczebników.
 •  Nauka piosenki: "What do you want for Christmas"?

What do you want for Christmas? Christmas? Christmas? 

What do you want for Christmas?
Santa's on his way.
I want a train.
I want a train.
I want a great big train.
A train!

 

 

 
W miesiącu listopadzie 2018
PDF
 • Poznajemy członków rodziny i nazywamy ich: 

mum, dad, brother, sister,

This is my family.

 • Nauka nazw czynności: jump, run, turn around
 • Nauka liczebników od 1 do 10 
 • Utrwalamy określanie swojego samopoczucia.
 • Utrwalamy poznane zwroty w zabawach i piosenkach

 

The Finger Family
Daddy finger, daddy finger, where are you?
Here I am, here I am. How do you do?

Mommy finger, Mommy finger, where are you?
Here I am, here I am. How do you do?

Brother finger, Brother finger, where are you?
Here I am, here I am. How do you do?

Sister finger, Sister finger, where are you?
Here I am, here I am. How do you do?

Baby finger, Baby finger, where are you?
Here I am, here I am. How do you do

 
W miesiącu październiku 2018
PDF

W październiku na języku angielskim

• Poznajemy części ciała i części twarzy i nazywamy je: my eyes, ears, mouth, nose, face, hair,
• Utrwalamy poznane kolory: red, yellow, pink, green, purple, orange, blue
• Określamy swoje samopoczucie.
• Utrwalamy poznane zwroty w zabawach i piosenkach

„Make a circle”
Make a circle, big, big, big
Small, small, small
Big, big, big,
Hello, hello, hello
Make a circle, round and round
Round and round.
Make a circle round and round
Hello, hello, hello.
Make a circle up, up, up,
Down, down, down.
Up, up, up,
Make a circle down, down, down,
Now sit down.

“Head, shoulders, knees and toes”
Knees and toes.
Head, shoulders, knees and toes,
Knees and toes.
And eyes, and ears, and mouth,
And nose.
Head, shoulders, knees and toes,
Knees and toes.

“Head, eyes, nose”
Mouth, ears, chin
Arms, hands, fingers
Legs, feet, toes
This...is...ME!
Here we GO!

My head, my eyes, my nose
This is ME!
My mouth, my ears, my chin
This is ME!

This is ME!
This is ME!
This...is...ME!

Arms, hands, fingers
Legs, feet, toes

 
W miesiącu wrześniu 2018
PDF

• Przedstawiamy się I’m (Anna). And you?
• Uczymy się zwrotów na powitanie i pożegnanie: Hello! Goodbye!
• Poznajemy polecenia: Stand up!, Come here, Quiet, please, Sit down, Open your books!, Look, Listen, Wave everybody!
• Poznajemy nazwy zabawek: doll, ball, teddy bear, kite, car, train, boat, puzzle,
• Poznajemy nazwy kolorów: red, yellow, pink, green, purple, orange, blue
• Utrwalamy poznane zwroty w zabawach i piosenkach

„Make a circle”
Make a circle, big, big, big
Small, small, small
Big, big, big,
Hello, hello, hello
Make a circle, round and round
Round and round.
Make a circle round and round
Hello, hello, hello.
Make a circle up, up, up,
Down, down, down.
Up, up, up,
Make a circle down, down, down,
Now sit down.