Co słychac na jęz. angielskim
W miesiącu kwietniu 2018
PDF

W kwietniu na j. angielskim

1. Nazywanie zwierząt wiejskich: cow, duck, pig, cat, dog
2. Określanie wielkości zwierzęta.
3. Co jedzą zwierzęta na farmie?
4. Nauka piosenki: „ Old MacDonald had a farm”

Old MACDONALD had a farm

Old MACDONALD had a farm
E-I-E-I-O
And on his farm he had a cow
E-I-E-I-O
With a moo moo here
And a moo moo there
Here a moo, there a moo
Everywhere a moo moo
Old MacDonald had a farm
E-I-E-I-O

Old MACDONALD had a farm
E-I-E-I-O
And on his farm he had a pig
E-I-E-I-O
With a oink oink here
And a oink oink there
Here a oink, there a oink
Everywhere a oink oink
Old MacDonald had a farm
E-I-E-I-O

Old MACDONALD had a farm
E-I-E-I-O
And on his farm he had a duck
E-I-E-I-O
With a quack quack here
And a quack quack there
Here a quack, there a quack
Everywhere a quack quack
Old MacDonald had a farm
E-I-E-I-O

Old MACDONALD had a farm
E-I-E-I-O
And on his farm he had a horse
E-I-E-I-O
With a neigh neigh here
And a neigh neigh there
Here a neigh, there a neigh
Everywhere a neigh neigh
Old MacDonald had a farm
E-I-E-I-O

Old MACDONALD had a farm
E-I-E-I-O
And on his farm he had a lamb
E-I-E-I-O
With a baa baa here
And a baa baa there
Here a baa, there a baa
Everywhere a baa baa
Old MacDonald had a farm
E-I-E-I-O

Old MACDONALD had a farm
E-I-E-I-O
And on his farm he had some chickens
E-I-E-I-O

 
W miesiącu styczniu 2018
PDF

W styczniu na języku angielskim

• My clothes – Moje ubrania: a hat, trousers, a T-shirt, a skirt, shoes, a sweater, a dress, a jacket
• Określanie jakie ubranie dziecko ma na sobie : My trousers, my hat. Where’s my hat?, Put on your jacket.
• Rozwijanie umiejętności proszenia o różne ubrania
• Zabawa: „Clothes shop” – Sklep z ubraniami.
• Śpiewanie piosenek utrwalających poznane słownictwo.

„Put on your shoes”
1.Put on your shoes, your shoes, your shoes.
Put on your shoes, your shoes, your shoes.
Put on your shoes.
Let's go outside.
Hurry up. Hurry up. Hurry hurry up!
2. Put on your jacket, your jacket, your jacket.....
3. Put on your scarf, your scarf, your scarf .......
4. Put on your hat, your hat, your hat.
5. Put on your shoes, your shoes, your shoes ....

 
W miesiącu grudniu 2017
PDF

W grudniu na języku angielskim


• Nazywanie części garderoby świętego Mikołaja
• Co św. Mikołaj ma w worku? Utrwalenie rzeczowników: a doll, a teddy, a car, a kite, a train,
• Wprowadzenie zwrotów: Happy Christmas, Christmas card, Christmas tree, Santa, Father Christmas.
• Utrwalenie nazw kolorów i liczebników.
• Nauka piosenki: „ What do you want for Christmas”?

What do you want for Christmas? Christmas? Christmas?
What do you want for Christmas?
Santa's on his way.
I want a train.
I want a train.
I want a great big train.
A train!

What do you want for Christmas? Christmas? Christmas?
What do you want for Christmas?
Santa's on his way.
I want a rocket. I want a rocket.
I want a great big rocket.
A rocket?
A rocket!

What do you want for Christmas? Christmas? Christmas?
What do you want for Christmas?
Santa's on his way.
I want a robot.
I want a robot.
I want a great big robot.
A robot?
A robot!
What do you want for Christmas? Christmas? Christmas?
What do you want for Christmas?
Santa's on his way.
I want a teddy bear
I want a teddy bear.
I want a great big teddy bear.
A teddy bear?
A teddy bear!
Right leg. Left leg. Right arm. Left arm.
Oh no!
What do you want for Christmas? Christmas? Christmas?
What do you want for Christmas?
Santa's on his way.
Santa's on his way!

 
W miesiącu listopadzie 2017
PDF

W listopadzie na języku angielskim

  • Poznajemy członków rodziny i nazywamy ich:
    mum, dad, brother, sister,
    This is my family.
  • Nauka nazw czynności: jump, run, turn around
  • Nauka liczebników od 1 do 10
  • Utrwalamy określanie swojego samopoczucia.
  • Utrwalamy poznane zwroty w zabawach i piosenkach

The Finger Family
Daddy finger, daddy finger, where are you?
Here I am, here I am. How do you do?

Mommy finger, Mommy finger, where are you?
Here I am, here I am. How do you do?

Brother finger, Brother finger, where are you?
Here I am, here I am. How do you do?

Sister finger, Sister finger, where are you?
Here I am, here I am. How do you do?

Baby finger, Baby finger, where are you?
Here I am, here I am. How do you do?

 
W miesiącu październiku 2017
PDF

W październiku na języku angielskim

• Poznajemy części ciała i części twarzy i nazywamy je:
my eyes, ears, mouth, nose, face, hair,
• Utrwalamy poznane kolory: red, yellow, pink, green, purple, orange, blue
• Określamy swoje samopoczucie.
• Utrwalamy poznane zwroty w zabawach i piosenkach

„Make a circle”
Make a circle, big, big, big
Small, small, small
Big, big, big,
Hello, hello, hello
Make a circle, round and round
Round and round.
Make a circle round and round
Hello, hello, hello.
Make a circle up, up, up,
Down, down, down.
Up, up, up,
Make a circle down, down, down,
Now sit down.
“Head, shoulders, knees and toes”
Knees and toes.
Head, shoulders, knees and toes,
Knees and toes.
And eyes, and ears, and mouth,
And nose.
Head, shoulders, knees and toes,
Knees and toes.

“Head, eyes, nose”
Mouth, ears, chin
Arms, hands, fingers
Legs, feet, toes
This...is...ME!
Here we GO!

My head, my eyes, my nose
This is ME!
My mouth, my ears, my chin
This is ME!

This is ME!
This is ME!
This...is...ME!

Arms, hands, fingers
Legs, feet, toes

My arms, my hands, my fingers
Count with me!
(clap!) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10!

My legs, my feet, my toes
Count with me!
(stomp!) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10!

This...is...ME!
Here we GO!

This is ME!
This is ME!
This is ME!
This is ME!

This is ME!
This is ME!
This...is...ME!

“Colours”
Red, red,
the apple is red 3x
Green. green,
the tree is green.
Blue, blue,
the ball is blue.
Yellow, yellow,
The lemon is yellow.
Orange, orange,
The juice is orange.
Black, black,
The hat is black.

 
W miesiącu wrześniu 2017
PDF

We wrześniu na języku angielskim

- Przedstawiamy się I’m (Anna). And you?
- Uczymy się zwrotów na powitanie i pożegnanie: Hello! Goodbye!
- Poznajemy polecenia: Stand up!, Come here, Quiet, please, Sit down, Open your books!, Look, Listen, Wave everybody!
- Poznajemy nazwy zabawek: doll, ball, teddy bear, kite, car, train, boat, puzzle,
- Poznajemy nazwy kolorów: red, yellow, pink, green, purple, orange, blue
- Utrwalamy poznane zwroty w zabawach i piosenkach

„Make a circle”

Make a circle, big, big, big
Small, small, small
Big, big, big,
Hello, hello, hello
Make a circle, round and round
Round and round.
Make a circle round and round
Hello, hello, hello.
Make a circle up, up, up,
Down, down, down.
Up, up, up,
Make a circle down, down, down,
Now sit down.

 
W miesiącu maju 2017
PDF

W maju na j. angielskim

1. Nazywanie zwierząt wiejskich: cow, duck, pig, cat, dog
2. Określanie wielkości zwierzęta.
3. Co jedzą zwierzęta na farmie?
4. Nauka piosenki: „ Old MacDonald had a farm”

Old MACDONALD had a farm

Old MACDONALD had a farm
E-I-E-I-O
And on his farm he had a cow
E-I-E-I-O
With a moo moo here
And a moo moo there
Here a moo, there a moo
Everywhere a moo moo
Old MacDonald had a farm
E-I-E-I-O

Old MACDONALD had a farm
E-I-E-I-O
And on his farm he had a pig
E-I-E-I-O
With a oink oink here
And a oink oink there
Here a oink, there a oink
Everywhere a oink oink
Old MacDonald had a farm
E-I-E-I-O

Old MACDONALD had a farm
E-I-E-I-O
And on his farm he had a duck
E-I-E-I-O
With a quack quack here
And a quack quack there
Here a quack, there a quack
Everywhere a quack quack
Old MacDonald had a farm
E-I-E-I-O

Old MACDONALD had a farm
E-I-E-I-O
And on his farm he had a horse
E-I-E-I-O
With a neigh neigh here
And a neigh neigh there
Here a neigh, there a neigh
Everywhere a neigh neigh
Old MacDonald had a farm
E-I-E-I-O

Old MACDONALD had a farm
E-I-E-I-O
And on his farm he had a lamb
E-I-E-I-O
With a baa baa here
And a baa baa there
Here a baa, there a baa
Everywhere a baa baa
Old MacDonald had a farm
E-I-E-I-O

Old MACDONALD had a farm
E-I-E-I-O
And on his farm he had some chickens
E-I-E-I-O

 
W miesiącu styczniu 2017
PDF

W styczniu na języku angielskim

- My clothes – Moje ubrania: a hat, trousers, a T-shirt, a skirt, shoes, a sweater, a dress, a jacket
- Określanie jakie ubranie dziecko ma na sobie : My trousers, my hat. Where’s my hat?, Put on your jacket.
- Rozwijanie umiejętności proszenia o różne ubrania
- Zabawa: „Clothes shop” – Sklep z ubraniami.
- Śpiewanie piosenek utrwalających poznane słownictwo.

„Put on your shoes”

1.Put on your shoes, your shoes, your shoes.
Put on your shoes, your shoes, your shoes.
Put on your shoes.
Let's go outside.
Hurry up. Hurry up. Hurry hurry up!

2. Put on your jacket, your jacket, your jacket.....
3. Put on your scarf, your scarf, your scarf .......
4. Put on your hat, your hat, your hat.
5. Put on your shoes, your shoes, your shoes ....

 
W miesiącu grudniu 2016
PDF

W grudniu na języku angielskim


- Nazywanie części garderoby świętego Mikołaja
- Co św. Mikołaj ma w worku? Utrwalenie rzeczowników: a doll, a teddy, a car, a kite, a train,
- Wprowadzenie zwrotów: Happy Christmas, Christmas card, Christmas tree, Santa, Father Christmas.
- Utrwalenie nazw kolorów i liczebników.
- Nauka piosenki: „ What do you want for Christmas”?

What do you want for Christmas? Christmas? Christmas?
What do you want for Christmas?
Santa's on his way.
I want a train.
I want a train.
I want a great big train.
A train!

What do you want for Christmas? Christmas? Christmas?
What do you want for Christmas?
Santa's on his way.
I want a rocket. I want a rocket.
I want a great big rocket.
A rocket?
A rocket!

What do you want for Christmas? Christmas? Christmas?
What do you want for Christmas?
Santa's on his way.
I want a robot.
I want a robot.
I want a great big robot.
A robot?
A robot!

What do you want for Christmas? Christmas? Christmas?
What do you want for Christmas?
Santa's on his way.
I want a teddy bear
I want a teddy bear.
I want a great big teddy bear.
A teddy bear?
A teddy bear!
Right leg. Left leg. Right arm. Left arm.
Oh no!

What do you want for Christmas? Christmas? Christmas?
What do you want for Christmas?
Santa's on his way.
Santa's on his way!

 
W miesiącu październiku 2016
PDF

W październiku na języku angielskim

- Poznajemy części ciała i części twarzy i nazywamy je:
my eyes, ears, mouth, nose, face, hair,
- Utrwalamy poznane kolory: red, yellow, pink, green, purple, orange, blue
- Określamy swoje samopoczucie.
- Utrwalamy poznane zwroty w zabawach i piosenkach

„Make a circle”
Make a circle, big, big, big
Small, small, small
Big, big, big,
Hello, hello, hello
Make a circle, round and round
Round and round.
Make a circle round and round
Hello, hello, hello.
Make a circle up, up, up,
Down, down, down.
Up, up, up,
Make a circle down, down, down,
Now sit down.
“Head, shoulders, knees and toes”
Knees and toes.
Head, shoulders, knees and toes,
Knees and toes.
And eyes, and ears, and mouth,
And nose.
Head, shoulders, knees and toes,
Knees and toes.

“Head, eyes, nose”
Mouth, ears, chin
Arms, hands, fingers
Legs, feet, toes
This...is...ME!
Here we GO!

My head, my eyes, my nose
This is ME!
My mouth, my ears, my chin
This is ME!

This is ME!
This is ME!
This...is...ME!

Arms, hands, fingers
Legs, feet, toes

My arms, my hands, my fingers
Count with me!
(clap!) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10!

My legs, my feet, my toes
Count with me!
(stomp!) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10!

This...is...ME!
Here we GO!

This is ME!
This is ME!
This is ME!
This is ME!

This is ME!
This is ME!
This...is...ME!

“Colours”
Red, red,
the apple is red 3x
Green. green,
the tree is green.
Blue, blue,
the ball is blue.
Yellow, yellow,
The lemon is yellow.
Orange, orange,
The juice is orange.
Black, black,
The hat is black.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>
Strona 1 z 2