Co słychac na jęz. angielskim
W miesiącu październiku 2018
PDF

W październiku na języku angielskim

• Poznajemy części ciała i części twarzy i nazywamy je: my eyes, ears, mouth, nose, face, hair,
• Utrwalamy poznane kolory: red, yellow, pink, green, purple, orange, blue
• Określamy swoje samopoczucie.
• Utrwalamy poznane zwroty w zabawach i piosenkach

„Make a circle”
Make a circle, big, big, big
Small, small, small
Big, big, big,
Hello, hello, hello
Make a circle, round and round
Round and round.
Make a circle round and round
Hello, hello, hello.
Make a circle up, up, up,
Down, down, down.
Up, up, up,
Make a circle down, down, down,
Now sit down.

“Head, shoulders, knees and toes”
Knees and toes.
Head, shoulders, knees and toes,
Knees and toes.
And eyes, and ears, and mouth,
And nose.
Head, shoulders, knees and toes,
Knees and toes.

“Head, eyes, nose”
Mouth, ears, chin
Arms, hands, fingers
Legs, feet, toes
This...is...ME!
Here we GO!

My head, my eyes, my nose
This is ME!
My mouth, my ears, my chin
This is ME!

This is ME!
This is ME!
This...is...ME!

Arms, hands, fingers
Legs, feet, toes

 
W miesiącu wrześniu 2018
PDF

• Przedstawiamy się I’m (Anna). And you?
• Uczymy się zwrotów na powitanie i pożegnanie: Hello! Goodbye!
• Poznajemy polecenia: Stand up!, Come here, Quiet, please, Sit down, Open your books!, Look, Listen, Wave everybody!
• Poznajemy nazwy zabawek: doll, ball, teddy bear, kite, car, train, boat, puzzle,
• Poznajemy nazwy kolorów: red, yellow, pink, green, purple, orange, blue
• Utrwalamy poznane zwroty w zabawach i piosenkach

„Make a circle”
Make a circle, big, big, big
Small, small, small
Big, big, big,
Hello, hello, hello
Make a circle, round and round
Round and round.
Make a circle round and round
Hello, hello, hello.
Make a circle up, up, up,
Down, down, down.
Up, up, up,
Make a circle down, down, down,
Now sit down.