Co słychac na jęz. angielskim
W miesiącu grudniu 2018
PDF

W grudniu na języku angielskim

  •  Nazywanie części garderoby świętego Mikołaja
  •  Co św. Mikołaj ma w worku? Utrwalenie rzeczowników: a doll, a teddy, a car, a kite, a train,
  •  Wprowadzenie zwrotów: Happy Christmas, Christmas card, Christmas tree, Santa, Father Christmas.
  •  Utrwalenie nazw kolorów i liczebników.
  •  Nauka piosenki: "What do you want for Christmas"?

What do you want for Christmas? Christmas? Christmas? 

What do you want for Christmas?
Santa's on his way.
I want a train.
I want a train.
I want a great big train.
A train!

 

 

 
W miesiącu listopadzie 2018
PDF
  • Poznajemy członków rodziny i nazywamy ich: 

mum, dad, brother, sister,

This is my family.

  • Nauka nazw czynności: jump, run, turn around
  • Nauka liczebników od 1 do 10 
  • Utrwalamy określanie swojego samopoczucia.
  • Utrwalamy poznane zwroty w zabawach i piosenkach

 

The Finger Family
Daddy finger, daddy finger, where are you?
Here I am, here I am. How do you do?

Mommy finger, Mommy finger, where are you?
Here I am, here I am. How do you do?

Brother finger, Brother finger, where are you?
Here I am, here I am. How do you do?

Sister finger, Sister finger, where are you?
Here I am, here I am. How do you do?

Baby finger, Baby finger, where are you?
Here I am, here I am. How do you do

 
W miesiącu październiku 2018
PDF

W październiku na języku angielskim

• Poznajemy części ciała i części twarzy i nazywamy je: my eyes, ears, mouth, nose, face, hair,
• Utrwalamy poznane kolory: red, yellow, pink, green, purple, orange, blue
• Określamy swoje samopoczucie.
• Utrwalamy poznane zwroty w zabawach i piosenkach

„Make a circle”
Make a circle, big, big, big
Small, small, small
Big, big, big,
Hello, hello, hello
Make a circle, round and round
Round and round.
Make a circle round and round
Hello, hello, hello.
Make a circle up, up, up,
Down, down, down.
Up, up, up,
Make a circle down, down, down,
Now sit down.

“Head, shoulders, knees and toes”
Knees and toes.
Head, shoulders, knees and toes,
Knees and toes.
And eyes, and ears, and mouth,
And nose.
Head, shoulders, knees and toes,
Knees and toes.

“Head, eyes, nose”
Mouth, ears, chin
Arms, hands, fingers
Legs, feet, toes
This...is...ME!
Here we GO!

My head, my eyes, my nose
This is ME!
My mouth, my ears, my chin
This is ME!

This is ME!
This is ME!
This...is...ME!

Arms, hands, fingers
Legs, feet, toes

 
W miesiącu wrześniu 2018
PDF

• Przedstawiamy się I’m (Anna). And you?
• Uczymy się zwrotów na powitanie i pożegnanie: Hello! Goodbye!
• Poznajemy polecenia: Stand up!, Come here, Quiet, please, Sit down, Open your books!, Look, Listen, Wave everybody!
• Poznajemy nazwy zabawek: doll, ball, teddy bear, kite, car, train, boat, puzzle,
• Poznajemy nazwy kolorów: red, yellow, pink, green, purple, orange, blue
• Utrwalamy poznane zwroty w zabawach i piosenkach

„Make a circle”
Make a circle, big, big, big
Small, small, small
Big, big, big,
Hello, hello, hello
Make a circle, round and round
Round and round.
Make a circle round and round
Hello, hello, hello.
Make a circle up, up, up,
Down, down, down.
Up, up, up,
Make a circle down, down, down,
Now sit down.