W miesiącu październiku 2016
PDF

W październiku na języku angielskim

- Poznajemy części ciała i części twarzy i nazywamy je:
my eyes, ears, mouth, nose, face, hair,
- Utrwalamy poznane kolory: red, yellow, pink, green, purple, orange, blue
- Określamy swoje samopoczucie.
- Utrwalamy poznane zwroty w zabawach i piosenkach

„Make a circle”
Make a circle, big, big, big
Small, small, small
Big, big, big,
Hello, hello, hello
Make a circle, round and round
Round and round.
Make a circle round and round
Hello, hello, hello.
Make a circle up, up, up,
Down, down, down.
Up, up, up,
Make a circle down, down, down,
Now sit down.
“Head, shoulders, knees and toes”
Knees and toes.
Head, shoulders, knees and toes,
Knees and toes.
And eyes, and ears, and mouth,
And nose.
Head, shoulders, knees and toes,
Knees and toes.

“Head, eyes, nose”
Mouth, ears, chin
Arms, hands, fingers
Legs, feet, toes
This...is...ME!
Here we GO!

My head, my eyes, my nose
This is ME!
My mouth, my ears, my chin
This is ME!

This is ME!
This is ME!
This...is...ME!

Arms, hands, fingers
Legs, feet, toes

My arms, my hands, my fingers
Count with me!
(clap!) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10!

My legs, my feet, my toes
Count with me!
(stomp!) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10!

This...is...ME!
Here we GO!

This is ME!
This is ME!
This is ME!
This is ME!

This is ME!
This is ME!
This...is...ME!

“Colours”
Red, red,
the apple is red 3x
Green. green,
the tree is green.
Blue, blue,
the ball is blue.
Yellow, yellow,
The lemon is yellow.
Orange, orange,
The juice is orange.
Black, black,
The hat is black.