W miesiącu grudniu 2016
PDF

W grudniu na języku angielskim


- Nazywanie części garderoby świętego Mikołaja
- Co św. Mikołaj ma w worku? Utrwalenie rzeczowników: a doll, a teddy, a car, a kite, a train,
- Wprowadzenie zwrotów: Happy Christmas, Christmas card, Christmas tree, Santa, Father Christmas.
- Utrwalenie nazw kolorów i liczebników.
- Nauka piosenki: „ What do you want for Christmas”?

What do you want for Christmas? Christmas? Christmas?
What do you want for Christmas?
Santa's on his way.
I want a train.
I want a train.
I want a great big train.
A train!

What do you want for Christmas? Christmas? Christmas?
What do you want for Christmas?
Santa's on his way.
I want a rocket. I want a rocket.
I want a great big rocket.
A rocket?
A rocket!

What do you want for Christmas? Christmas? Christmas?
What do you want for Christmas?
Santa's on his way.
I want a robot.
I want a robot.
I want a great big robot.
A robot?
A robot!

What do you want for Christmas? Christmas? Christmas?
What do you want for Christmas?
Santa's on his way.
I want a teddy bear
I want a teddy bear.
I want a great big teddy bear.
A teddy bear?
A teddy bear!
Right leg. Left leg. Right arm. Left arm.
Oh no!

What do you want for Christmas? Christmas? Christmas?
What do you want for Christmas?
Santa's on his way.
Santa's on his way!