W miesiącu listopadzie 2017
PDF

W listopadzie na języku angielskim

  • Poznajemy członków rodziny i nazywamy ich:
    mum, dad, brother, sister,
    This is my family.
  • Nauka nazw czynności: jump, run, turn around
  • Nauka liczebników od 1 do 10
  • Utrwalamy określanie swojego samopoczucia.
  • Utrwalamy poznane zwroty w zabawach i piosenkach

The Finger Family
Daddy finger, daddy finger, where are you?
Here I am, here I am. How do you do?

Mommy finger, Mommy finger, where are you?
Here I am, here I am. How do you do?

Brother finger, Brother finger, where are you?
Here I am, here I am. How do you do?

Sister finger, Sister finger, where are you?
Here I am, here I am. How do you do?

Baby finger, Baby finger, where are you?
Here I am, here I am. How do you do?