W miesiącu grudniu 2018
PDF

W grudniu na języku angielskim

  •  Nazywanie części garderoby świętego Mikołaja
  •  Co św. Mikołaj ma w worku? Utrwalenie rzeczowników: a doll, a teddy, a car, a kite, a train,
  •  Wprowadzenie zwrotów: Happy Christmas, Christmas card, Christmas tree, Santa, Father Christmas.
  •  Utrwalenie nazw kolorów i liczebników.
  •  Nauka piosenki: "What do you want for Christmas"?

What do you want for Christmas? Christmas? Christmas? 

What do you want for Christmas?
Santa's on his way.
I want a train.
I want a train.
I want a great big train.
A train!