W miesiącu styczniu 2019
PDF

W styczniu na języku angielskim

• My clothes – Moje ubrania: a hat, trousers, a T-shirt, a skirt, shoes, a sweater, a dress, a jacket
• Określanie jakie ubranie dziecko ma na sobie : My trousers, my hat. Where’s my hat?, Put on your jacket.
• Rozwijanie umiejętności proszenia o różne ubrania
• Zabawa: „Clothes shop” – Sklep z ubraniami.
• Śpiewanie piosenek utrwalających poznane słownictwo.

„Put on your shoes”
1.Put on your shoes, your shoes, your shoes.
Put on your shoes, your shoes, your shoes.

Put on your shoes.
Let's go outside.
Hurry up. Hurry up. Hurry hurry up!

2. Put on your jacket, your jacket, your jacket…..
3. Put on your scarf, your scarf, your scarf …….
4. Put on your hat, your hat, your hat.
5. Put on your shoes, your shoes, your shoes ….