W miesiącu grudniu 2016
PDF

W grudniu na języku niemieckim.

1. Der Advent und der Nikolaustag.
- Nazywanie części garderoby świętego Mikołaja: der Mantel, die Mütze, die Stiefel, der Sack, die Handschuhe.
- Łączenie w pary części garderoby z kolorami
- Co św. Mikołaj ma w worku? Utrwalenie rzeczowników: die Puppe, dasc Auto, der Ball, der Teddy, das Puppenhaus, die Bausteine.

2. Weihnachtsbaum.
- Wprowadzenie słów: die Kette, die Kerze, der Stern, die Glaskugel, der Engel.
- Opisywanie choinki: Der Weihnachtsbaum ist grün, gross und schön.
- Wprowadzenie określeń: oben links, rechts und unten links, rechts.
- Wykonanie z papieru choinki oraz utrwalenie słownictwa związanego z wycinaniem, klejeniem oraz malowaniem: falten, schneiden, kleben, malen.
- Nauka piosenki: „Kling, Glöckchen, kingelingeling
- Utrwalenie zwrotów grzecznościowych: Gib mir bitte ..., danke.

Piosenki, rymowanki, wierszyki
na języku niemieckim.

Kling, Glöckchen, kingelingeling

Kling, Glöckchen, klingelingeling,
kling, Glöckchen, kling !
Laßt mich ein, ihr Kinder,
ist so kalt der Winter,
öffnet mir die Türen,
laßt mich nicht erfrieren !
Kling, Glöckchen, klingelingeling,
kling, Glöckchen, kling !