UWAGA RODZICE:
Dyrektor i Rada Pedagogiczna serdecznie zaprasza rodziców na zebranie organizacyjne, 
które odbędzie się dnia 03.09.2019 o godz. 17.30

Na spotkaniu omówione zostaną sprawy dotyczące :
• organizacji pobytu dzieci w przedszkolu
• planowane działania
• sprawy grupowe

Serdecznie zapraszamy