Publiczne Przedszkole Nr 3 w Gogolinie jako przedszkole istnieje od ok. 1940 roku. Jednak jako instytucja zajmująca się opieką i edukacją dzieci istnieje od ok. 1870 roku. W latach tych w budynku mieściła się szkółka ewangelicka. W ciągu swojego istnienia przechodziło szereg modernizacji i remontów mających na celu osiągnięcie wysokiego standardu i stworzenie jak najlepszych warunków do prowadzenia wszechstronnej działalności dydaktyczno-wychowawczej.
Jesteśmy znaną od lat, sprawdzoną i rzetelną placówką, której zaufało wiele pokoleń rodziców. Obecnie placówka posiada 50 miejsc. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, które przydzielone są do dwóch grup wiekowych:
  • Grupa I - "Biedronki" 3-4 latki
  • Grupa II - "Motylki" 5-6 latki
Nasi wychowankowie mają do swojej dyspozycji dwie przestronne, kolorowe, bogato wyposażone w pomoce i zabawki sale do zabaw i zajęć, które połączone są z łazienkami przystosowanymi dla dzieci w wieku przedszkolnym. W budynku mieści się również jadalnia do spożywania posiłków, przytulna sala do poobiedniego odpoczynku dla dzieci młodszych oraz sala do zajęć dodatkowych (zajęcia w grupach, zajęcia z logopedą). Na parterze budynku mieści się szatnia dla dzieci.
Na terenie przedszkola w tylnej części budynku znajduje się przestronny, pełen zieleni ogród przedszkolny z mini boiskiem do gry w piłkę, dwiema piaskownicami oraz bezpiecznym placem zabaw do prowadzenia swobodnych i zorganizowanych zabaw ruchowych.