Przedszkole pełni fukcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozówj dziecka odpowiednia do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Promuje dbanie o zdrowie izachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie rożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. pełni również fukcję doradczą w spierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

 

Naszą misją jest tak ukształtować młodego człowieka, poprzez rozwijanie jego

wrodzonego potencjału, drzemiących w nim talentów, uzdolnień

i zainteresowań, aby opuszczając nasze przedszkole z bagażem zdobytych

doświadczeń umiejętności i wiedzy był życzliwie nastawiony do świata i ludzi,

pełen optymizmu, pogody duch, aby w przyszłości stał się niezależną,

kreatywną, wyjątkową osobą przygotowaną do życia w coraz bardziej

wymagającym świecie.