1. Systematyczna realizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego wspomagającego naturalny rozwój dziecka dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka.

2. Rozwijanie wrodzonych predyspozycji dzieci do radosnego odkrywania i poznawania świata oraz drzemiących w nim talentów.

3. Stwarzanie atmosfery przyjaźni, ciepła, zrozumienia i wzajemnej akceptacji aby czuły się ważne, szczęśliwe i bezpieczne.

4. Rozbudzanie w dzieciach wiary we własne siły i możliwości, pewności siebie, poczucia własnej wartości, pozytywnej samooceny.

5. Stwarzanie otoczenia, w którym dziecko rozwija swoja samodzielność i wytrwałość przy rozwiązywaniu problemów, uczy się pokonywania trudności, podejmowania decyzji i kontroli emocji.

6. Wdrażanie do rozumienia znaczenia norm i umów w grupie, doświadczanie współpracy w zespole, kształtowanie i rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.

7. Kształtowanie szacunku dla pracy własnej i innych, wdrażanie do dbania o ład i porządek.

8. Nauczanie poprzez zabawę, która stanowi podstawę aktywności dziecka, ponieważ sprawia ona najwięcej przyjemności i radości, a odpowiednio ukierunkowana pozwala na osiągnięcie sukcesu.

9. Budowanie partnerstwa i zaufania w stosunkach z rodzicami, wspieranie ich w trudnym procesie wychowania.

10. Jak najlepsze przygotowanie naszych wychowanków do przekroczenia progu szkolnego i sprostania wymaganiom jakie niesie za sobą rozpoczęcie nauki w szkole.

11. Tworzenie warunków bazowych do optymalnego i bezpiecznego rozwoju dziecka.