HARMONOGRAM ZAJĘĆ DODATKOWYCH ROK 2016-2017
(zajęcia nieodpłatne)

Religia :
(jedna godzina zajęć w tygodniu na grupę)

 • poniedziałek 10.25-11.25 (gr. I)
 • czwartek 10.35-11.35 (gr II)


Rodzice składają deklarację zgody na objęcie dziecka nauka religii.

Jęz. niemiecki (rozporządzenie MEN z dnia 14.11.2007 r.)
(4 godz. zajęć w tygodniu na grupę )

 • wtorek 12.00-13.00 (gr. I)
 • wtorek 13.00-14.00 (gr. II)
 • środa 8.00-9.00 (gr. II)
 • środa 9.00-10.00 (gr. I)
 • czwartek 8.00-9.00 (gr. II)
 • czwartek 9.00-10.00 (gr. I)
 • piątek 11.00-12.00 (gr. I)
 • piątek (12.00-13.00 (gr. II)


Język angielski
(1 godz. zajęć w tygodniu na grupę )

 • piątek 9.00-10.00 (gr. I)
 • piątek 10.00-11.00 (gr. II)

Logopedia

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna (rozp. MEN z dnia 17.11.2011 w spr. zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach)

(zajęcia dla dzieci zakwalifikowanych przez logopedę )

 • poniedziałek 12.00-14.00 
 • środa 11.00-13.00
 • piątek 10.00-11.00, 13.00-14.00


  Konsultacje indywidualne dla rodziców z wychowawcą :

Gr. I - Biedronki (3-4-5 latki)
Gr. II - Motylki (5,6- latki)


Logopedia ( konsultacje z logopedą)

Proponujemy również :
- wyjazdy do teatru, miejsc rozrywki (odpłatne)
- odwiedziny teatrów objazdowych (odpłatne)
- wycieczki krajoznawczo – turystyczne (odpłatne)
- spotkania z ciekawymi ludźmi
- udział w zajęcia w zaprzyjaźnionej szkole podstawowej
- udział w imprezach i uroczystościach przedszkolnych, gminnych