HARMONOGRAM ZAJĘĆ DODATKOWYCH ROK 2017-2018
(zajęcia nieodpłatne)

Religia :
(dwa razy 30 minut zajęć w tygodniu na grupę)

 • poniedziałek 9:45-10:45 (gr. I i II)
 • czwartek 10.35-11.35 (gr. I i II)


Rodzice składają deklarację zgody na objęcie dziecka nauka religii.

Jęz. niemiecki (rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2017 r.)
(6 zajęć tygodniowo na grupę, 2 x 30 minut zajęć artystycznych na grupę )

 • wtorek 11:35-12:30 (gr. I, gr. II)
 • środa 8:00-8:55 (gr. I, gr. II)
 • czwartek 8:00-10:30 (gr. I, gr. II)
 • piątek 10.00-12.35 (gr. I, gr. II)

 

Język angielski
(2 x 30 minut zajęć w tygodniu na grupę)

 • wtorek 11:00-11:30 (gr. II)
 • środa 9:00-9:30 (gr. II)
 • czwartek 9:00-9:30  (gr. I)
 • piątek 11:30-12:00 (gr. I)

 

GODZINY PRACY LOGOPEDY PRZEDSZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 • Poniedziałek 8.00- 11.00
 • Czwartek 8.00- 10.30
 • Konsultacje dla rodziców: każdy poniedziałek 7.30- 8.00

Zajęcia logopedyczne prowadzi Gizela Sapok

Do zadań logopedy należy:
1) Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu wad i zaburzeń mowy.
2) Wspieranie działań profilaktycznych.
3) Przeprowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia mowy dzieci.
4) Diagnoza logopedyczna dzieci wyłonionych podczas badań wstępnych.
5) Organizowanie pomocy logopedycznej.
6) Prowadzenie indywidualnej i grupowej terapii logopedycznej.
7) Współpraca terapeutyczna z rodzicami.
8) Kierowanie wybranych dzieci do specjalistów z zakresu medycyny (laryngologii, stomatologii) i dziedzin pokrewnych( psychologii, pedagogiki).

 

Konsultacje indywidualne dla rodziców z wychowawcą :

Gr. I - Biedronki (3-4-5 latki) - poniedziałek 11:00-11:30, wtorek 15:00-15:30
Gr. II - Motylki (5,6- latki) - środa 8:00-8:30, środa 15:00-15:30


Logopedia ( konsultacje z logopedą)

Proponujemy również :
- wyjazdy do teatru, miejsc rozrywki (odpłatne)
- odwiedziny teatrów objazdowych (odpłatne)
- wycieczki krajoznawczo – turystyczne (odpłatne)
- spotkania z ciekawymi ludźmi
- udział w zajęcia w zaprzyjaźnionej szkole podstawowej
- udział w imprezach i uroczystościach przedszkolnych, gminnych