HARMONOGRAM KONSULTACJI INDYWIDUALNYCH DLA RODZICÓW

GR. I "BIEDRONKI "

Gr. I - Biedronki (3-4-5 latki) - poniedziałek 11:30-12:00, wtorek 15:00-15:30

(konsultacje prowadzi Tarsylia Nowakowska -Wójcik)


GR. II " MOTYLKI "


(konsultacje prowadzi wychowawca gr. Hanna Marsetz)

Gr. II - Motylki (5,6- latki) - środa 8:00-8:30, środa 15:00-15:30

Konsultacje logopedyczne

(konsultacje prowadzi logopeda. Gizela Sapok)

 

GODZINY PRACY DYREKTORA DO DYSPOZYCJI RODZICÓW I PETENTÓW

1. poniedziałek godz. 08.00 - 11:30
2. wtorek godz. 9.00 - 10.00
3. środa godz. 8.00 - 11.00
4. piątek godz. 10.00 - 14.00

W sprawach nagłych nie obowiązują podane harmonogramy

Proponujemy również :

1. Zebrania ogólne.

2. Zebrania grupowe.

3. Konsultacje indywidualne z nauczycielami grup według ustalonego harmonogramu.

4. Zajęcia otwarte dla rodziców w podanych terminach (możliwość obserwacji dziecka podczas zajęć).

5. Spotkania ze specjalistami.

6. Imprezy okolicznościowe, świąteczne i integracyjne.

7. Gazetki informacyjne dla rodziców.

8. Aktualności na stronie internetowej przedszkola.