programy

PROGRAMY REALIZOWANE W GR. II ,, MOTYLKI'' W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

• ,, Kocham przedszkole'' Program wychowania przedszkolnego –autorzy:
• Pleskot Mirosława Anna, Staszewska - Mieszek Agnieszka – wyd. WSiP
• ,,Idziemy do szkoły'' – autor Hanna Marsetz
• ,, Czyste powietrze wokół nas''
• „Mali odkrywcy“- autor – Tarsylia Wójcik

PROJEKTY REALIZOWANE W GR. II ,, MOTYLKI'' W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
• ,, Zawody naszych rodziców''- autor Hanna Marsetz
• ,, Mały architekt''- autor Hanna Marsetz
• ,, Znani Polacy w oczach dziecka''- autor Hanna Marsetz
• ,, Kreatywny przedszkolak''- ogólnopolski projekt

PROGRAMY REALIZOWANE W GRUPIE I „BIEDRONKI” W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
• „Zabawy porami roku”- Program wychowania przedszkolnego autorzy: Iwona Lewkowicz, dr Anna Tworkowska – Baraniuk- Wydawnictwo Edukacyjne Podręcznikarnia
• „Wierszyki psotniki”- autor Gizela Sapok
• „Od zucha do druha”-( dzieci starsze) autor Gizela Sapok

PROJEKTY i INNOWACJE REALIZOWANE W GRUPIE i „BIEDRONKI” W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
• „Odkrywam i doświadczam”- autor Gizela Sapok
• „Baśnie i legendy polskie oraz świata”
• „A jak przeczytam to …”- Innowacja - autor Gizela Sapok

PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ WSZYSTKIE GRUPY:
• Program nauczania religii -„W radości dzieci Bożych” –nrAZ-0-04/3 26 III 2014r.
• „Program nauczania języka angielskiego” –autorzy: M. Appel, J. Zarańska, E. Piotrowska
• Program języka niemieckiego- „Z językiem niemieckim na co dzień”- autor -. Małgorzata Lepich
• Program Edukacji Regionalnej
• ,, Piękna nasza Polska cała'' międzynarodowy- projekt edukacyjny
• Program „Przedszkole dla wszystkich przyjazne”- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej. W ramach tego programu nasze przedszkole realizuje dwa programy „Zdrowo-kolorowo”, „Przedszkolaki na scenę”