Nasze przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku
w godzinach od 6.30 do 16.00
z wyjątkiem dni świąt ustawowo wolnych od pracy.

 

Podstawowym dokumentem regulującym działalność i funkcjonowanie placówki jest:
Statut Publicznego Przedszkola nr 3 w Gogolinie.

Organem prowadzącym placówkę jest:
Gmina Gogolin.

Nadzór pedagogiczny sprawuje:
Opolskie Kuratorium Oświaty