Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013r. poz. 827) zwanej dalej "ustawą",
  • Uchwała Nr XLIV/408/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie  z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gogolin oraz określenia warunków zwolnienia z opłat.
  • Zarządzenie Nr 021.10.2014 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 3 w Gogolinie z dnia 31.03.2014r w sprawie warunków korzystania ze stołówki przedszkolnej, w tym wysokości opłat za posiłki w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Gogolinie

Opłata składa się z dwóch części:

I. Odpłatność za świadczenia przekraczające wymiar zajęć podstawy programowej

Pobyt w przedszkolu

w godzinach

Opłata za 1 dzień pobytu

Przykładowe wyliczenie opłaty za świadczenia za m-c wrzesień 2017 r.

( 21 dni roboczych )

5 godzin

8,00 – 13,00

obowiązkowa realizacja podstawy programowej

0,00 zł.

0,00 zł.

6 godzin

1,00 zł.

21,00 zł.

7 godzin

2,00 zł.

42,00 zł.

8 godzin

3,00zł.

63,00 zł.

9 godzin

4,00 zł.

84,00 zł.

II. Odpłatność za korzystanie ze stołówki przedszkolnej – wysokość opłat za posiłki

Ilość posiłków

Opłata za 1 dzień

Przykładowe wyliczenie za m-c IX

Do zapłaty

3 POSIŁKI

5,00 zł.

5,00 zł. x 21 dni

105,00 zł.

2 POSIŁKI

4,00 zł.

4,00 zł. x 21 dni

84,00 zł.

BEZ POSIŁKU(NAPÓJ)

0,50 zł.

0,50 zł. x 21 dni

10,50 zł.

Za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu przysługuje odpis( za każdy dzień pobytu i powyżej jednego dnia za wyżywienie)

  • Wpłaty należy dokonywać do 15 każdego miesiąca w BS.
  • Wpłaty przelewami internetowymi lub w innych bankach prosimy dokonywać w terminie wcześniejszym