Opłata składa się z dwóch części:

I.Opłata za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.,1000,1290,1669 )
  • Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 )
  • Uchwała Nr XLVIII/379/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gogolin oraz określenia warunków zwolnienia z opłat.

Pobyt w przedszkolu w godzinach

Opata za 1 dzień pobytu

Przykładowe wyliczenie opłaty za świadczenia za m-c wrzesień 2018 r.

( 20 dni roboczych )

5 godzin

8,00 – 13,00

Obowiązkowa realizacja podstawy programowej

0,00 zł.

0,00 zł.

6 godzin

1,00 zł.

20,00 zł.

7 godzin

2,00 zł.

40,00 zł.

8 godzin

3,00 zł.

60,00 zł.

9 godzin

4,00 zł.

80,00 zł.

9,5 godzin

4,50 zł.

90,00 zł.

Rodzice dziecka 6-cio letniego realizującego w przedszkolu obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne nie wnoszą żadnych opłat z tytułu pobytu w przedszkolu, jedynie ponoszą koszt zadeklarowanych posiłków.

II.Cena posiłku ( tj. koszt składników surowcowych poszczególnych posiłków )

 

Zarządzenie Nr PP3.021.16.2018 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 3 im. Karlika i Karolinki w Gogolinie z dnia 29 sierpnia 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie warunków korzystania ze stołówki przedszkolnej, w tym wysokości opłat za posiłki w Publicznym Przedszkolu Nr 3 im. Karlika i Karolinki w Gogolinie.

Ilość posiłków

Opłata za 1 dzień

Przykładowe wyliczenie za m-c wrzesień 2018

Do zapłaty

3 posiłki

6,00 zł.

20 dni x 6,00 zł.

120,00 zł.

2 posiłki

4,80 zł.

20 dni x 4,80 zł.

96,00 zł.

Bez posiłku

0,60 zł.

20 dni x 0,60 zł.

12,00 zł.

  Za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu, przysługuje odpis  którego dokonuje się pomniejszając odpłatność w miesiącu następnym.    

 

Wpłaty należy dokonywać do 15 każdego miesiąca w BS Gogolin

 

Wpłaty przelewami internetowymi lub w innych bankach należy dokonywać w terminie wcześniejszym.