Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013r. poz. 827) zwanej dalej "ustawą", uchwała Nr V/25/2011 Rady Miejskiej w Gogolinie  z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Gogolin, zmienionej uchwałą Nr VI/57/2011 z dnia 11 marca 2011r., zwanej dalej "uchwałą" oraz zarządzenie dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 3 w Gogolinie w sprawie warunków korzystania ze stołówki przedszkolnej, w tym wysokości opłat za posiłki, zasad odpłatności za te świadczenia.

 

Opłata składa się z dwóch części:

I. Odpłatność za świadczenia przekraczające wymiar zajęć podstawy programowej

Pobyt w przedszkolu

w godzinach

Opłata za 1 dzień pobytu

Przykładowe wyliczenie opłaty za świadczenia za m-c wrzesień 2013 r.

( 21 dni roboczych )

5 godzin

8,00 – 13,00

obowiązkowa realizacja podstawy programowej

0,00 zł.

0,00 zł.

6 godzin

1,00 zł.

21,00 zł.

7 godzin

2,00 zł.

42,00 zł.

8 godzin

3,00zł.

63,00 zł.

9 godzin

4,00 zł.

84,00 zł.

 

II. Odpłatność za korzystanie ze stołówki przedszkolnej – wysokość opłat za posiłki

ILOŚC POSIŁKÓW

OPŁATA ZA 1 DZIEŃ

PRZYKŁADOWE WYLICZENIE ZA M-C     IV

DO ZAPŁATY

3 POSIŁKI

5,00 zł.

5,00 zł. x 21 dni

105,00 zł.

2 POSIŁKI

4,00 zł.

4,00 zł. x 21 dni

84,00 zł.

BEZ POSIŁKU(NAPÓJ)

0,50 zł.

0,50 zł. x 21 dni

10,50 zł.