RAMOWY ROZKŁAD DNIA

w grupie dzieci 3-4-5 letnich "Biedronki"

6.30- 8.00

Schodzenie się dzieci- zabawy tematyczne, dowolne zgodne z zainteresowaniami dzieci, prace stymulacyjne, użyteczne.

A 90min

8.00- 13.00

Realizacja podstawy programowej

 

8.00-8.15

Przygotowanie do śniadania- porządkowanie zabawek. Zabiegi higienicznych, kształtowanie prawidłowych nawyków higieniczno- sanitarnych

D 15 min

8.15-8.45

Śniadanie i zabiegi higieniczne po śniadaniu

D 30 min

8.45-9.30

Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne z całą grupą, realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej

C 45 min

9.30-10.30

Zajęcia i zabawy języku mniejszości narodowej-język niemiecki. Zajęcia indywidualne z dziećmi o szczególnych wymaganiach edukacyjnych, zabawy dowolne wg zainteresowań

A 60 min

10.30-11.45

Zabawy na świeżym powietrzu, spacery , wycieczki, zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze

B 75 min

11.45-12.00

Przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne, pełnienie dyżurów

D 15 min

12.00-12.30

Obiad

D 30 min

12.30- 13.00

Rozchodzenie się dzieci 5 godzinnych, zabawy dowolne inspirowane przez dzieci, gry i zabawy tematyczne, konstrukcyjne   wg zainteresowań

A 30min

13.00- 14.00

Poobiedni odpoczynek dzieci młodszych, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej. Dzieci starsze - ciche zabawy, słuchanie głośnego czytania zabawy inspirowane przez dzieci

D 60 min

14.00-14.30

Przygotowanie do podwieczorku i podwieczorek

D 30 min

14.30-15.30

Zabawy w sali lub na świeżym powietrzu, rozmowy indywidualne, prace porządkowe. Rozchodzenie się dzieci 9 godzinnych

A 60 min

 

A     Zabawy dowolne 90 min, 90 min, 60 min
B Zabawy na świeżym powietrzu 75 min
C Zajęcia dydaktyczne 45 min
D Czas do dyspozycji nauczyciela     90 min, 90 min

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

w grupie dzieci 5-6 letnich "Motylki"

 

6.30- 8.00

Schodzenie się dzieci. Zabawy tematyczne, dydaktyczne, dowolne zgodne z zainteresowaniami dzieci. Prace stymulujące i użyteczne. Zajęcia Porannego Kręgu. Ćwiczenia poranne

 

8.00- 13.00

Realizacja podstawy programowej

 

8.00-8.15

Zabiegi higieniczne przed posiłkiem. Przygotowanie do śniadania

D 15 min

8.15-8.30

Śniadanie pełnienie dyżurów.

D 15 min

8.30-9.30

Zabawy dowolne zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zajęcia w języku mniejszości narodowej- j. niemiecki.

A 60 min

9.30-10.30

Realizacja wybranego programu wychowawczo- dydaktycznego zgodnego z podstawą programową.

C 60 min

10.30-11.20

Wycieczki, spacery, zabawy na świeżym powietrzu. Prace użyteczne.

B 50 min

11.20-11.30

Zabiegi higieniczne, przygotowanie do obiadu

D 10 min

11.30-12.00

Obiad- wdrażanie do kulturalnego spożywania posiłków. Systematyczne pełnienie dyżurów.

D 30 min

12.00-13.00

Czytanie dzieciom bajek, opowiadań. Słuchanie muzyki relaksacyjnej. Zajęcia kompensacyjno- wspomagające. Programy grupowe. Diagnoza i obserwacje pedagogiczne. Zajęcia z religii.

D 60min

13.00-15.30

Rozchodzenie się dzieci wg czasu zadeklarowanego przez rodziców

 

13.00-14.00

Zabawy swobodne. Zajęcia dodatkowe opłacane przez rodziców.

 

14.00-14.30

Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek.

D 30 min

14.30-15.30

Zabawy organizowane w Sali, rozmowy indywidualne, zabawy ruchowe na świeżym powietrzu. Prace porządkowe.

A 60 min

 

A     Zabawy dowolne 60 min
B Zabawy na świeżym powietrzu 50 min
C Zajęcia dydaktyczne 60 min
D Czas do dyspozycji nauczyciela     15+15+10+30+60=130 min