Witaj na stronie naszego przedszkola
Rekrutacja 2019/2020 - zakończenie I etapu
PDF

Zakończony został I etap rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2019/2020

Wyniki I etapu zostaną opublikowane na tablicy ogłoszeń w placówce przedszkola w następujących terminach :

  • 02.04.2019 – lista kandydatów zakwalifikowanych
  • 04.04.2019 – lista kandydatów przyjętych

W dniach 05.04.2019 do 15.04.2019 rodzice dzieci z listy przyjętych są zobowiązani do złożenia w placówce w formie papierowej:

  • oświadczenia dotyczącego potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola

Brak złożenia dokumentu potwierdzającego wolę przyjęcia oznacza rezygnację z przydzielonego miejsca

Oświadczenie dotyczące potwierdzenia woli jest dostępne poniżej lub w sekretariacie placówki.

Plik do pobrania:

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola/odziału przedszkolnego

 
Rekrutacja 2019/2020 - Formularz zgłoszeniowy
PDF

Rozpoczynamy nabór wniosków w rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

 Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020  odbywa się w formie elektronicznej

 pod adresem:

https://nabor.pcss.pl/gogolin/przedszkole.

Szczegółowe informacje dotyczące wypełniana i składania wniosku i innych dokumentów zawiera:

„Instrukcja dla rodziców – wypełnianie wniosku”

na stronie https://nabor.pcss.pl/gogolin/przedszkole.

 
Rekrutacja 2019/2020
PDF

 

 UWAGA 

 

Rozpoczynamy rekrutację do przedszkola na rok szkolny 2019/2020
Informujemy rodziców że rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 odbywać się będzie w systemie elektronicznym
Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu rekrutacji i form składania dokumentów będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej placówki.
Prosimy o zapoznanie się z załącznikami: