Zabawy gloskami
PDF

Zabawy głoskami

Wszystkie ćwiczenia staramy się łączyć z zabawą. Ćwiczenia wykonujemy na łatwych, krótkich wyrazach o zapisie zgodnym z fonetyką, np.: ul,oko, las, dom, maki, most.

W ćwiczeniach dziecko:

 • odnajduje imiona dzieci ze swojej grupy przedszkolnej zaczynające się np. głoską „m” – Marysia, Michał, Miłosz;
 • wyszukuje wokół siebie przedmioty, których nazwy zaczynają się określoną głoską, np.: „p”: pudełko, pasek plecak, piórnik, papier;
 • podnosi w górę rękę, jeśli w wyrazach wymawianych przez rodzica usłyszą daną głoskę, np. „l”: lato, kot, lala, kula, stół, las;
 • chwytając piłkę rzuconą przez rodzica, podaje jednocześnie wyraz zaczynający się głoską, np. „z”: zupa, zegar, zabawka, zapałki;
 • ustala, jaką głoską zaczynają się odczytywane przez rodzica wyrazy, np. pole, kolej, mapa, słowik, olej, osa;
 • nazywa rozrzucone na stole obrazki, a potem wybiera te, których nazwy zaczynają się taką głoską, jak wskazywany przez rodzica przedmiot. Obrazki muszą mieć czytelne, jednoznaczne nazwy: but, lala lody, noga;
 • po lewej stronie układa obrazki zaczynające się np. głoską „p”, a po prawej zaczynające się głoską „d”;
 • odgaduje, jaką głoską zaczynają się nazwy pokazywanych przedmiotów;
 • bawi się w sklep, gdzie kupuje przedmioty, których nazwy zaczynają się np. głoską „s” - sałata, sok, seler,  ser
 • podaje nazwy z początkową głoską np. „f”: fala, fabryka, foka, fotel, firana, fajka, fontanna-może to robić w formie zabawy – „Jedzie pociąg z towarami na głoskę...”f”;
 • dobiera w pary wyrazy, które różnią się tylko jedną głoską (koza - kosa, mama - dama, tata - data, Ala- Ola)
 • rebusy – układamy przed dzieckiem 3 obrazki, których początkowe głoski utworzą nowy wyraz np.: balon – ul – teczka = but, parasol – agrafka – stół = pas; można tę samą zabawę przekształcić na układanie wyrazów z ostatnich głosek wyrazów np:
 • układa ciąg obrazków, z których kolejny zaczyna się tak jak ostatnia głoska w poprzednim słowie: las-sowa-aparat-tor-ryba

Te same i podobne zabawy można wykorzystać do wyróżniania głosek na końcu wyrazu.