Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Przedszkole
1

Joomla Monster Education Template

Podajemy (serwujemy) domowe, zdrowe , pełnowartościowe posiłki dostosowane do upodobań smakowych i potrzeb dzieci...
Rozwijamy wrodzone predyspozycje dziecka do radosnego odkrywania drzemiących w nim talentów poprzez realizację...
Stwarzamy optymalne warunki do rozwoju dziecka w różnych dziedzinach jego aktywności. Swoje działania opieramy na...
Kameralne, domowe przedszkole. Zapewniona pod względem dydaktycznym przestrzeń do zabaw dziecięcych...
Uczymy doświadczania współpracy w zespole, kształtowanie i rozwijanie umiejętności komunikacyjnych...
Przedszkole umożliwia bezpłatne korzystanie ze świadczeń w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego...

Ogłoszenia przedszkolne

Praca zdalna2021-03-30 08:23:24

Rozpoczynamy ponownie naszą wspólną pracę i naukę na odległość. Przez cały tydzień będę starała się jak najlepiej przybliżyć Państwa dzieciom zwyczaje i tradycje związane z Wielkanocą. Mam świadomość, iż w tym okresie macie Państwo wiele obowiązków związanych z pracą zawodową oraz organizacją...

Czytaj więcej...

Zawieszenie działalności przedszkola2021-03-29 15:45:27

Uwaga Rodzice!!! W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki  z dnia 26.03.2021 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 w dniach 29.03.2021 do 11.04.2021  placówka zawiesza działalność....

Czytaj więcej...

Wycieczka2021-03-16 10:39:03

Uwaga rodzice dzieci z Gr. II „ Motylki” Dnia 17.03.2021r w ramach realizowanego projektu „ Dwujęzyczna Opolszczyzna” zaplanowany jest wyjazd dzieci Gr. Starszej na zajęcia do pracowni "Zaczarowany świat"  w Opolu. Organizatorzy zapewniają przeprowadzenie zajęć zgodnie z obowiązującymi przepisami i...

Czytaj więcej...

Realizowane programy projekty

LOGO OSSZiPPZ  YHE Partner Merytoryczny  YHE Partner Merytoryczny  YHE Partner Merytoryczny  YHE Partner Merytoryczny  YHE Partner Merytoryczny  LOGOPPZ 2amalymis

  

Back to top