Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Przedszkole
1

Joomla Monster Education Template

Podajemy (serwujemy) domowe, zdrowe , pełnowartościowe posiłki dostosowane do upodobań smakowych i potrzeb dzieci...
Rozwijamy wrodzone predyspozycje dziecka do radosnego odkrywania drzemiących w nim talentów poprzez realizację...
Stwarzamy optymalne warunki do rozwoju dziecka w różnych dziedzinach jego aktywności. Swoje działania opieramy na...
Kameralne, domowe przedszkole. Zapewniona pod względem dydaktycznym przestrzeń do zabaw dziecięcych...
Uczymy doświadczania współpracy w zespole, kształtowanie i rozwijanie umiejętności komunikacyjnych...
Przedszkole umożliwia bezpłatne korzystanie ze świadczeń w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego...

Ogłoszenia przedszkolne

Zgłaszanie dzieci na zajęcia2020-05-25 13:51:59

Informujemy, że jeżeli rodzic zamierza posłać dziecko do przedszkola, informację o zgłoszeniu z pełna dokumentacja: oświadczenie o zatrudnieniu obojga rodziców, oświadczenie dotyczące warunków bezpieczeństwa, podpisaną klauzulę informacji - załączniki do „Procedury Bezpieczeństwa”) należy...

Czytaj więcej...

Zajęcia on-line2020-04-13 13:07:46

Stosownie do rozporządzenia MEN w sprawie prowadzenia kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przygotowaliśmy w ramach realizacji zagadnień podstawy programowej...

Czytaj więcej...

Realizowane programy projekty

LOGO OSSZiPPZ  YHE Partner Merytoryczny  YHE Partner Merytoryczny  YHE Partner Merytoryczny  YHE Partner Merytoryczny  YHE Partner Merytoryczny  LOGOPPZ 2a

  

Back to top