Prosimy o zapoznanie się z Oświadczeniem o dostępności witryn wydawanych przez Publiczne Przedszkole nr 3 w Gogolinie.

Deklaracja dostępności BIPu Publicznego Przedszkola Nr 3 im. Karlika i Karolinki w Gogolinie

Publiczne Przedszkole Nr 3 im. Karlika i Karolinki w Gogolinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIPu Publicznego Przedszkola Nr 3 im. Karlika i Karolinki w Gogolinie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Multimedia (nie posiadają napisów dla osób niesłyszących).
 • Skanowane dokumenty, które mają odzwierciedlać rzeczywisty dokument pomimo tego, iż są zapisane w formacie PDF umieszczone są tam jako grafika.
 • Staramy się, aby mimo wszystko pliki dostępne w serwisie były odczytywane przez programy wspomagające, może się jednak zdarzyć, że jedynie ich konstrukcja nie jest w pełni dostępna.

Wyłączenia

 • Multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.
 • Dokumenty cyfrowych typu PDF, DOC, DOCX, ODT (nie są one w pełni dostępne ze względu na ich ilość oraz sukcesywne doszkalanie pracowników, co skutkuje, iż na dzień wystawienia deklaracji nie jest możliwe uzyskanie wszystkich plików w pełni dostępnych cyfrowo).
 • Treści będące w naszym posiadaniu, które nie zostały przez nas lub na naszą rzecz wytworzone bądź przez nas nabyte, albo których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której nie jesteśmy uprawnieni.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Figiela - Dyrektor.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48 77 466-62-97

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Miejski Gminy Gogolin
 • Adres: ul. Krapkowicka 6
  47-320 Gogolin
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48 77 407-68-00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przedszkole nie posiada podjazdu do wejścia głównego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych.
Budynek nie posiada wind ani toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Przedszkole nie dysponuje pętlami komunikacyjnymi.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przedszkole nie dysponuje miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych. Najbliższy parking ze specjalnie oznakowanym miejscem znajduje się przy budynku PSP Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Gogolinie przy ul. Strzeleckiej 37 (naprzeciw budynku przedszkola).

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w naszej jednostce powinny stawić się z osobą posługująca się  językiem migowegowym.

Alternatywny sposób dostępu do treści

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres e-mail lub numer telefonu podane w niniejszej deklaracji w sekcji "Informacje zwrotne i dane kontaktowe"

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie można zgłosić na adres e-mail lub numer telefonu podane w niniejszej deklaracji w sekcji "Informacje zwrotne i dane kontaktowe"

Inne informacje i oświadczenia

Dane teleadresowe:

Publiczne Przedszkole Nr 3 im. Karlika i Karolinki w Gogolinie
ul. Strzelecka 34
47-320 Gogolin
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+48 77 466-62-97

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. wtorek, 22 wrzesień 2020 15:57 Admin_2
Artykuł został zmieniony. wtorek, 22 wrzesień 2020 15:58 Admin_2
Artykuł został zmieniony. wtorek, 22 wrzesień 2020 16:03 Admin_2
Artykuł został zmieniony. środa, 23 wrzesień 2020 13:44 Admin_2
Artykuł został zmieniony. wtorek, 23 marzec 2021 16:22 Admin_2
Artykuł został zmieniony. czwartek, 25 marzec 2021 11:53 Admin_2
Artykuł został zmieniony. czwartek, 05 styczeń 2023 07:33 Marcin