Organizacja

W dziale Organizacja znajdują się informacje o strukturze organizacyjnej Przykładowej Instytucji, organach zarządzających, ich składzie i kompetencjach oraz o działach i komórkach organizacyjnych Przykładowej Instytucji.

Każdy dzień przedszkolaka to fascynująca przygoda.
To ciągłe odkrywanie, przeżywanie, małe i wielkie – wspólne sukcesy

Bezwarunkowym zadaniem jakie sobie stawiamy jest zaakceptowanie osoby każdego dziecka. Jest ono bowiem indywidualnością, ma własna drogę rozwoju i zmienia się pod wpływem własnej aktywności. Nadrzędnym celem pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej naszego przedszkola jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi. Niezbędne w tym procesie jest poznanie dziecka i jego rodziny, zbudowanie właściwych relacji, a także przygotowanie przez nauczyciela ciekawego inspirującego dla dziecka otoczenia. Podstawą do edukacji naszego przedszkola jest indywidualizacja procesów nauczania, którą realizujemy poprzez prawidłowo zbudowany proces edukacyjny. Poprzez podejmowane działania pragniemy pobudzić a zarazem zaspokoić naturalną, dziecięcą ciekawość świata. Szukamy najlepszych dróg aby zapewnić naszym przedszkolakom harmonijny i wszechstronny rozwój osobowości. Pragniemy wychować dziecko z bogata wyobraźnią twórcza, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje innych osób oraz gotowe szukać nowych rozwiązań. Dążymy aby nasze przedszkole było miejscem, gdzie dzieci mogą przezywać wiele wspaniałych przygód i poznawać świat, a wspomnienia związane z okresem dziecięcym były wspomnieniami do których w dorosłym życie będą wracać z chęcią i wielkim sentymentem. Elementem naszej codziennej pracy jest podążanie za postępem, rozwojem i nowoczesnością. Staramy się nadążać za zmiana społecznymi i kulturowymi równocześnie pielęgnując kulturę i tradycje naszego regionu.

W skład kadry placówki wchodzą:

Dyrektor
Katarzyna Figiela
Nauczyciele
Tarsylia Nowakowska-Wójcik
Gizela Sapok
Hanna Marsetz
Barbara Mocia 
Małgorzata Lepich
Pracownicy administracji

Podkategorie

W tym dziale udostępniamy informacje o strukturze organizacyjnej, zadaniach działów i komórek organizacyjnych Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREStruktura organizacyjna

W tym dziale udostępniamy informacje o składzie i zmianach w składzie, zadaniach i kompetencjach organów władzy  - dyrektora i Rady Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREWładze i ich kompetencje