Publiczne Przedszkole Nr 3 im. Karlika i Karolinki w Gogolinie jest placówką działającą na podstawie:

  • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz 2156 z późn. zm. )
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 poz. 624 z późn. zm.).
  • Statutu Przedszkola.

Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Gogolin.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Opolu.

Na czele Przedszkola stoi dyrektor.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 15 styczeń 2019 15:10 Admin_2
Artykuł został zmieniony. wtorek, 15 styczeń 2019 15:17 Admin_2
Artykuł został zmieniony. wtorek, 29 wrzesień 2020 19:26 Admin_2