Przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące sposobu przyjmowania i załatwiania spraw w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Gogolinie.

Miejscem przyjmowania interesantów jest gabinet dyrektora

Godziny pracy dyrektora do dyspozycji rodziców i petentów

  • Wtorek 8:30-14:30

  • Środa  10:00-12:00

  • Czwartek 10:00-15:00

  • Piątek 9:00-14:00

W sprawach nagłych nie obowiązuje w/w harmonogram.

Sprawy do załatwienia przyjmowane są listownie, telefonicznie lub osobiście w zależności od potrzeby interesanta.

Sprawy przyjmuje i załatwia dyrektor przedszkola lub pracownik przez niego wyznaczony zgodnie z przydziałem czynności oraz kwalifikacjami.

Sprawy pisemne załatwiane są w formie korespondencyjnej za pośrednictwem poczty lub za potwierdzeniem do rąk własnych interesanta.

Priorytetowe są sprawy związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem wychowanków. Pozostałe zgodnie z datą wpływu i terminami przysługującymi na ich załatwienie.

Przedszkole prowadzi książkę korespondencji oraz klasyfikację spraw wg rzeczowego wykazu akt.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 15 styczeń 2019 17:49 Admin_2
Artykuł został zmieniony. czwartek, 17 styczeń 2019 19:33 Admin_2
Artykuł został zmieniony. wtorek, 29 wrzesień 2020 19:40 Admin_2