Zdrowe odżywianie
Podajemy (serwujemy) domowe, zdrowe , pełnowartościowe posiłki dostosowane do upodobań smakowych i potrzeb dzieci. Posiadamy odpowiednio wyposażony blok żywieniowy. Współpracujemy z dietetykiem. Promujemy wśród dzieci i rodziców zdrowy i aktywny styl życia.
 

Talenty i zainteresowania
Rozwijamy wrodzone predyspozycje dziecka do radosnego odkrywania drzemiących w nim talentów poprzez realizację innowacyjnych działań, programów i projektów autorskich. Stwarzamy optymalne warunki do stymulowania zdolności twórczych dziecka w różnych dziedzinach jego aktywności.

 

Edukacja i zabawa
Stwarzamy optymalne warunki do rozwoju dziecka w różnych dziedzinach jego aktywności. Swoje działania opieramy na przemyślanej edukacji opartej na różnorodnych, nowatorskich i innowacyjnych metodach i formach pracy. Uczymy doświadczania współpracy w zespole, kształtowanie i rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.

Baza lokalowa
Kameralne, domowe przedszkole. Zapewniona pod względem dydaktycznym przestrzeń do zabaw dziecięcych. Przestronne, funkcjonalne, nowocześnie doposażone w atestowane pomoce edukacyjne, zabawki i sprzęt multimedialny sale do zajęć edukacyjnych. Przedszkolny ogród owocowo warzywny do prowadzenia zajęć przyrodniczych. Teren monitorowany 24 godziny na dobę.

Przyjaciele i Partnerzy
Uczymy doświadczania współpracy w zespole, kształtowanie i rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.

Oferta
Przedszkole umożliwia bezpłatne korzystanie ze świadczeń w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego a w szczególności : terapia logopedyczna, pomoc psychologiczno – pedagogiczna,zajęcia językowe, spektakle teatralne, koncerty muzyczne, zajęcia sportowe - pływanie , tenis (odpłatne) udział w projektach i programach wewnątrz przedszkolnych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Ponadto oferujemy: wycieczki krajoznawcze, zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowoprzyjętych i rodziców, uroczystości o charakterze rodzinnym, spotkania i warsztaty ze specjalistami dla rodziców.