Edukacja i zabawa
Stwarzamy optymalne warunki do rozwoju dziecka w różnych dziedzinach jego aktywności. Swoje działania opieramy na przemyślanej edukacji opartej na różnorodnych, nowatorskich i innowacyjnych metodach i formach pracy. Uczymy doświadczania współpracy w zespole, kształtowanie i rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.

Baza lokalowa
Kameralne, domowe przedszkole. Zapewniona pod względem dydaktycznym przestrzeń do zabaw dziecięcych. Przestronne, funkcjonalne, nowocześnie doposażone w atestowane pomoce edukacyjne, zabawki i sprzęt multimedialny sale do zajęć edukacyjnych. Przedszkolny ogród owocowo warzywny do prowadzenia zajęć przyrodniczych. Teren monitorowany 24 godziny na dobę.