Tematyka:

 1. Zwierzęta egzotyczne
 2. W marcu jak w garncu
 3. Baśnie i bajki
 4. Witaj wiosno w Gogolinie
 5. Dbamy o zdrowie
 • Poznajemy zwiastuny wiosny, obserwujemy zwierzęta i budzącą się do życia przyrodę, poznajemy chronione gatunki roślin.
 • Zakładamy ogródek na parapecie – wiemy co potrzebne jest roślinom do życia
 • Poznajemy cechy charakterystyczne cechy nowej pory roku - wiosny
 • Kształtujemy umiejętności wyodrębniania charakterystycznych cech marcowej pogody, prowadzimy kalendarz pogody
 • Oglądamy naturalne okazy przebiśniegów, krokusów w przydomowych ogródkach – określamy ich wygląd, kształt kwiatów i liści, poruszamy aspekt roślin chronionych.
 • Poznajemy ciekawostki o naszym mieście, podtrzymujemy tradycje i zwyczaje związane z powitaniem wiosny.
 • Doskonalimy umiejętność posługiwania się określeniami : dziś, wczoraj, jutro oraz nazwami dni tygodnia.
 • Doskonalimy umiejętności związane z przeliczaniem w zakresie 7, wyodrębnianie składników tej liczby
 • Doskonalimy poprawne posługiwanie się określeniami –na, pod, obok, przed, za, między. Rozróżniamy strony prawą i lewą.
 • Poznajemy zawody z najbliższego otoczenia m.in. szewc, krawiec, fryzjer
 • Rozwijamy słuch fonematyczny –dzielimy słowa na sylaby, wyodrębniamy pierwszą i ostatnią sylabę odczytujemy całościowo (globalnie) nazwy przedmiotów.
 • Rozwijamy poczucie rytmu i umiejętności wokalne podczas zabaw z muzyką i piosenką.
 • Rozwijamy sprawność fizyczną dzieci przez zabawy ruchowe w sali i na świeżym powietrzu.
 • Nadal pracujemy nad porozumiewaniem się umiarkowanym tonem głosu, używaniem zwrotów grzecznościowych oraz zgodną zabawą a także porządkowaniem miejsc zabawy.
 • Rozwijamy kreatywność i sprawność manualną poprzez twórcze zabawy konstrukcyjne z różnorodnych materiałów plastycznych (i nie tylko), tworzymy różne masy plastyczne.
 • Doskonalimy umiejętności związane z obrysowywaniem, wycinaniem, rysowaniem po śladzie.

„Maszeruje Wiosna”

I. Tam daleko gdzie wysoka sosna,
 maszeruje drogą mała wiosna
Ma spódniczkę mini, sznurowane butki
i jeden warkoczyk krótki.

Ref. Maszeruje wiosna i ptaki wokoło
lecą i świergocą głośno i wesoło
Maszeruje wiosna w ręku trzyma kwiat
gdy go w górę wznosi zielenieje świat.

II. Nosi wiosna dżinsową kurteczkę,
 na ramieniu mała torebeczkę
Chętnie żuje gumę i robi balony
a z nich każdy jest zielony

Ref. Maszeruje.....

III. Wiosno, wiosno nie zapomnij o nas,
 każda trawka chce być już zielona
Gdybyś zapomniała inną droga poszła,
zima by została mroźna.

Ref. Maszeruje