Tematyka:

 • Jestem w przedszkolu

 • Jestem grzecznym przedszkolakiem

 • Bezpieczna droga do przedszkola

 • Jesień w parku i w lesie

 • Adoptujemy się w nowym środowisku – poznajemy pomieszczenia przedszkolne oraz personel
 • Poznajemy nowych kolegów i koleżanki - poznajemy ich imiona
 • Poznajemy swoje znaczki indywidualne
 • Używamy zwroty grzecznościowe- Proszę, Dziękuję, Przepraszam, Dzień dobry, Do widzenia.
 • Poznajemy przedszkole i zasady w nim panujące- ustalamy wspólnie co wolno a czego nie wolno robić w sali, w ogrodzie itd.
 • Uczymy się prawidłowego mycia i wycierania rąk.
 • Szczególną uwagę zwracamy na zgodną zabawę - dzielenie się zabawkami, nieniszczenie ich, odkładanie na wyznaczone miejsce po skończonej zabawie.
 • Zachęcamy do samodzielnego jedzenia.
 • Poznajemy podstawowe znaki drogowe, zasady poruszania się po chodniku, przechodzenia po pasach itp.
 • rozwijamy umiejętności poruszania się po jezdni oraz zainteresowania ruchem drogowym
 • poznajemy rolę policjanta w naszym codziennym życiu
 • przybliżamy sobie informacje na temat samochodów specjalistycznych i ich znaczenia
 • Wzbogacamy nasz kącik przyrody o „Dary jesieni” -
 • Poznajemy nową porę roku Jesień - jej cechy charakterystyczne
 • obserwujemy środowisko przyrodnicze, zwracamy uwagę na zmiany zachodzące jesienią
 • poznajemy i nazywamy owoce. Rozpoznajemy je po dotyku, wyglądzie, smaku, zapachu
 • Uczymy się klasyfikować ze względu na jedną cechę –posługiwać się liczebnikami.
 • rozwijamy umiejętności liczenia od 1-4 w aspekcie głównym i porządkowym
 • rozwijamy mowę wypowiadając się na temat opowiadań, słuchamy opowiadań nauczyciela
 • Uczymy się posługiwać materiałem plastycznym -rozwijamy sprawność manualną przez: malowanie, rysowanie, kolorowanie, ugniatanie, lepienie itp.
 • Znamy podstawowe barwy
 • Rozwijamy sprawność fizyczną poprzez: zabawy i zajęcia ruchowe z wykorzystaniem różnych form i metod w sali i a także przez codzienne wychodzenie na świeże powietrze.
 • Rozwijamy zasób słownictwa poprzez codzienne czytanie dzieciom, rozmowy grupowe i indywidualne, słuchamy prostych rymowanek.
 • Rozwijamy poczucie rytmu i umiejętności wokalne dzieci przez zabawy z muzyką.
 • Uczymy się piosenek „Tańcząca wiewióreczka” „Malowała Jesień”

„Tańcząca wiewióreczka”

ref. Wiewióreczka mała, po lesie biegała
Hopsa sasa, hopsa sasa, po lesie biegała

1. Spotkała jeżyka, tańczyli walczyka
Tańczyli walczyka raz, dwa, trzy, raz,
tańczyli walczyka raz, dwa, trzy, raz

ref. Wiewióreczka mała, po lesie biegała
Hopsa sasa, hopsa sasa, po lesie biegała

2. Spotkała owieczkę ,tańczyli poleczkę
Raz i dwa i, Raz i dwa i, tańczyli poleczkę

ref. Wiewióreczka mała, po lesie biegała
Hopsa sasa, hopsa sasa, po lesie biegała

3. Spotkała ślimaka, tańczą kujawiaka.
Raz i dwa,Raz i dwa, trzy tańczą kujawiaka

ref. Wiewióreczka mała, po lesie biegała
Hopsa sasa, hopsa sasa, po lesie biegała

4. Spotkała szaraka ,tańczą krakowiaka
Dookoła polany ,tańczą krakowiaka

Malowała Jesień

1. Malowała jesień w parku wszystkie liście,
Na brązowo na czerwono, żółto i złociście.
Lala, lala, la, lala, lala, la
Na brązowo na czerwono, żółto i złociście.

2. Przyleciała sroczka i usiadła z boku,
Przyglądała się jak jesień barwi wszystko wokół
Lala, lala, la, lala, lala, la
Przyglądała się jak jesień barwi wszystko wokół

3. Wietrzyk to zobaczył i pędzi po lesie
Kolorowe liście zbiera i ze sobą niesie.
Lala, lala, la, lala, lala, la
Kolorowe liście zbiera i ze sobą niesie.