Tematyka:

 • Jesteśmy Polakami
 • Kapie, kropi, mży
 • Dbamy o zdrowie
 • rozbudzamy w sobie uczucia przynależności narodowej
 • poznajemy symbole narodowe, barwy ojczyste i historię powstania państwa polskiego
 • wzbogacamy słownik o słowa „patriota, patriotyzm”;
 • rozbudzamy zainteresowania związane z dziejami Polski i Polaków
 • poznajemy znaczenie słowa „Jesienna słota” charakterystyczne cechy tej pogody
 • poznajemy znaczenie słowa „zdrowie”, uświadamiamy sobie, że zdrowie to nie tylko brak choroby
 • znamy sposoby dbania o zdrowie tj.: zdrowe odżywianie, ruch na świeżym powietrzu i ćwiczenia,
 • dbanie o higienę osobistą i czystość otoczenia
 • poznajemy emocje, uczymy się panowania nad nieprzyjemnymi oraz ich wyrażania za pomocą różnorodnych środków wyrazu
 • poznajemy wygląd i składniki piramidy zdrowego odżywiania
 • doskonalimy umiejętności wypowiadania się pełnymi zdaniami
 • uczymy się uważnego słuchania
 • uczymy się samodzielnego przygotowywania posiłków
 • rozwijamy inwencję twórczą, kreatywność podczas zabaw plastyczno-muzyczno-ruchowych
 • rozwijamy umiejętności liczenia od 1-5 i więcej w aspekcie głównym i porządkowym (jeden, dwa, trzy itd. oraz pierwszy, drugi trzeci itd.
 • zwracamy uwagę na zgodną, wspólną zabawę, przestrzeganie norm i zasad
 • poznajemy dawniej stosowane, domowe sposoby na przeziębienia
 • stosujemy w praktyce zachowania prozdrowotne
 • doskonalimy umiejętności manualne w trakcie wykonywania prac plastycznych, rysowania po śladzie i kropkach, w trakcie wykonywania różnorodnych mas plastycznych
 • rozwijamy sprawności ruchowe wszystkich grup mięśniowych
 • poznajemy części garderoby oraz kształtujemy umiejętność wyboru odpowiedniego stroju do pogody
 • uczymy się samodzielnego i sprawnego rozbierania się i ubierania
 • rozwijamy słuch fonematyczny przez zabawy w dzielenie słów na sylaby
 • kształtujemy umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • tworzymy zbiory równo i różnoliczne, przeliczmy i porównujemy ich elementy
 • rozwijamy pamięć i koncentrację uwagi poprzez naukę wierszy i piosenek
 • uczymy się sposobów sprawiania radości innym, obdarowywania ich wytworami swojej pracy
 • rozwijamy wrażliwość muzyczną

HYMN POLSKI

Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy. 
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.

Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

Marsz, marsz, Dąbrowski...

Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.

Marsz, marsz, Dąbrowski...

Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany –
Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.

Marsz, marsz, Dąbrowski...

 

„Piękna nasza Polska Cała”

Ref. Piękna nasza Polska Cała

Piękna, dumna, dobra jak mama

Kocham cię Polsko tyś mą ojczyzną

tak bardzo sercu bliską

I. Tu Fryderyka płynie muzyka,

Fale Bałtyku tańczą walczyka

Wysokie góry witają chmury

Czekaja na nas Mazury

II. Tu Orzeł biały chroni kraj cały

Tu mieszka Polski naród wspaniały

Tu każdy Polak nie tylko w święta

O bohaterach pamięta

III. Tu szczerze każdy przedszkolak powie

Ziemia nad Wisłą Polską się zowie

Chabry i maki pod jasnym niebem

Pachną wolnością i chlebem

 

„Polska”

Zakochaj się w Polsce

Bądź zawsze Polakiem

Hymn niech Cię wiedzie na właściwe szlaki

Orła w koronie Bieli i Czerwieni

Niech Polak na inne nigdy nie zamieni!